31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

7.01.2010

Dne 21. ledna 2010 se od 9:00 hodin v Kruhovém sále zastupitelstva v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje uskuteční seminář pro příjemce finanční podpory z druhé výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3. Podrobnější informace lze najít v pozvánce. V případě zájmu je nutné zaslat přihlášku. Seminář je určen příjemcům finanční podpory, kteří byli schváleni Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 27. 10. 2009.

Cílem semináře je seznámit příjemce s harmonogramem jejich povinností, zejména pak způsobem zpracování průběžných monitorovacích zpráv, žádostí o platbu a dalších nezbytných náležitostech. Snahou pracovníků...

7.01.2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání na konci roku 2009 schválilo vyhlášení Grantového programu Rozvoje venkova a krajiny pro rok 2010. Tento program, který pomáhá k naplňování aktuálních úkolů Programu rozvoje Jihočeského kraje, byl vyhlášen 1. ledna 2010. Je členěn do dvou opatření, která obsahují jednotlivá podopatření. „Toto rozdělení usnadní orientaci žadatelům v grantové politice Jihočeského kraje", uvedl Karel Vlasák, radní pro oblasti životní prostředí a zemědělství.

Cílem prvního opatření - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity je podpořit přípravu a realizaci širokého spektra záměrů, opatření a projektů, směřujících k vytváření a...

6.01.2010

Ministerstvo vnitra zahájilo správní řízení kvůli proplácení zdravotnických poplatků se čtyřmi kraji včetně Jihočeského. Podle ministra Martina Peciny je v Jihočeském, Zlínském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji proplácení poplatků v rozporu se zákonem. Ministr v polovině prosince řekl, že krajům, které systém proplácení do konce roku 2009 nezmění, v lednu pozastaví příslušná rozhodnutí zastupitelstev.

Podle hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly má ministerstvo vnitra právo zahájit s krajem správní řízení. „My ale máme právo stále trvat na tom, že náš postup je v souladu se zákonem. A panu ministrovi Pecinovi musím vzkázat, že není dost dobře technicky možné...

6.01.2010

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále OSVZ KÚ JčK) informuje, že nejpozději do 5. 2. 2010 je nutné na OSVZ KÚ JčK předložit finanční vypořádání dotace MPSV 2009 určenou na poskytování sociálních služeb - viz Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2009 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

Podrobné informace k finančnímu vypořádání vč. povinných příloh jsou dostupné v rubrice Krajský úřad / Odbor sociálních věcí a zdravotnictví / Informace...

6.01.2010


Reakce na mediální výstup k problému internet Domova důchodců Dobrá Voda

Na blogu se objevil článek klienta Domova důchodců Dobrá Voda pana Cyroně. Článek je zřejmě motivován obavami pana Cyroně ze ztráty přístupu k internetu. Vzhledem k tomu, že pan Cyroň je imobilní a internet je jeho významným spojením se světem, lze pochopit do určité míry emotivní vypjatost některých jeho vyjádření.

Záležitost jsme přijali jako podnět k šetření 28.12.2009. Byli jsme upozorněni e-mailem. Pan Cyroň sám si nestěžoval. Po jednání s ředitelkou Domova důchodců Dobrá Voda bylo rozhodnuto o zachování přípojky do doby, než bude ukončeno šetření této záležitosti.

Dílčí výstupy...

5.01.2010


Širokou škálu nejrůznějších výtvarných technik představuje dnes otevřená výstava ve 2. a 3. nadzemním podlaží KU Jihočeského kraje. Téměř třicet prací zde vystavuje 21 pedagogů Fakulty výtvarného umění Politechniky Radomské z Polska. Expozice je dalším příkladem už šestileté bohaté spolupráce mezi oběma univerzitami, které pořádají společné workshopy nebo reciproční výstavy. Polští universitní profesoři mají zkušenosti s výukovým programem pěti českých studentů Jihočeské univerzity z let 2007-2009 a od loňského roku se rozvíjí spolupráce v doktorandském studiu na Fakultě výtvarného umění v Radomi.

Foto: Jiří Zimola podepisuje dopis (164.66 KB) 5.01.2010

V dopise hejtman Zimola reaguje na slova předsedy Topolánka v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce o špatném hospodaření a zadlužování Jihočeského kraje. Kromě dopisu hejtman zaslal předsedovi ODS také schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2010.

 

4.01.2010

V roce 2009 dosáhl požadovaný objem finančních prostředků v žádostech o příspěvky na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji rekordní výše. Jedná se přibližně o 53 mil. Kč. Příčinou tohoto vysokého požadavku bylo loňské zalesňování holin vzniklých likvidací škod po orkánu Kyrill z roku 2007. V roce 2009 uplynula dvouletá lhůta stanovená k zalesnění holin lesním zákonem. Jihočeský kraj poskytl vlastníkům a správcům lesů téměř 46 mil. Kč. Tato částka stačila na pokrytí žádostí doručených do 28. srpna roku 2009. Zbylé žádosti budou převedeny do tohoto roku a uhrazeny z rozpočtu na rok 2010.

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v rozpočtu kraje na rok 2010 byla...

4.01.2010

Prvním občánkem Jihočeského kraje v novém roce 2010 se stal Štěpán Fousek, který se narodil v českokrumlovské nemocnici už pět minut po půlnoci. Hejtman Jiří Zimola pogratuloval mamince malého Štěpána 1. ledna v dopoledních hodinách SMS zprávou a nyní připravuje termín pro osobní setkání s prvním jihočeským občánkem a jeho rodiči, které by po vzájemné domluvě mohlo proběhnout koncem ledna. Přesné datum bude upřesněno.

Pro Štěpána Fouska má hejtman Zimola připravené dárky, které ale až do setkání s rodinou zůstanou tajemstvím. „Nechceme paní Fouskovou rušit pár dní po tom, co přivedla na svět své druhé dítě. Počkáme pár týdnů a pak velmi rád uvítám malého Štěpánka...

« Předchozí        Aktuální stránka: 370/555        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku