Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

19.01.2010

Lůžkové gynekologické oddělení Nemocnice Písek a.s. prošlo rekonstrukcí. Za posledních padesát let doznalo oddělení jen nepatrných změn. Proto úpravy vítají lékaři, zdravotnický personál a jistě je ocení i pacientky. Při rekonstrukci došlo k vytvoření jedno až třílůžkových pokojů s příslušenstvím včetně bezbariérového pokoje. Výrazně se tím zvýší standart hospitalizace. Nová jednotka intenzivní péče povede ke zlepšení bezprostřední pooperační péče. Stavební změny vytvářejí také příznivější prostředí pro personál.

„Rekonstrukcí byly vytvořeny základní podmínky pro zajištění dobré práce celého gynekologického oddělení jako nezbytný předpoklad pro spokojenost našich...

Foto: Snímky nových tříd a sociálního zařízení MŠ Duha Soběslav (103.30 KB) 19.01.2010

Díky grantovému programu Jihočeského kraje na podporu rozvoje a rozšíření kapacit v mateřských školách vzniklo na jihu Čech 21 nových tříd, ve kterých se zvýšila kapacita o 516 míst. Zatímco ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo jihočeské mateřské školy 18 794 dětí, tak v loňském školním roce to bylo 19 499 dětí.

Grantový program ve výši 19 milionů korun na rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov vyhlásil Jihočeský kraj vyhlásil loni na jaře. Opatřením zaměřeným na opravy budov, vybavení tříd a prostor mateřských škol neinvestičního charakteru se podařilo uspokojit 17 žadatelů v částce 4 miliony korun. Zřizovatelé...

18.01.2010

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic upozorňuje na možnost získání financí k zajištění vlastního bydlení pro mladé rodiny formou nízkoúročného úvěru z programu Podpora mladých Státního fondu rozvoje bydlení.

Úvěr ve výši 300 000 Kč může být poskytnut rodině, v níž alespoň jeden z manželů v době podání žádosti ještě nedovršil 36 let věku, nebo i samostatně žijící osobě splňující tento věkový limit, pokud pečuje alespoň o jedno nezletilé dítě.

Úvěr lze použít na financování stavby bytu nebo rodinného domu, dále na financování změny stavby, kterou vznikne byt z původně nebytových prostor. Peníze z úvěru lze využít také na úhradu...

18.01.2010

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo podprogram „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2009". Podpora bude poskytována až do výše 80 % nákladů na stavební a technologickou část a příjemcem budou v tomto případě obce a města, pokud byl pro jejich území vyhlášen stav nebezpečí.

Pravidla pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, která platí pro podprogram „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2009" v rámci programu 129 140 „Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací" naleznete na www stránkách Ministerstva zemědělství ČR (...

Foto z předcházejícího roku (95.61 KB) 18.01.2010

Při příležitosti 7. ročníku dobrovolného dárcovství krve vyzývají žáci a pedagogičtí pracovníci Střední školy obchodní České Budějovice, Husova žáky a pedagogy ostatních středních škol, aby se přidali k akci zvané Valentýnská kapka krve. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že ke svátku svatého Valentýna patří projevy lásky a sounáležitosti. A ty mohou všichni dobrovolníci vyjádřit také dárcovstvím krve. Volný termín odběru lze získat na tel. č. 387 873 333 - Transfúzní oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích. Školy, třídy nebo jednotlivci, které tato akce oslovila, mohou počet dárců a domluvený termín odběrů ohlásit na adrese sekretariat@sso.cz.

Foto: Z veletrhu (140.79 KB) 18.01.2010

Včera skončil šestidenní veletrh cestovního ruchu v holandském Utrechtu, kterého se pod hlavičkou České centrály cestovního ruchu zúčastnil také Jihočeský kraj. První den zhlédla nabídku odborná veřejnost zabývající se cestovním ruchem - touroperátoři, cestovní kanceláře. Účast Jihočeského kraje na tomto veletrhu je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci projektu ROP NUTS II Jihozápad "Prezentace Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu v zahraničí".

Spolu s Krajským úřadem Jihočeského kraje je na stánku Jihočeského kraje zástupkyně českobudějovické incomingové cestovní kanceláře. Ve středu 13.1. se od 13hodin konala v české expozici prezentace...

18.01.2010

Žáci základních škol jindřichohradeckého regionu (15. 1. 2010) změřili své síly v psaní na klávesnici počítače. Soutěž se konala na Obchodní akademii T. G. Masaryka a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Jindřichově Hradci za účasti představitelů Jihočeského kraje a města Jindřichův Hradec. Soutěžilo se už popáté v psaní podle počítačového programu ZAV, jehož autoři - Jaroslav Zaviačič a Helena Matoušková - se soutěže zúčastnili a věnovali hlavní cenu - licenci na používání výukového programu pro první tři žáky.

Soutěže se mohli zúčastnit všichni zájemci, kteří chtějí psát desetiprstovou hmatovou metodou. Účast 30 žáků základních škol a jejich učitelů...

15.01.2010

Středoškoláci z Táborska diskutovali o uvažované dostavbě Jaderné elektrárny Temelín s Danou Drábovou, předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a zástupci společnosti ČEZ. Právě uvažovaná dostavba elektrárny a věková obměna jejího personálu budou v následujících letech velkou příležitostí pro uplatnění současných středoškoláků. Diskuse v kinosále městské knihovny v Sezimově Ústí se jich zúčastnilo na tři sta.

Hovořilo se nejen o možnostech uplatnění studentů, ale i o celosvětové perspektivě jaderné energetiky. Podle předsedkyně SÚJB Dany Drábové je energetika a i jaderná energetika pro středoškoláky perspektivním oborem. „Nový jaderný blok znamená...

14.01.2010

Nesouhlas s dokumentem tzv. šumavské Vize 2020 předkládaném starostům šumavských obcí včera sdělil novinářům hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. „Jsem rád, že jednání se vedou na věcné stránce a pragmatické úrovni," uvedl na adresu dvou bývalých a jednoho současného ministra životního prostředí, kteří se minulý týden ve Vimperku schůzky účastnili. Za jednacím stolem s nimi usedli starostové obcí ležících v Národním parku Šumava, představitelé Regionální sekce Rady Národního parku a zástupci Plzeňského a Jihočeského kraje.

„Na Radě Jihočeského kraje konstatovali, že tato vize 2020 je značně nedopracovaná. Obáváme se, že podpis této vize nezaručuje obcím...

« Předchozí        Aktuální stránka: 350/537        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku