31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

24.11.2009

Jihočeský kraj stejně jako ostatní kraje ČR podepíše s Českými drahami smlouvu o zajištění stabilní dopravní obslužnosti na dobu určitou, a to od 3.12.2009 do 3.12.2019. Předloženou Smlouvu o závazku veřejné služby s dopravcem České dráhy ,a.s. dnes schválili jihočeští zastupitelé.

Podle slov náměstka jihočeského hejtmana Martina Kuby se dopravce mimo jiné zavazuje, že na základě požadavku krajů sníží náklady na provoz o 700 milionů korun. „Podle navrhované smlouvy můžeme 25 % kilometrů vysoutěžit v průběhu deseti let a dát je jinému dopravci. České dráhy musí 94 % vlaků provozovat přesně podle jízdních řádů a maximální zpoždění bude 10 minut na odjezdu a 20 minut...

23.11.2009

Od dnešního dne do pátku kontaktuje distribuční firma všeobecné praktické lékaře a očkovací centra v Jihočeském kraji, které postupně zaváží prvními dodávkami očkovací látky proti prasečí chřipce. Jejich počet je však podle hejtmana Jihočeského kraje nedostatečný.

„Co se počtu vakcin týká, tak chci říct, že jestliže si ministerstvo myslí, že je jich dostatek, tak bych docela rád upozornil, že v jižních Čechách nežije pět nebo šest tisíc obyvatel, na které přišly vakciny. Žije tady 630 tisíc lidí a z toho vyplývá, že to je zanedbatelné procento lidí, kteří budou mít tu šanci, aby byli lidmi první kategorie a mohli být očkováni," komentuje situaci Jiří Zimola a...

23.11.2009

Povinnou součástí žádosti Jihočeského kraje o dotace ze státního rozpočtu na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v rámci dotačního řízení pro rok 2010 bude roční ekonomický výhled Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Aktualizovanou ekonomicko analytickou část tohoto plánu na rok 2010 zájemci naleznou v sekci Krajský úřad - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Dokument schválilo zastupitelstvo na svém říjnovém jednání.

19.11.2009

Zasedání se koná od 10:00 hodin ve velkém zasedacím sále (2. podlaží, č. dv. 2.008) Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 10. do 30.10. 2009 (J. Zimola, mat. č. ZK 474/2009)
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (J. Zimola, mat. č. ZK 469/2009)
4. Rozdělení neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR na rok 2009 na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (J. Zimola, mat. č. ZK 464/2009)
5. Volba přísedících...

16.11.2009

Nejen školy, ale i ti, kteří vědí o mladých lidech z jihu Čech, jenž letos dosáhli mimořádného úspěchu, mohou přihlásit svůj tip na Talent Jihočeského kraje roku 2009. V soutěži, kterou vyhlašuje Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích, jsou již tradičně kategorie humanitní, přírodovědná, technická, umělecká, sportovní, speciální a také kategorie všestranný talent. Titul Talent Jihočeského kraje mohou získat jednotlivci ve věku 10-19 let s trvalým bydlištěm a nebo studující na školách v Jihočeském kraji.

„O udělení titulu rozhodují odborné komise, soutěž má za cíl poukázat na ty mladé lidi v našem regionu, kteří dokázali v různých oborech něco víc, než je běžné....

Foto: Josef Ratzenböck  a Jiří Zimola (127.55 KB) 16.11.2009

Fakt, že základní hodnoty a právo na svobodu vůbec nejsou samozřejmostí , si v sobotu rakouském Schwarzenbergu připomněli spolu s obyvateli Horních Rakous a příhraničních obcí také zástupci sousedících krajů. Bývalý zemský hejtman Josef Ratzenböck (na snímku) vzpomněl osobní účast při stříhání drátů na hraničním přechodu v Dolním Dvořišti a připomněl důležité osobnosti, které přispěly pádu železné opony, jako byl bývalý prezident Sovětského svazu Michael Gorbačov a spolkový kancléř SRN Helmut Kohl. Zároveň vyzval politiky tří sousedících států k zasazení společného hraničního kamene jako symbolu propojení a spolupráce.

Osobní vzpomínku na studentské demonstrace a...

16.11.2009

Vzdělávací instituce mohou získat finance na své projekty. Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeského kraje vyhlašuje první kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Žádosti se týkají prioritní osy 3, tedy projektů zaměřených na Podporu nabídky dalšího vzdělávání. Výzva je určena všem vzdělávacím institucím, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku; vysokým školám; nestátním neziskovým organizacím; hospodářským komorám; městům, obcím a svazkům obcí. Žádosti budou přijímány až do 4. ledna roku 2010 do 12:00 hodin. Více informací naleznete na...

16.11.2009

„Celkem 2 miliony 159 tisíc korun rozdělí Jihočeský kraj mezi devět úspěšných žadatelů v Grantovém programu na podporu rozvoje venkova a krajiny v rámci opatření Tvorba krajiny a podpora biodiverzity z druhé výzvy, kterou vyhlásil odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví," uvedl Karel Vlasák, radní pro životní prostředí a zemědělství.

Druhá výzva v rámci grantového programu byla vyhlášena v průběhu měsíce června 2009. Žadatelé mohli své žádosti předkládat na odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví do 30.6.2009. Rada Jihočeského kraje, respektive Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o poskytnutí grantového příspěvku devíti úspěšným...

Foto: Vítězka soutěže jednotlivců Lucie Pískačová u své svatební kytice (130.91 KB) 13.11.2009


Již šestnáctý ročník celostátní soutěže ve vazbě a aranžování květin žáků odborných učilišť Soběslavská růže včera pořádalo Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav. Osm tříčlenných družstev se muselo vyrovnat s tématem „svatba". V jednotlivcích si nejlépe vedla Lucie Pískačová ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, žákyně 3. ročníku oboru aranžér-zahradník, v družstvech zvítězilo Odborné učiliště Kunice.

„Soutěž je zaměřena na vazačství a aranžování květin a je určena pro jednotlivce a tříčlenná družstva žáků odborných učilišť a praktických škol," říká ředitel soběslavské školy Jan Gajda. Každý...

« Předchozí        Aktuální stránka: 365/543        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku