31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

15.07.2010


Od letošního července se už lidé nemusejí obávat překvapivě vysokých účtů za to, že se z jiné země EU připojili k internetu prostřednictvím mobilních sítí s využitím telefonu nebo notebooku. Díky roamingovým předpisům EU je pro turisty automaticky nastaven limit pro datový roaming ve výši 50 EUR bez DPH (pokud si nezvolí jiný, vyšší nebo nižší hranici).

Operátoři budou muset uživatelům zaslat upozornění, když vyčerpají 80 % svého limitu pro datový roaming. Jakmile bude limit vyčerpán, operátor bude muset přerušit mobilní internetové spojení, pokud zákazník neuvedl, že v konkrétním měsíci chce ve využívání datového roamingu pokračovat.

Kromě toho budou...

15.07.2010

Pasažér, který cestuje letadlem, lodí nebo po železnici, má právo na finanční odškodnění v případě, že má jeho let či vlak zpoždění. O právech cestujících nás od července informuje kampaň, kterou po celé Evropě ve 23 jazycích v těchto dnech zahajuje Evropská komise.

Na letištích a na nádražích ve všech členských státech jsou vyvěšeny plakáty, které připomínají lidem jejich práva. Cestující budou rovněž informováni prostřednictvím volně rozdávaných letáků a k tomu účelu vytvořených internetových stránek ve všech úředních jazycích Evropské unie.

„Miliony Evropanů se chystají vydat letos v létě na zaslouženou dovolenou. My jim chceme cestování co nejvíce usnadnit...

Foto: Z dětského tábora (183.17 KB) 15.07.2010

Na stále menší samostatnost dětí upozorňují vedoucí letních táborů. Potvrdila to jihočeská krajská komise odboru školství a mládeže Jihočeského kraje, která v těchto dnech kontroluje základny letních dětských táborů pořádaných domovy mládeže Jihočeského kraje.

„Kromě pravidelných kontrol podmínek pobytu dětí na táboře zjišťujeme samozřejmě i kvalitu programu, který pro děti vedení tábora připravuje. Při diskusích pak vedoucí často zmiňují, že přijíždějí děti, které jsou čím dál méně samostatné," podotýká radní Jihočeského kraje pro školství Jana Krejsová.

Z patnáctileté zkušenosti organizace a vedení dětských letních táborů na Turistické...

Foto aktualita (256.84 KB) 15.07.2010

Organizace Daphne ČR - Institut aplikované ekologie vyhlásila pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje soutěž „Nejkrásnější jihočeská louka 2010". Vlastníci pozemků v Jihočeském kraji nebo ti, kdo na nich hospodaří, mohou do konce července nominovat louku nebo pastvinu, kterou mají rádi a která je pro ně ta NEJ. O vítězce rozhodne komise složená z lidí různých oborů - přírodovědeckého, zemědělského či krajinářského.

„Louky neodmyslitelně patří k dnešní české krajině, dotvářejí její typický vzhled a hostí řadu rostlin a živočichů, které jinde nenajdeme. Touto soutěží bychom chtěli ukázat, že pěkné a zajímavé jsou i díky tomu, že se o ně někdo stará, že na...

14.07.2010

Jihočeský kraj udělal další krok k centrálnímu nákupu energií. Rada Jihočeského kraje schválila výběr firmy, která zpracuje projekt. Na základě projektu bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele energií pro organizace zakládané, zřizované a ovládané Jihočeským krajem. Cílem centrálního nákupu energií pro krajská zařízení je úspora prostředků, které zařízení za elektřinu a plyn platí. „Od projektu si slibujeme úspory v řádu několika desítek milionů korun ročně. Zkušenosti z krajů, které už centrální nákup energií zrealizovaly, hovoří o tom, že můžeme očekávat úspory 20-30 milionů ročně," uvedl hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Organizací zakládaných,...

Foto: Opravený přístřešek na naučné stezce (225.21 KB) 13.07.2010

V průběhu května a června byly dokončeny každoroční práce pro zajištění prázdninové sezony na Blatské stezce. Ve spolupráci se studenty SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí byly v rámci jejich odborné praxe obsečeny přístupové cesty, vyřezány křoviny a odstraněny drobné polomy. Dále byly podél celé naučné stezky sesbírány odpadky a opraveny naučné informační cedule a směrovky.

Díky sponzorským darům byla opravena zbývající část chodníku k vyhlídce na zatopenou plochu a opraven můstek přes hlavní odvodňovací stoku v první čtvrtině naučného okruhu. K odpočinku může od letošní sezony posloužit nový přístřešek, který byl postaven na začátku okruhu...

Foto: Ze slavnostního předávání výučních listů (108.97 KB) 12.07.2010

Absolventi Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické v učebních oborech Automechanik, Karosář, Autoelektrikář, Provoz motorových vozidel, Obráběč kovů, Zámečník a Tiskař si své vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy převzali v kulturním centru Bazilika v Českých Budějovicích. Předání závěrečných dokumentů o studiu se uskutečnilo 29.6.2010 za účasti krajské radní pro oblast školství Jihočeského kraje Jany Krejsové a generálního ředitele firmy MOTOR Jikov Group a.s. a předsedy představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslava Dvořáka. Předání proběhlo v přátelské atmosféře.

12.07.2010

Žadatelé, kteří žádají o finanční podporu v rámci Grantového programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (GP OP LZZ), prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, výzva č. 66 Podpora vzdělávání a rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb (netýká se aktivity pod bodem A) a výzva č. 67 Podpora sociální integrace a sociálních služeb (pouze v případě činností A), musí doložit povinnou přílohu č. 2 s názvem „Příloha - vyjádření příslušného krajského úřadu k podpoře projektu - návaznost na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb kraje". Formulář povinné přílohy lze získat na www.esfcr.cz....

2.07.2010

Schůze se koná od 9,00 hodin v zasedací místnosti Secese Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 3. n.p. č. 3076. Jednání Rady Jihočeského kraje jsou neveřejná.
Tisková konference po schůzi Rady Jihočeského kraje se koná ve středu 14. července v 9:00 v presscentru Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Komise pro zdravotnictví a sociální věci Rady Jihočeského kraje za I. pololetí roku 2010
3. Zpráva o činnosti Sportovní komise Rady Jihočeského kraje za I. pololetí roku 2010
4. Zpráva o činnosti Kulturní komise Rady Jihočeského kraje za I. pololetí 2010
5. Změna č....

« Předchozí        Aktuální stránka: 325/543        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku