Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

16.09.2009

Založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s. schválilo zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje. Jako samostatný právní subjekt s pětičlenným představenstvem a devítičlennou dozorčí radou vzniká na základě doporučení pracovní skupiny Za zachování nemocnice v Dačicích, která byla zřízena v únoru letošního roku.

„Při zakládání jsme diskutovali dlouho o způsobu a právní formě tohoto subjektu. K podobě akciové společnosti jsme došli s ohledem na průhlednost řízení i s ohledem na to, že tento subjekt musí být rovnocenný vůči ostatním krajským nemocnicím. Jakákoli jiná organizace by vytvářela další problémy," uvedla dnes na zasedání náměstkyně hejtmana...

16.09.2009


Zastupitelé Jihočeského kraje vyzvali na svém úterním jednání vládu, aby aktivně řešila situaci na Šumavě v souladu se zájmem obcí a krajů. Zazněl také návrh, aby kraj využil zákonodárnou iniciativu a podal návrh zákona o Národním parku Šumava, ten ale neprošel. Zákon o Národním parku Šumava dosud neexistuje, vznikl nařízením vlády.

Během diskuse o zprávě o situaci na Šumavě někteří zastupitelé prosazovali kvůli kůrovcové kalamitě tvrdší postoj kraje, přáli by si zmenšit hranice chráněného území, ale také prověřit hospodaření Správy NP a CHKO Šumava.

Hejtman Jiří Zimola v té souvislosti zdůraznil, že kraj nemá příliš možností, jak zasahovat do situace v...

Ilustrační foto (146.41 KB) 16.09.2009


Pět milionů korun je připraveno pro Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2010, jejichž vyhlášení ke dni 16. září 2009 včera schválili krajští zastupitelé s tím, že termín podávání žádostí je do 30. října 2009.

Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2010 se člení do pěti následujících oblastí:
I. Příspěvek na rekonstrukce stávajících sportovišť
II. Příspěvek na obnovu vybavení sportovních zařízení
III. Podpora veřejně přístupných sportovních akcí s převahou zaměření na mládež
IV. Příspěvek na organizaci přeborů Jihočeského kraje
V. Příspěvek na činnost sportovních tříd na základních a středních...

Foto:  Stříbrným fotbalistům předává ocenění první náměstek hejtmana Martin Kuba (111.34 KB) 16.09.2009

Nejúspěšnější jihočeské reprezentanty letošní červnové IV. Letní olympiády dětí a mládeže České republiky v Táboře dnes ocenili radní Jihočeského kraje a zástupci sponzorů. Umístění výpravy Jihočeského kraje na třetí příčce s 289 body je doposud historicky nejlepším.

„Naše reprezentace dopadla nejlépe od roku 2003. Doufám, že se s nimi budeme potkávat i v budoucnu ve vyšších a těžších váhových kategoriích," uvedl při dnešní slavnostní gratulaci náměstek hejtmana Jihočeského kraje Martin Kuba. Mladí reprezentanti se krajským radním a sponzorům pochlubili celkem 15 zlatými, 11 stříbrnými a 15 bronzovými medailemi.

Devět z nich patří mladým cyklistům a osm...

15.09.2009


Jihočeský kraj vyhlásí k 1.9.2010 v rámci Programu rozvoje kraje grantový program „Stipendijní motivační program pro žáky středních škol v podporovaných učebních oborech". Vedle grantového programu „Podpora firem při přípravě učňů na povolání" jde o další grant, který má za cíl to, aby učební obory absolvovali žáci dobře uplatnitelní na trhu práce.

„V poslední době zaznamenáváme zvýšený pokles žáků v učebních oborech a řešení tohoto stavu považujeme za důležité. Snahou je, aby tyto programy přinesly zásadnější změnu pro žáky učebních oborů a jejich rodiče," říká Jana Krejsová, krajská radní pro školství, mládež a...

14.09.2009

Dvanáct úspěšných jihočeských místních akčních skupin přinese v roce 2009 do Jihočeského kraje téměř 83 milionů korun. Evropské peníze, které skupiny získaly v rámci strategického plánu Leader, využijí na realizaci konkrétních projektů rozvoje venkova ve svých územních regionech.

Z projektu Leader už tak například MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s realizovala loni výměnu oken v mateřské škole Homole, nákup napájecí techniky pro dobytek v zemědělském družstvu Dubné (1 mil Kč), letní archeologickou školu v netolickém archeoparku nebo stavbu dětského hřiště v Netolicích (800 tis. Kč), které bylo letos 1. září slavnostně otevřeno. V příštích letech by měla být ze zmiňovaného...

Foto: Bavorští zástupci předávají petici hejtmanovi Jihočeského kraje (128.64 KB) 11.09.2009

Ke stávajícím necelým 2000 podpisům pod Peticí za zdravou Šumavu přibyly včera další tři stovky. Přivezli je političtí zástupci z Bavorska, kteří tím přes médii proklamovanou spokojenost bavorských obcí s bezzásahovým hospodařením v Bavorském lese, vyjádřili snahu zapojit se do společného řešení problému.

„Je povzbudivé, že Jihočeský kraj není v tomto boji sám. Navíc se ukazuje, že záměrně šířené dezinterpretace, jak je na německé straně Národního parku vše v pořádku, nejsou pravdivé. A obyvatelé Národního parku Bavorský les vidí problém úplně stejně jako my. Toto spojení je o lidech, kteří chtějí vyvinout společný tlak na centrální české, německé či hornorakouské...

Foto: Hejtman Jiří Zimola a náměstkyně hejtmana Ivana Stráská na výstavě Duchovní krajina: Jižní Čechy-Bretaň (129.99 KB) 10.09.2009

U příležitosti konání výstavy Duchovní krajina: Jižní Čechy - Bretaň navštívili hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a náměstkyně hejtmana Ivana Stráská francouzské město Lorient, které je partnerským městem Statutárního města České Budějovice. Jihočeský kraj podpořil vznik projektu a jeho výstavu v Lorientu. Na výstavě bylo možné zhlédnout velkoplošné fotografie a multimediální projekci na téma drobná sakrální architektura Jiřího Tillera, obrazy malířů Romana Brichína a Miroslava Konráda s duchovní tématikou. K vidění bylo též několik dřevěných soch světců uměleckého řezbáře Tomáše Štolby.

Během své návštěvy se hejtman setkal s lorientským starostou Norbertem Métairie,...

10.09.2009

Žádosti o příspěvky na hospodaření v lesích převyšují vyhrazené prostředky. Na tento program bylo v rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2009 vyhrazeno 45 milionů Kč. V současné době objem peněz požadovaný v došlých žádostech tuto částku převyšuje. Uspokojeny budou žádosti došlé přibližně do poloviny měsíce srpna. Žádosti doručené po vyčerpání letošního finančního limitu nebudou již v roce 2009 propláceny. Plánováno je jejich proplacení v příštím roce s ohledem na možnosti rozpočtu roku 2010.

« Předchozí        Aktuální stránka: 358/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku