31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

14.06.2010

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje, že byla vyhlášena výzva v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora vzdělávání a rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb.

Termín pro předkládání projektových žádostí je od 2. 7. 2010 do 17. 9. 2010 do 12 hod. Maximální délka trvání projektu, předkládaného v rámci této výzvy, je 2 roky (24 měsíců), jeho realizace musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2015. Text výzvy naleznete na http://www.esfcr.cz/file/7856/.

Foto: Ze zahájení akce (203.89 KB) 14.06.2010


V Českých Budějovicích dnes začala Akce cihla. Na křižovatce ulic Na Mlýnské stoce a Kanovnická si lidé mohou ode dneška do 26. června za 100 korun koupit cihlu a přispět tak pořádajícímu občanskému sdružení Proutek na rekonstrukci střechy na objektu Plasná 3, ve kterém sídlí chráněné bydlení a chráněná dílna pro mentálně postižené klienty sdružení Proutek.

Dobročinnou Akci cihla dnes zahájil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. "Znám práci občanského sdružení Proutek a jsem rád za aktivity, které rozvíjí. Záštitu nad akcí jsem převzal už v loňském roce, protože se domnívám, že princip chráněného bydlení je princip naprosto správný. Myslím si, že je to...

Foto: Z expozice Jihočeského kraje (134.07 KB) 11.06.2010

Včera 10.6. byl zahájen veletrh cestovního ruchu v čínském Hong Kongu, kterého se účastní spolu s Českou centrálou cestovního ruchu také Jihočeský kraj. Účast Jihočeského kraje na tomto veletrhu je spolufinancována Evropskou unií, realizována v rámci projektu ROP NUTS II Jihozápad „Prezentace Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu v zahraničí".

Veletrh je čtyřdenní a je rozdělen na dvě části; první dva dny jsou určeny pro odborníky v cestovním ruchu a další dva pak zaměřeny na širokou veřejnost. O informace z jižních Čech je podle referentky cestovního ruchu Jčk velký zájem. „Návštěvníci se ptají převážně na informace o památkách. Mnoho z nich zná...

Foto: Titulní stránka prezentace (94.50 KB) 11.06.2010


Jeden z nejvýznamnějších projektů, zaměřený na zintenzívnění přeshraniční spolupráce, tedy přípravu vzniku tzv. Evropského regionu Dunaj-Vltava právě realizuje spolu se svými zahraničními partnery Jihočeský kraj.

„Spolu s partnery z Horních a Dolních Rakous a s Dolním Bavorskem spolupracujeme na řadě různých projektů již více než patnáct let. Nyní je však příležitost tuto práci vyhodnotit, zefektivnit a nastavit těžiště pro další vývoj," uvedl radní František Štangl, který včera projekt představil během valného shromáždění Svazu měst a obcí Jihočeského kraje.

Zúčastnění jihočeští starostové tak byli první, kteří se s projektem mohli seznámit....

11.06.2010

Jihočeský kraj v tomto týdnu podal návrh Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů. Jedná se o zrušení sedmi nařízení, kterými Správa NP a CHKO Šumava stanovila na sedmi vybraných částech území Národního parku Šumava takzvané klidové zóny. Podání návrhu k ústavnímu soudu schválilo 27. dubna 2010 Zastupitelstvo Jihočeského kraje. Kraj je přesvědčen, že se jedná o takové prvky ochrany přírody, jejichž rozsah jde nad rámec samotného zákona o ochraně přírody a krajiny, a to bez zmocnění daného zákonem, které by Správu k tomu opravňovalo.

Když zastupitelé 27. dubna 2010 schválili podání návrhu Ústavnímu soudu, jasně také deklarovali, že pokud by Ministerstvo životního...

Foto: Ilustrativní foto k aktualitě (230.75 KB) 9.06.2010

Nedestruktivní metody zjišťování stavů hrází rybníků a nádrží dnes představili na KU Jčk zástupci projektu, který monitoruje část vodohospodářské soustavy Jihočeského kraje - významných rybníků v povodí Lužnice a Nežárky. Jeho cílem je omezení možnosti vzniku zvláštní povodně.

O použitých stavebních materiálech i rizikových místech hrází dnes už historických rybníků existuje, jak zmínil jihočeský radní pro životní prostředí Karel Vlasák, jen málo informací. „Většinou proto, že se nedochovala žádná dokumentace. Přitom jsou to velmi potřebné údaje, a to nejen vzhledem k riziku možného protržení hrází," dodal.

Podle slov odborného pracovníka firmy G Impuls...

9.06.2010

Krajský úřad Jihočeského kraje poskytl jako jeden z mála úřadů bez komplikací a zdržení informace, které požadoval v minulých dnech Český rozhlas. Ten oslovil s dotazy, které se týkaly hospodaření a nakládání s veřejnými financemi, celkem 73 institucí celé České republiky.

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola nechal vypracovat celkovou analýzu využívání outsourcovaných služeb, a to za období uplynulé od vzniku krajů. Zpracované údaje zaslal krajský úřad dle zákona o poskytování informací v řádném termínu k žadateli. Podle reportáže Českého rozhlasu, kterou naleznete na této stránce webu Českého...

Foto: Z výstavy (125.96 KB) 9.06.2010

Vybrané práce žáků a studentů Jihočeského kraje, kteří se zúčastnili soutěže Budiž světlo ve škole, mohou od 7. do 25. června zhlédnout zájemci v prostorách podlaží budovy KU Jihočeského kraje. Soutěž Budiž světlo ve škole pořádalo sdružení Energy Centre České Budějovice na podzim 2009 jako součást projektu Osvětlení pro školy - spolupráce Jihočeský kraj a Horní Rakousko. Zúčastnilo se jí celkem 33 základních škol a sedm středních jihočeských škol, jejichž žáci zaslali více než 3 700 prací. Vítězné školy ZŠ a MŠ Novosedly a Česko-anglické gymnázium z Českých Budějovic vyhrály 50 000 korun na rekonstrukci osvětlení ve škole.

9.06.2010

V jihoanglickém Cornwallu byl oficiálně zahájen projektu UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces (Rozvoj spolupráce univerzity s regionem). Jihočeský kraj zastupuje Jihočeská univerzita.

UNICREDS je tříletý projekt s rozpočtem dva miliony Euro, který zkoumá, jak různé modely vysokoškolského vzdělávání mohou přispět k regionálnímu hospodářskému rozvoji. Jeho cílem je předvést, jak spolupráce mezi univerzitami, průmyslem a veřejným sektorem může pomoci při transformování opomíjených nebo okrajových regionů ve významná centra výzkumu a inovací. Partneři si mezi sebou budou předávat zkušenosti a znalosti s cílem co nejvíce stimulovat hospodářský...

« Předchozí        Aktuální stránka: 330/543        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku