31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

15.09.2009


Jihočeský kraj vyhlásí k 1.9.2010 v rámci Programu rozvoje kraje grantový program „Stipendijní motivační program pro žáky středních škol v podporovaných učebních oborech". Vedle grantového programu „Podpora firem při přípravě učňů na povolání" jde o další grant, který má za cíl to, aby učební obory absolvovali žáci dobře uplatnitelní na trhu práce.

„V poslední době zaznamenáváme zvýšený pokles žáků v učebních oborech a řešení tohoto stavu považujeme za důležité. Snahou je, aby tyto programy přinesly zásadnější změnu pro žáky učebních oborů a jejich rodiče," říká Jana Krejsová, krajská radní pro školství, mládež a...

14.09.2009

Dvanáct úspěšných jihočeských místních akčních skupin přinese v roce 2009 do Jihočeského kraje téměř 83 milionů korun. Evropské peníze, které skupiny získaly v rámci strategického plánu Leader, využijí na realizaci konkrétních projektů rozvoje venkova ve svých územních regionech.

Z projektu Leader už tak například MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s realizovala loni výměnu oken v mateřské škole Homole, nákup napájecí techniky pro dobytek v zemědělském družstvu Dubné (1 mil Kč), letní archeologickou školu v netolickém archeoparku nebo stavbu dětského hřiště v Netolicích (800 tis. Kč), které bylo letos 1. září slavnostně otevřeno. V příštích letech by měla být ze zmiňovaného...

Foto: Bavorští zástupci předávají petici hejtmanovi Jihočeského kraje (128.64 KB) 11.09.2009

Ke stávajícím necelým 2000 podpisům pod Peticí za zdravou Šumavu přibyly včera další tři stovky. Přivezli je političtí zástupci z Bavorska, kteří tím přes médii proklamovanou spokojenost bavorských obcí s bezzásahovým hospodařením v Bavorském lese, vyjádřili snahu zapojit se do společného řešení problému.

„Je povzbudivé, že Jihočeský kraj není v tomto boji sám. Navíc se ukazuje, že záměrně šířené dezinterpretace, jak je na německé straně Národního parku vše v pořádku, nejsou pravdivé. A obyvatelé Národního parku Bavorský les vidí problém úplně stejně jako my. Toto spojení je o lidech, kteří chtějí vyvinout společný tlak na centrální české, německé či hornorakouské...

10.09.2009

Žádosti o příspěvky na hospodaření v lesích převyšují vyhrazené prostředky. Na tento program bylo v rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2009 vyhrazeno 45 milionů Kč. V současné době objem peněz požadovaný v došlých žádostech tuto částku převyšuje. Uspokojeny budou žádosti došlé přibližně do poloviny měsíce srpna. Žádosti doručené po vyčerpání letošního finančního limitu nebudou již v roce 2009 propláceny. Plánováno je jejich proplacení v příštím roce s ohledem na možnosti rozpočtu roku 2010.

Foto: Hejtman Jiří Zimola a náměstkyně hejtmana Ivana Stráská na výstavě Duchovní krajina: Jižní Čechy-Bretaň (129.99 KB) 10.09.2009

U příležitosti konání výstavy Duchovní krajina: Jižní Čechy - Bretaň navštívili hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a náměstkyně hejtmana Ivana Stráská francouzské město Lorient, které je partnerským městem Statutárního města České Budějovice. Jihočeský kraj podpořil vznik projektu a jeho výstavu v Lorientu. Na výstavě bylo možné zhlédnout velkoplošné fotografie a multimediální projekci na téma drobná sakrální architektura Jiřího Tillera, obrazy malířů Romana Brichína a Miroslava Konráda s duchovní tématikou. K vidění bylo též několik dřevěných soch světců uměleckého řezbáře Tomáše Štolby.

Během své návštěvy se hejtman setkal s lorientským starostou Norbertem Métairie,...

9.09.2009

Žáci jihočeských škol se také v uplynulém školním roce zúčastnili soutěží postupového charakteru, které vyhlašuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Nejúspěšnější z nich, kteří se umístili v celostátních kolech na 1., 2. nebo 3. místě, či případně úspěšně reprezentovali na mezinárodních olympiádách, dnes na krajském úřadu ocenil krajský radní Jaromír Novák. Kromě poděkování za vzornou reprezentaci kraje jim předal upomínkové předměty a dárkové šeky na knižní odměnu.

„Vaše úspěchy nás samozřejmě těší, protože kromě školy reprezentujete také Jihočeský kraj a v mezinárodních soutěžích Českou republiku. Věřím, že zkušenosti získané na soutěžích využijete i při...

9.09.2009


Podpořit procesy komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji, včetně partnerství obcí a jejich aktivní spolupráce při zpracovávání plánů sociálních služeb na místní, regionální a krajské úrovni, je cílem individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji". Jedná se o dvouletý projekt, jehož realizace začala prvního srpna a skončí 31. července 2011.

Projekt, který umožní optimalizaci sítě sociálních služeb na území kraje a získání finančních zdrojů na financování procesů plánování rozvoje sociálních služeb, schválilo ministerstvo práce a sociálních věcí a Jihočeský kraj na něj získal...

Foto: Lektor Zdeněk Martínek (vlevo) během přednášky (128.77 KB) 8.09.2009

Agresivita a agresivita na školách bylo téma dnešního semináře, který v Lomech u Kunžaku absolvovali pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny České Budějovice a jejích pracovišť, jež jsou v okresních městech. Zaměřen byl na zvládání počátečních stádií šikany ve třídě. Škola je totiž místem, kde problém šikany v poslední době velice často vzniká.

„Počet případů šikany se na základních i středních školách zvyšuje. Mezi našimi dětmi začíná být bohužel agrese považována za něco normálního a přijatelného. Velkou roli v tom hraje i mediální násilí, kterým jsou děti v podstatě dennodenně zahlcovány a agresi začínají přijímat jako normu. Ale nejen ony, to se týká i...

7.09.2009


Zasedání se bude konat od 10:00 hodin ve velkém zasedacím sále (2. podlaží, č. dv. 2.008) Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná. Podkladové materiály k jednání budou zveřejněny v rubrice Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (J. Zimola, mat. č. ZK 360/2009)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (J. Zimola, mat. č. ZK 337/2009)
3. Situace na Šumavě (J. Zimola,...

« Předchozí        Aktuální stránka: 385/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku