31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Logo ISPOP (40.58 KB) 22.10.2010

V období od 25. 10. 2010 do 10. 12. 2010 pořádá CENIA, česká informační agentura životního prostředí bezplatné instruktážní semináře pro uživatele ISPOP ke způsobu ohlašování prostřednictvím ISPOP v roce 2011. Informační systém ISPOP byl zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Semináře budou určeny všem uživatelům ISPOP, zejména pak ohlašovatelům, kteří budou v roce 2011 (tj. za ohlašovací rok 2010) podávat hlášení prostřednictvím ISPOP poprvé. Semináře se konají ve všech krajských městech a v Praze, vždy dopoledne v době od 9:00 do 12:00...

22.10.2010

Tvorba Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které jsou základním stavebním kamenem pro územní plánování a povolování důležitých staveb na území Jihočeského kraje, spěje do svého finále. Veřejné projednání Zásad územního rozvoje kraje se bude konat 17. prosince 2010 v 10:00 hodin v sále Zastupitelstva v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. „Podařilo se nám dojednat s Ministerstvem životního prostředí ČR takzvané rozpory. Na veřejné projednání má kdokoli právo přijít a zeptat se, projednat, co ho zajímá. Zásady územního rozvoje jsou důležitým strategickým materiálem, podle kterého se na nejbližší čtyři roky bude územně plánovat v...

22.10.2010

Pedagogové střední škol a 2. stupně základních škol se účastnili semináře na téma odpovědná spotřeba. Seminář se uskutečnil v pondělí 18. října na Krajském úřadu Jihočeského kraje. Téma odpovědná spotřeba se zabývalo hledáním ekonomicko - ekologicko - sociálních souvislostí a možností alternativního spotřebitelského chování zejména mladých lidí. O vývoji spotřeby českých domácností za posledních 20 let informovala přítomné Petra Kušková z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Další probíraná témata se věnovala reklamě a jejímu vlivu na spotřebitele, významu podpory lokálních výrobců a využívání místních zdrojů, ukázce...

21.10.2010


Rada Jihočeského kraje odsouhlasila příspěvky na hospodaření v lesích podle platné směrnice. Kraj obdržel ve 4. kole žádosti o příspěvek za více než 1,6 milionu korun. Rada Jihočeského kraje odsouhlasila poskytnutí příspěvku za zhruba 400 tisíc. „Zbývajícími žádostmi se bude zabývat zastupitelstvo na svém jednání 2. listopadu tohoto roku," upřesnil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Zároveň hejtman vysvětlil, že vedení kraje diskutuje o změně této směrnice. Příspěvek na hospodaření v lesích se bude snižovat. „Není to nic proti lesům, proti společnostem, městům a soukromníkům, kteří v lesích hospodaří. Je to pouze reakce na absenci finančních...

20.10.2010

Více než milion korun získají učni ve středních školách a učilištích zřizovaných Jihočeským krajem. Rada kraje schválila vyhodnocení žádostí do Grantového programu - Stipendijní program pro učňovské obory. Do programu přišlo 14 žádostí celkem za 1,04 milionu korun, alokovány byly dva miliony. Všechny žádosti splnily pravidla a podmínky grantového programu. Školy dostanou částku, o kterou žádaly.

Na stipendia se tak mohou těšit například vzorní učni ze Střední školy technické a obchodní v Dačicích. Škola na podporu svých žáků v oboru Obráběč kovů získala 28 tisíc. Odměny za dobré studijní výsledky a vzornou docházku se dočkají například také učni oboru Obráběč kovů na...

Foto: Z prezentované akce (1406.30 KB) 19.10.2010


V pondělí 18. 10. 2010 se v centru města Volyně představily široké veřejnosti všechny složky Integrovaného záchranného systému ČR ze Strakonic. Podařilo se tak zrealizovat nápad studentů Střední školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Volyni Jana Křenka a Jana Richtera a přiblížit touto prezentačně výchovnou akcí náročnou a pro společnost nezbytnou práci složek integrovaného záchranného systému.

Celé projektové dopoledne Střední školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Volyně se neslo pod centrálním mottem „PRVNÍ POMOC - nejhorší je nevědět, aneb ukažme si jak na to". Nad akcí převzala záštitu členka Rady Jihočeského kraje...

19.10.2010

Evropské informační centrum Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje nabízí studentům se zájmem o evropskou problematiku od 1. do 12. listopadu 2010 (3-4 hodiny denně) možnost praxe, která zahrnuje informování veřejnosti o evropských záležitostech, příprava tematických rešerší a uspořádání katalogů a publikací knihovny centra ED.

Absolvent obdrží potvrzení o praxi, praxe není honorována..

Praxe probíhá v evropském informačním středisku Europe Direct, v sídle Krajského úřadu JK, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Kontakt: europedirect@kraj-jihocesky.cz nebo telefonicky: 386 720 110.

18.10.2010

Již potřetí se Jihočeský kraj prostřednictvím Asociace jihočeských výtvarníků účastnil Mezinárodního bienále V4 v Trebišově prezentací děl výtvarníků z Maďarska, Polska, Slovenska a Česka. V obou předešlých bienále získala Česká republika hlavní cenu GRAN PRIX a letos získal cenu Města Trebišova Vltavotýnský rodák Ladislav Hodný. Ocenění hejtmana za Jihočeský kraj mu bylo předáno na slavnostním otevření již čtrnáctého ročníku INTERSALONU 2010 v písecké Sladovně, kde výstava je přístupna do 31.10.2010. INTERSALON současně vystavuje od 15.10. do 21.11.2010 také v Pasově .

Obě tyto mezinárodní přehlídky výtvarných děl jsou nejen z České a Slovenské republiky, ale i z...

18.10.2010

V úterý 12. října 2010 proběhla v prostorách Krajského úřadu v Českých Budějovicích konference pro učitele mateřských škol s názvem „Mrkvičkový den environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty" (EVVO). Konferenci pořádalo Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia z Českých Budějovic ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Konference byla určena především koordinátorům EVVO a dalším pedagogům mateřských škol. Vítáni byli také pracovníci center ekologické výchovy, studenti pedagogických oborů a další zájemci o realizaci ekologické výchovy v předškolním vzdělávání Jihočeského kraje.

Finančně...

« Předchozí        Aktuální stránka: 312/540        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku