31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: K aktualitě (155.50 KB) 14.02.2011


Už osmým rokem podporuje Střešní škola obchodní v Českých Budějovicích uvědomění mladých lidí. Ti v rámci akce Valentýnská kapka krve mají možnost dobrovolně darovat krev. Důležitosti tohoto kroku si je vědom každý z nich. „Darování krve je to nejmenší, co pro společnost mohu udělat," říká žákyně nástavbového studia Lenka Máchová.

Valentýnská kapka krve ale především pomáhá prolomit bariéry, zbavuje žáky strachu ze samotného odběru. „Jdu poprvé a mám smíšené pocity. Nevím, co mě čeká, jestli to bolí nebo jestli je to v pohodě," obávají se odběrů nováčci. Mnozí z nich se však po této akci rozhodnou darovat krev pravidelně, jako například žák 3....

14.02.2011

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes dočasně pověřil vedením Národního parku Šumava Jana Stráského. Stráský, bývalý ministr a premiér, působí již mnoho let v Radě NP Šumava a problematiku parku tak dobře zná. V roli poradce pro otázky Šumavy pracoval pro jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu, který rozhodnutí ministra přivítal. „Naše názory na Šumavu a její další budoucnost se v mnohém shodují. Přeji si, aby jeho jmenováním dostala Šumava a národní park rozumné a kompetentní vedení, které nebude přehlížet stanoviska obou krajů. Současně odmítám, že by jmenováním Jana Stráského byly nějakým způsobem opomíjeny nebo snad dokonce ohroženy zájmy ochrany přírody v...

11.02.2011


Do 21. 2. 2011 do 14 h je možné předkládat na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Do této doby lze své projektové záměry konzultovat s pracovníky oddělení řízení grantů a projektů Odboru evropských záležitostí. Výzva je určena vzdělávacím institucím, včetně právnických osob vykonávajích činnost škol a škoských zařízení; vysokým školám; nestátním neziskovým organizacím; hospodářské komoře; městům, obcím a svazkům obcí. Podporovány budou grantové projekty, tzn. ucelené projektové záměry, které jsou realizovány na...

11.02.2011

Zasedání se koná od 10,00 Hodin ve velkém zasedacím sále (2. podlaží, č. dv. 2.008) Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná.

Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 12. 2010 do 31. 1. 2011 (Mgr. Jiří Zimola, mat. č. 1/ZK/11)
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (Mgr. Jiří Zimola, mat. č.2/ZK/11)
4. Zpráva o vyřizování podnětů, dotazů a připomínek členů zastupitelstva kraje (Mgr. JiříZimola, mat. č. 3/ZK/11)
5. Návrh odměn...

11.02.2011

Nebojte se přírodních zahrad je název přednášky, která se uskuteční ve čtvrtek 17. února v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. Seminář začne v 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo 3067. Přednášející Martin Charvát z občanského sdružení Přírodní zahrada a Trvalková školka Florianus Jindřichův Hradec a Martina Petrová z občanského sdružení Přírodní zahrada seznámí zájemce s tím, co to přírodní zahrada je. Dále se bude hovořit o funkci zahrad v centrech měst a jejich významu pro relaxaci občanů.

Zájemci o účast na přednášce se mohou hlásit na telefonu 722 510 470 nebo na e-mailu prirodnizahrada@centrum.cz. Akce je...

Obrázek: Náhled na ilustraci (103.39 KB) 10.02.2011

Český nadační fond pro vydru vydal novou komiksovou publikaci, která vtipnými texty a obrázky pobaví nejen děti, ale i dospělé. Zábavnou formou je tak čtenář proveden celým vydřím životem a jejím světem okolo vodních toků. Publikace se jmenuje Čus Vydrus a obrázky i texty do komiksu vytvořily a vymyslely děti z kroužku Českého svazu ochránců přírody Volavky Třeboň pod vedením Vaška Bartušky, který dal publikaci konečnou kvalitu a vzhled.

Do publikace jsou vloženy dva plakáty, které formou komiksu seznamují s problémy dravců versus sloupy elektrického vedení a jak se těmto problémům E.ON ve spolupráci s ochránci přírody snaží předcházet.
Kniha vznikla díky finanční...

10.02.2011

Také letos najdou rodiče na webových stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje přehled letních táborů pro děti. Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje připravuje přehled nabídky letních táborů. Všechny subjekty, organizace a instituce bez rozdílu zřizovatele, právnické a fyzické osoby, které mají zájem o zveřejnění své nabídky letních táborů na webových stránkách Jihočeského kraje, mohou vyplnit zveřejněný formulář, zaslat jej na e-mailovou adresu: hrdina@kraj-jihocesky.cz a stanou se tak součástí nabídkové databáze.

Přehled letních táborů uveřejníme do 31. března 2011 a budeme jej nadále...

Foto: K aktualitě (118.38 KB) 9.02.2011

Důstojným začátkem Rožmberského roku 2011 byla beseda s českokrumlovskou spisovatelkou Helenou Braunovou, která se dotýkala právě tohoto významného šlechtického rodu. Klubovna Městské knihovny v Prachaticích v krásných sklepních prostorách byla zcela zaplněna milovníky historie mezi, které přišel sám vladař Petr Vok s chotí Kateřinou z Ludanic. Českokrumlovská spisovatelka velice poutavě vyprávěla o rodové linii Rožmberků. Na závěr Petr Vok rozdal všem přítomným takzvané Rožmberské cestovní pasy, které vydal Jihočeský kraj, a které vybízejí k návštěvám rožbmerských panství. Celá akce byla v režii Městské organizace svazu důchodců ve spolupráci s Městskou knihovnou.

Jak...

9.02.2011


Jak již informovala některá média, vešlo v těchto dnech v platnost prosincové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil sérii nařízení o omezení vstupu na přibližně deseti procentech území Národního parku Šumava. Turisté tak mohou do oblasti Smrčiny, Trojmezné, Vltavského luhu, Horskokvildské slatě, Modravské slatě, Křemelné a Plesné s Poledníkem nejen po značených stezkách, ale i po jakýchkoli lesních pěšinách a cestách.

Způsob vyhlášení klidových zón v loňském roce napadl také Jihočeský kraj, který se rozhodnutím svého zastupitelstva obrátil na Ústavní soud. Zrušení klidových zón, které rozhodnutím Nejvyššího správního soudu v těchto dnech vstoupilo v...

« Předchozí        Aktuální stránka: 313/555        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku