31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: Ilustrační foto (1406.30 KB) 16.06.2010

Na letišti v Jindřichově Hradci se už tuto neděli 20. června uskuteční unikátní soutěž v létání s názvem Flymaster. Jedná se o zábavné odpoledne, během kterého se budou piloti předhánět v tom, kdo udělá nejvíce výkrutů. Ve druhém kole předvedou akrobatický let spojený s hudbou. Záštitu nad celou akcí přebírá hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Soutěži Flymaster předchází třídenní Mistrovství České republiky v akrobacii motorových letadel.

Cílem těch, kteří akci připravují, je přiblížit sportovní létání veřejnosti. Organizátoři vycházejí z názoru, že letecká akrobacie není pro diváky tolik zajímavá, protože se jim může zdát nesrozumitelná. Proto připravují nový závod,...

15.06.2010

O titul Vesnice roku 2010 se letos uchází 31 jihočeských obcí. Desetičlenná krajská hodnotící komise bude přihlášené obce objíždět a hodnotit od 16. do 25. června. Základní informace a podklady pro hodnocení získá krajská komise ze zaslaných prezentací, dodaných předepsaných materiálů a prohlídek obcí. Posuzovat se budou koncepční dokumenty obce, společenský život, aktivity občanů, rozvoj podnikání v obci, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, ale i připravované záměry či využití informačních technologií.

V rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2010 bude uděleno několik ocenění. Vítěz...

15.06.2010

Na pozvání oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje přijelo v sobotu 12. června do areálu motelu Korálkov v Jivně u Českých Budějovic devět pěstounských rodin z různých míst Jihočeského kraje s 24 dětmi. Zatímco si pěstouni pod vedením odborníků mohli vyměňovat své zkušenosti a konzultovat výchovné otázky, dobrovolníci se starali o děti a nabídli jim program plný zábavy, her a sportovních aktivit.

Toto setkání pěstounských rodin patřilo k tradičním a letos bylo již třetí akcí, kterou oddělení sociálně-právní ochrany dětí krajského úřadu pořádalo. Předcházející akcí bylo víkendové setkání ve Střelských...

15.06.2010

Obce ležící na území Národního parku Šumava mohou předkládat své žádosti do probíhající 1. výzvu Státního fondu životního prostředí do Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků. Ukončení příjmu žádostí je 30.6.2010. Cílem programu podpory obcí ležících v regionech národních parků je kompenzace ztrát hospodářského rozvoje obcí ležících v regionech národních parků.

O podporu je možné žádat na realizaci opatření v několika oblastech. Jednou z nich je neinvestiční podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství. Další podporu mohou obce získat na opatření malého rozsahu, která pomohou zkvalitnit a rozvíjet návštěvnickou infrastrukturu pro...

14.06.2010


Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 se ve dnech 15. a 16. června 2010 stane místem setkání žáků středních škol oborů vzdělání zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a turismus v rámci I. ročníku soutěže s mezinárodní účastí „Vítejte u nás".

V soutěži, nad kterou převzali záštitu Mgr. Jiří Zimola - hejtman Jihočeského kraje, RNDr. Jana Krejsová - členka Rady Jihočeského kraje, Mgr. Juraj Thoma - primátor města České Budějovice, porovná 13 dvoučlenných družstev z České republiky a Slovenska své odborné, komunikativní a prezentační dovednosti.

Žáci představí svůj region a jeho atraktivity formou prezentace, jejíž součástí bude také...

Foto: Ze slavnostního zahájení provozu modernizovaného úseku (183.97 KB) 14.06.2010

V pátek 11. června zahájili zástupci Jihočeského kraje a Dolních Rakous elektrický provoz na trati České Budějovice- České Velenice - Gmünd.

Celková změna kolejového řešení železniční stanice České Velenice, nové řešení nástupišť, nová mostní konstrukce přes řeku Lužnici, moderní zabezpečovací zařízení a především kompletní elektrizace pro střídavou trakci 25kV 50Hz, to je výčet hlavních činností, které byly realizovány v rámci stavby v obvodu železniční stanice České Velenice.

14.06.2010

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje, že byla vyhlášena výzva v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora vzdělávání a rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb.

Termín pro předkládání projektových žádostí je od 2. 7. 2010 do 17. 9. 2010 do 12 hod. Maximální délka trvání projektu, předkládaného v rámci této výzvy, je 2 roky (24 měsíců), jeho realizace musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2015. Text výzvy naleznete na http://www.esfcr.cz/file/7856/.

Foto: Ze zahájení akce (203.89 KB) 14.06.2010


V Českých Budějovicích dnes začala Akce cihla. Na křižovatce ulic Na Mlýnské stoce a Kanovnická si lidé mohou ode dneška do 26. června za 100 korun koupit cihlu a přispět tak pořádajícímu občanskému sdružení Proutek na rekonstrukci střechy na objektu Plasná 3, ve kterém sídlí chráněné bydlení a chráněná dílna pro mentálně postižené klienty sdružení Proutek.

Dobročinnou Akci cihla dnes zahájil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. "Znám práci občanského sdružení Proutek a jsem rád za aktivity, které rozvíjí. Záštitu nad akcí jsem převzal už v loňském roce, protože se domnívám, že princip chráněného bydlení je princip naprosto správný. Myslím si, že je to...

Foto: Z expozice Jihočeského kraje (134.07 KB) 11.06.2010

Včera 10.6. byl zahájen veletrh cestovního ruchu v čínském Hong Kongu, kterého se účastní spolu s Českou centrálou cestovního ruchu také Jihočeský kraj. Účast Jihočeského kraje na tomto veletrhu je spolufinancována Evropskou unií, realizována v rámci projektu ROP NUTS II Jihozápad „Prezentace Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu v zahraničí".

Veletrh je čtyřdenní a je rozdělen na dvě části; první dva dny jsou určeny pro odborníky v cestovním ruchu a další dva pak zaměřeny na širokou veřejnost. O informace z jižních Čech je podle referentky cestovního ruchu Jčk velký zájem. „Návštěvníci se ptají převážně na informace o památkách. Mnoho z nich zná...

« Předchozí        Aktuální stránka: 343/557        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku