Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

31.05.2010

Před Krajským úřadem Jihočeského kraje bude snadnější najít parkovací místo. V důsledku zvýšené poptávky po parkovacích místech pro návštěvy na krajském úřadu byl od Statutárního města České Budějovice pronajat pozemek před Krajským úřadem Jihočeského kraje v ulici U Zimního stadionu 1952/2. Jedná se o parkovací stání od hlavního vchodu směrem k Lidické třídě označená čísly 16-28. Návštěvníkem, který může na tomto vyhrazeném stání parkovat, se rozumí občan, který jde vyřizovat své záležitosti na krajském úřadě, účastní se jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje, navštíví veřejná jednání pořádaná krajem a krajským úřadem. Dále je návštěvníkem, pro kterého je parkování vyhrazeno,...

Foto: Z průběhu semináře (107.58 KB) 28.05.2010

Na třicet zástupců obcí, škol, volnočasových organizací nebo příhraničních sdružení se ve středu zúčastnilo semináře o možnostech zahraniční spolupráce obcí. Začátkem roku aktualizovalo oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce KÚ Jčk přehled zahraniční spolupráce obcí, ze které vyplynulo přání starostů o větší informovanosti v oblasti možností financování svých přeshraničních partnerství.

Jednotlivé prezentace zaměřili přednášející na možnosti získání finančních prostředků pro podporu spolupráce obce či školy se zahraničními partnery programy dostupné obcím či školám. Jednatel Euroregionu Silva Nortica Pavel Hložek představil přítomným podmínky a fungování Fondu...

Foto: Cena za 1. místo, v pozadí propagační materiály kraje (164.31 KB) 28.05.2010


Propagační materiály Jihočeského kraje sbírají jedno ocenění za druhým. Po získání ceny v kategorii Short List 7. ročníku soutěže Tourmap pořádané agenturou CzechTourism je to 1. místo v kategorii evropských regionů Euroregionpropag na 14. ročníku národní soutěžní přehlídky propagačních materiálů měst TOURPROPAG 2010 v Písku.

„Přehledný fotografiemi nabitý katalog nazvaný Jižní Čechy Perla České republiky dává návštěvníkovi z jiného regionu základní přehled přírodních, kulturních i technických skvostů jižních Čech. Podtitul stejné řady, který má v názvu Hrady a zámky jako v pohádce, láká do sídel jihočeských šlechtických rodů a Ráj pro cyklisty přináší...

27.05.2010

Změna klimatu - neustále diskutované téma na české i evropské politické scéně a nejen tam. Ke změnám klimatu se většinou vyjadřují vrcholní politici. Jak ale vnímá toto téma umělecká scéna? Přesvědčit se o tom mohou návštěvníci výstavy nazvané "Šance pro klima", která vznikla na základě spolupráce Zastoupení Evropské komise společně s British Council a Informačním centrem OSN. Výstupem tohoto projektu je výstava děl českých karikaturistů, pohlednice a kalendář.

Expozici tvoří celkem čtrnáct panelů, z nichž dva jsou informativní a sdělují veřejnosti možné důsledky globálního oteplování. Návštěvníkům se otevře už příští úterý 1. června a ke shlédnutí bude v...

27.05.2010


Zástupci obcí a nestátních neziskových organizací, aktivisté zabývající se romskou problematikou, představitelé samosprávy Jihočeského kraje a zástupci Krajského úřadu se už po třetí sešli na odborném semináři. Ten se konal 26. května v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje a organizoval jej Odbor regionálního rozvoje územního plánování, stavebního řádu a investic.

Zástupkyně Úřadu vlády ČR seznámila účastníky semináře s Koncepcí romské integrace na období 2010 - 2013, zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR informovala o vzdělanostní nerovnosti podle etnického původu žáků, o podpoře inkluzívního vzdělávání, přiblížila účastníkům semináře...

26.05.2010

Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích s pobočkou na Kleti by mohla vybudovat Jihočeské astronomické centrum. O finance na vybudování interaktivního centra na popularizaci vědy se bude ucházet z Operačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Věda a výzkum pro inovace. Náklady na vznik centra jsou vyčísleny na 42,3 milionu korun. Realizaci projektu schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje.

Jihočeské astronomické centrum má přispět k popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky. Celý projekt má několik částí. Hvězdárna by získala celooblohovou datovou projekci na kopuli sálu se systémem několika projektorů. Ty umožní promítat v...

26.05.2010


Jihočeský kraj v těchto dnech vyplatil Jihočeskému divadlu příspěvek na vlastní uměleckou činnost v roce 2010, který činí 2 miliony korun. Jihočeské divadlo má čtyři soubory - činohru, loutkohru, balet a operu. Hlavně balet a opera jsou finančně velmi náročné obory. „Dva milióny od Jihočeského kraje nám pomáhají udržet tu nabídku, kterou v současné době realizujeme. Divadlo je příspěvkovou organizací města České Budějovice, ale nehrajeme jen pro obyvatele Budějovic. Čtyřicet procent našich diváků je mimobudějovických. Jihočeský kraj svým příspěvkem pomáhá obyvatelům kraje, aby mohli navštívit produkci, kterou by jinak neviděli. Divadlo by na ní prostě nemělo...

Foto: Náměstkyně hejtmana Ivana Stráská přijela pogratulovat řediteli písecké nemocnice Jiřímu Holanovi (171.21 KB) 25.05.2010


Nemocnice Písek jako první z jihočeských nemocnic a jako druhá v republice obdržela certifikát České lékařské komory (ČLK) - Nemocnice 21. století. Certifikát je udělován nemocnicím, které jsou ideálně personálně vybavené. To znamená, že mají dostatek kvalifikovaných zdravotníků, jimž nemocnice umožňuje dál pracovat na svém profesním růstu a vytváří jim dobré pracovní podmínky. „Léky a přístroje není těžké sehnat. K tomu jsou potřeba peníze. Nejtěžší je získat personál. V současné době hlavně mladí lékaři odcházejí. Proto Česká lékařská komora považuje certifikát, který uděluje ideálně personálně vybavené nemocnice, za nejdůležitější. Bez kvalifikovaného...

25.05.2010

Posílit bezpečnost silničního provozu a snížit nehodovost si klade za cíl Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje 2010-2013, kterou na dnešním zasedání schválilo jihočeské zastupitelstvo. Podle náměstka jihočeského hejtmana Martina Kuby tak zároveň reaguje na úkoly, které pro kraj vyplývají z přijaté Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

„Krajská strategie se zaměří především na bezpečnostně preventivní opatření, grantovou politiku, výkon dozoru v oblasti BESIP a mezinárodní spolupráci," uvedl Kuba. Vedle minimalizace rizikových míst například formou změn dopravních značení zapojí strategie do krajského systému BESIP co největší...

« Předchozí        Aktuální stránka: 326/537        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku