31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

13.01.2010

Na opravy a záchranu movitých i nemovitých kulturních památek a sakrální architektury Jihočeský kraj letos vyčlenil 17,5 milionu korun do pěti grantových programů. Rada kraje na své schůzi vzala tyto programy na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Jihočeského kraje (26.1.2010) grantové programy schválit a vyhlásit. V programu Nemovité kulturní památky bude mezi žadatele o dotaci rozděleno 12,7 milionu korun. Na Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb je připraveno k rozdělení 2,5 milionu. Úspěšní žadatelé do programu na Předprojektovou přípravu obnovy kulturních památek si mezi sebe rozdělí 700 tisíc. Do záchrany Movitého kulturního dědictví půjde 1 milion a na Obnovu...

Foto:Hejtman Jiří Zimola se zástupcem regionální vlády provincie Trentino pro oblast cestovního ruchu Tizianem Mellarinim a Kateřinou Neumannovou (117.03 KB) 12.01.2010

Prvních jednání o navázání partnerství mezi italskou oblastí Trentino a Jihočeským krajem se účastnil hejtman Jiří Zimola. Ve Val di Fiemme se hejtman v doprovodu úspěšné jihočeské olympijské vítězky Kateřiny Neumannové sešel se zástupcem regionální vlády regionu Trentino Tizianem Mellarinim. „Jednání probíhala ve velmi příjemné náladě. Byla věcná a přátelská. Jednali jsme o navázání spolupráce především v oblasti cestovního ruchu. Region v okolí Trenta může našim turistům nabídnout výborné vyžití v oblasti sportu především v zimním období. Italy zase na jihu Čech lákají historické památky, lázeňství a kupodivu i sjíždění řek, hlavně pak Vltavy," sdělil po návratu z...

12.01.2010


Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola České Budějovice (Kněžskodvorská 33/A), jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, umožní tento čtvrtek 14. ledna v době od 8 do 17 hodin prohlídku nejen zájemcům o studium, ale i všem příznivcům školy.

V rámci Dne otevřených dveří se bude moci veřejnost seznámit s vybavením školy nejen v Kněžskodvorské ulici, kde jsou studijní obory, ale i v dalších budovách školy, tedy v ulicích Dobrovodská a Třebízského v Suchém Vrbném (učební obory, domov mládeže) a odloučených pracovištích v Průběžné ulici (Juvel) a ulici Karla IV. budou rovněž otevřené prostory Vyšší odborné školy, která má sídlo v ulici Nemanická.

12.01.2010

Do atraktivních jižních Čech zve návštěvníky z celé České republiky Jihočeský kraj prostřednictvím zcela nové expozice na Regiontour v Brně ve dnech 14. - 17. ledna. Netradiční produktové členění v cestovním ruchu, které na brněnském Mezinárodním veletrhu cestovních příležitostí v regionech bude Jihočeský kraj prezentovat, vychází z nově vzniklé Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009-2013.

Co nejširší a nejpestřejší harmonii jihočeských zážitků otevře ve čtvrtek 14. ledna v 11. hodin v pavilonu P největšího a nejmodernějšího prostoru brněnského výstaviště zbrusu nový stánek Jihočeského kraje. Jeho atypický tvar barevně inspirovaný podobou loga...

12.01.2010

O další spolupráci s rakouským Institutem evropských regionů jednal včera na svém setkání jeho předseda Franz Schausberger s jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou, jehož příspěvek prezentace Strategie k odstranění následků železné opony sklidila na konferenci evropských regionů loni v Salcburku mimořádný úspěch. Vedle účastni na budoucí květnové konferenci IRE ve Vídni nabídl salcburský institut uspořádat v Jihočeském kraji seminář na aktuální téma podoby rozvoje evropských regionů.

11.01.2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 15. 12. 2009 poskytnutí příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů, spolufinancovaných z evropských dotačních titulů. Seznam schválených projektů je uveden v rubrice Granty a příspěvky Jihočeského kraje / Granty a příspěvky schválené v roce 2009 v tabulce schválených grantů u příslušného programu v souboru došlé a podpořené žád.15.12.

Foto: Smetanovo trio (77.04 KB) 8.01.2010

Kruh přátel hudby při Základní umělecké škole v Trhových Svinech srdečně zve milovníky kvalitní živé hudby na další koncert 35. koncertní sezony Kruhu přátel hudby, který se uskuteční 20. ledna 2010 od 19 hodin v kulturním domě v Trhových Svinech. Tentokrát uvítáme nám již dobře známé Smetanovo trio, které hraje ve složení Jitka Čechová - klavír, Jana Vonášková - Nováková - housle a Jan Páleníček - violoncello.

SMETANOVO TRIO, založené ve 30. letech 20. století klavíristou Josefem Páleníčkem a po roce 1945 působící pod jménem České trio, patří k nejprestižnějším současným českým souborům. Je pravidelně zváno na významné festivaly (Pražské jaro, Janáčkův Máj, Moravský...

7.01.2010

Schůze se koná od 9,00 hodin v zasedací místnosti Secese Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 3. n.p. č. 3076. Jednání Rady Jihočeského kraje jsou neveřejná. Tisková konference po jednání Rady Jihočeského kraje bude ve středu 13. ledna 2010 od 9:00 v Presscentru, 2. n.p., č. dveří 2005.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Nájemní smlouva homeoffice v Bruselu
3. Návrh volby přísedících krajského soudu
4. Žádosti o prodloužení termínů realizace grantů a termínů podání žádostí
5. Žádosti o výjimku z Pravidel grantového programu Podpora tvorby ÚPD obcí pro rok 2008
6. Zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky...

7.01.2010

Dne 21. ledna 2010 se od 9:00 hodin v Kruhovém sále zastupitelstva v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje uskuteční seminář pro příjemce finanční podpory z druhé výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3. Podrobnější informace lze najít v pozvánce. V případě zájmu je nutné zaslat přihlášku. Seminář je určen příjemcům finanční podpory, kteří byli schváleni Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 27. 10. 2009.

Cílem semináře je seznámit příjemce s harmonogramem jejich povinností, zejména pak způsobem zpracování průběžných monitorovacích zpráv, žádostí o platbu a dalších nezbytných náležitostech. Snahou pracovníků...

« Předchozí        Aktuální stránka: 357/543        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku