Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: Kamenosochařské sympozium v ZŠ Jana Husa v Písku mělo mezi žáky velký ohlas (142.95 KB) 2.11.2009


Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, nabízí v současné době studium na šesti umělecky zaměřených oborech. Není proto divu, že škola hledá atraktivní cesty, jak seznámit žáky vyšších ročníků základních škol s náplní oborů. Myšlenka hledání vhodné formy prezentace dvou z oborů - kamenosochařství a výtvarného zpracování keramiky, stála již v roce 2004 u zrodu koncepce dětských kamenosochařských sympozií. Po prvním ročníku, který se uskutečnil v Českém Krumlově, škola postupně uspořádala sympozia vždy v červnu a v září na základních školách v Českých Budějovicích, Prachaticích , Písku a v letošním roce...

30.10.2009

Jihočeský kraj přijímá bezúplatným převodem nemovitý majetek v podobě pozemků a budov celého areálu dačické nemocnice. V úterý odpoledne o tom rozhodli jihočeští zastupitelé. Jde o jeden z dalších kroků kraje, který spravuje dačickou nemocnici prostřednictvím Nemocnice Jindřichův Hradec od 1. května 2009, k vytvoření plnohodnotné osmé krajské nemocnice.

Složitá jednání o majetkoprávních vztazích s městem Dačice trvala podle náměstkyně hejtmana Ivany Stráské od 2. srpna až do tohoto týdne. „Dačicím ve smlouvě garantujeme předkupní právo na dobu neurčitou tak, aby historický majetek města byl pojištěn proti případným finančním problémům akciové společnosti,"...

Foto aktualita (130.29 KB) 30.10.2009


Přímým dědicem vzdělávacích institucí v Dačicích, které již od konce 19. století připravovaly pro praktický život mnoho generací živnostníků, řemeslníků, později kvalifikovaných dělníků i podnikatelů, tak se cítí být Střední škola technická a obchodní Dačice. Právě před 30 lety získala škola status samostatné vzdělávací instituce jako Střední odborné učiliště strojírenské.

Oproti stavu 70. let minulého století je současný profil školy jako vzdělávací instituce podstatně změněný a škola nežije a ani nechce žít jen svou minulostí. Dokladem toho je právě dokončená rekonstrukce celého školního areálu.

„Pláště všech budov byly zatepleny, vyměněna byla všechna...

Večerní koncert (120.07 KB) 29.10.2009


Významné jubileum, padesát let uměleckého školství, si v těchto dnech připomíná Základní umělecká škola ve Velešíně, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj. V současné době ji navštěvuje 150 žáků, výuku zabezpečuje osm kvalifikovaných pedagogů, jeden pedagog získává odbornou způsobilost studiem na konzervatoři.
Detašovaná třída Základní hudební školy Kaplice se sídlem ve Velešíně začala fungovat 1. září 1959, prvním vyučujícím se stal Alois Hujsl.
"Vyučovalo se v budově zvané 'Špitál' na náměstí u kostela, kde byla v prvním patře uvolněna jedna místnost," vzpomíná na začátky Alois Hujsl v Almanachu, vydaném ke kulatému jubileu školy. Tehdy měla pobočka...

Foto aktualita (287.85 KB) 29.10.2009

V předvečer oslav vzniku Československé republiky si společně s Jihočechy připomněli 28. říjen také naši sousedé v Horních Rakousích. Oficiálního slavnostního večera se v Linci zúčastnili: velvyslanec Jan Koukal, honorární konzul Ludwig Scharinger a hejtmani obou krajů. Před přednesením slavnostních projevů poblahopřál hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola zemskému hejtmanovi Horních Rakous Josefu Pühringerovi k jeho pátečnímu (30.10.2009) významnému životnímu jubileu a popřál mnoho sil do dalších let. „Kdyby mi někdo před pětadvaceti lety řekl, že tu dnes společně budeme slavit tento svátek, řekl bych mu, že je velkým snílkem. V roce 1987 jsme s politiky v České republice...

Foto aktualita (140.34 KB) 29.10.2009

Zástupci švýcarské delegace z kantonu Bern na své dnešním setkání s radním pro životní prostředí a oblast rozvoje venkova Karlem Vlasákem na Krajském úřadu Jihočeského kraje projednali program listopadové návštěvy jihočeské desetičlenné delegace. „Do skupiny bychom rádi zapojili také zástupce Jihočeské hospodářské komory, Svazu měst a obcí, ale také zástupce pracovních skupin pro školství, regionální rozvoj, cestovní ruch a marketing," uvedl Vlasák.

Podle slov předsedy výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Jiřího Netíka tak budou mít odborníci z jihu Čech možnost vyměnit si zkušenosti v důležitých hospodářských oblastech. „ Zajímalo by nás...

Foto: Jedním ze zájmových útvarů prachatického DDM je i Pískání prozdraví (130.65 KB) 29.10.2009

Již 45 let působí v Prachaticích dům dětí a mládeže, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Za tu dobu se v jeho kroužcích vystřídaly tisíce dětí a kroužky vedly stovky externistů, dobrovolníků a stálých zaměstnanců. Někteří pracují s dětmi už více než 30 let.
Celých čtyřicet let přitom DDM sídlí v prostorách v Ševčíkově ulici , kde byl v bývalém posádkovém domě armády slavnostně otevřen 31. října 1969. Tento mezník připomínají dvoudenní slavnosti, které Prachatičtí připravili na dnešek a zítřek.
„V tomto směru jsme zřejmě výjimkou, protože mnoho podobných zařízení se za dobu své existence stěhovalo. My jsme rádi, že jsme tady už tak dlouho, neboť náš areál je...

27.10.2009

Přemýšlíte nad tím, kde vzít peníze na rekonstrukci kanalizace, stavbu nové čističky odpadních vod, chodníků, nového stadionu či domu s pečovatelskou službou ve vašem městě? Napadlo Vás někdy, že efektivnějším hospodařením s energiemi byste mohli potřebné finance ušetřit?

Potenciál energetických úspor je v ČR obrovský: podle některých odhadů je možné snížit výdaje za energie až o 40 %! Zkuste si spočítat, jak velká finanční částka by zůstala ve vaší městské pokladně, pokud by se Vám podařilo dosáhnout takovéto úspory! Nejen informace, ale hlavně konkrétní a v praxi proveditelné nápady a tipy a doporučení pro energeticky úsporná opatření a pro oblast využívání obnovitelných...

27.10.2009


Jihočeský kraj chce zřídit tzv. organizátora (koordinátora) dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Záměr jeho vzniku k 1.1.2010 dnes vzali na vědomí krajští zastupitelé. Nová organizace má pomoci zlepšit návaznost spojů, omezit nevyužívané, a tak zabezpečit efektivní vynakládání peněz na dopravní obslužnost v regionu, na kterou dává kraj ročně 750 milionů korun.

„Ke zřízení koordinátora jsme se rozhodli z toho důvodu, že chceme dosáhnout optimalizace a ucelené koncepce dopravní obslužnosti na území kraje. Řada spojů, které platíme a objednáváme, nesplňuje to, co by splňovat měly. Tedy přepravu cestujících tak, aby optimálně, za optimálních nákladů a s co...

« Předchozí        Aktuální stránka: 362/537        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku