31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

20.08.2009

Jihočeský kraj se rozhodl pomoci odstranit starou ekologickou zátěž, týkající se obalovny v Milevsku. Krajští radní na svém úterním jednání přijali usnesení, ve kterém doporučují zastupitelstvu kraje schválit zpracování rizikové analýzy lokality Milevsko z Operačního programu Životní prostředí a kofinancování projektu Jihočeským krajem.

„Rozhodli jsme se pomoci proto, že máme signály o tom, že po zpracování rizikové analýzy by mohly být uvolněny prostředky z oblasti životního prostředí již na vlastní řešení likvidace této staré ekologické zátěže. Projekt zpracování rizikové analýzy počítá s celkovými výdaji 2,3 milionu korun, z Operačního programu Životní prostředí...

19.08.2009

Z veřejné sbírky Jihočeského kraje na zmírnění a odstranění následků letošních povodní, na jejímž kontě byly k dnešnímu dni finanční prostředky ve výši 1 645 800 korun, bude mezi žadatele zatím rozdělen 1 424 207 korun. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl hejtman Jiří Zimola.

„O rozdělení této sumy mezi fyzické osoby na základě v červenci vyhlášených pravidel rozhodla rada kraje na svém úterním jednání. Peníze jdou na obnovu domácností, zdrojů pitné vody, opravu provozoven. Nějaké peníze na kontě sbírky tedy ještě zbyly a v příslibu máme další více než dva miliony korun. Od Zlínského kraje bychom měli obdržet 250 tisíc korun, akciová společnost ČEPS slíbila 1,5...

pohled na tábor v Kadově (163.26 KB) 18.08.2009

Letní tábory domů dětí a mládeže, které zřizuje Jihočeský kraj, navštívila během prázdnin radní pro školství, mládež a tělovýchovu Jana Krejsová, aby viděla, v jakém stavu tyto základny jsou.

„Seznámila jsem se s technickým stavem zařízení a podmínkami, které děti a jejich vedoucí mají. Udělala jsem si tak praktický obrázek, kam a kolik je třeba případně investovat," vysvětluje důvod výjezdů Jana Krejsová.

Přímo na místě byla ve středisku Kobyla (DDM Písek), Zálesí (DDM Strakonice), Zátoň (DDM Č. Krumlov), Přední Výtoň, Jenišov (obě DDM Č. Budějovice), Tokániště a Střelnice v Rapšachu, Dolní Radíkov (vše DDM J. Hradec) a Palcát v Plané nad Lužnicí (DDM...

18.08.2009

Vláda České republiky v pondělí schválila Strategii obnovy území částí Jihočeského, Ústeckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje postižených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009. Na obnovu obecního a krajského majetku vyčlenila 3,6 miliardy korun. Zároveň na posílení programu „Podpory bydlení" vyčlenila dalších 477 milionů korun.

Celkové náklady na obnovu majetku vyčíslené zmíněnými kraji dosahují 7,637 miliardy Kč. Strategie obnovy území se zaměřuje především na zabezpečení státní pomoci na obnovu obecního a krajského majetku prostřednictvím programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou"...

11.08.2009

Od zítřka do 30. září mohou nejen čtenáři zhlédnout v 1. patře budovy Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích putovní výstavu Místa utrpení, smrti a hrdinství - vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech.

Expozici, kterou spolu s Historickou skupinou Osvětim a Památníkem Terezín pořádá KÚ Jihočeského kraje, zaštítil svým jménem hejtman Jiří Zimola. Na osmadvaceti panelech je slovem i obrazem znázorněna specifičnost vybudovaných koncentračních táborů, káznic a věznic od nástupu nacismu.

Ten první vznikl v Dachau v jižním Bavorsku už v březnu 1933, následovaly Sachsenhausen, Buchenwald, Mathausen, Gross-Rosen, Flossenbürg, Natzweiler, Ravensbrück...

Foto aktualita (121.15 KB) 11.08.2009

Už počtvrté se stejně jako v minulých letech v prostoru bývalého hraničního přechodu Šejby - Harbach sešlo v sobotu na pět stovek sousedů z jižních Čech a Rakouska. Společné setkání zorganizovaly obce Horní Stropnice a Harbach. Sousedské setkání na hranici zahájili krátkým úvodním slovem starostové obou příhraničních obcí: Gerhard Pichler a Václav Kučera. Jako hosté se akce zúčastnili také radní Jihočeského kraje František Štangl a tlumočnice a koordinátorka projektu Kulturní most Hermína Mocová. Odpolední pohoštění zpestřily lázeňský hudební orchestr z Moorbadu Harbach a trhosvinenská hudební skupina S.A.M. Setkávání spoluobčanů z příhraničních obcí Horní Stropnice a Harbachu v...

Foto aktualita (207.54 KB) 11.08.2009

Most přes řeku Malši v obci Roudné nedaleko Českých Budějovic je od dnešního dne opět průjezdný. Jeho přestavba začala 27. května loňského roku a stála více než 93 milionů korun. Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Z něj bylo hrazeno 92,5 procenta z celkových nákladů. Ze svého rozpočtu tak na výstavbu mostu Jihočeský kraj přispěl necelými 7 miliony korun. „Na takový krásný most, který stál krajskou pokladnu 7 milionů korun, mohou být Jihočeši právem pyšní. Je dobré, že se řeky a potoky přemosťují a vznikají lepší a kapacitnější stavby," uvedl při slavnostním otevření mostu hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Technický stav...

5.08.2009

Až do 31. srpna mohou v rámci výzvy Společnosti tří zemí žádat fyzické i právnické osoby, občanská sdružení, neziskové organizace a další subjekty se sídlem v Jihočeském kraji o příspěvek na projekty, týkající se přeshraničních akcí a neinvestičních projektů zaměřených především na mládež, vzdělávání, kulturu, sociální péči, ale také na projekty v ostatních oblastech, které nejsou dostatečně podporovány z jiných zdrojů či programů a přispívají k rozvoji spolupráce a propojování regionů Horní Rakousy, Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj.

Příspěvky jsou limitovány částkou 50 000 korun a pro jejich přiznání se nevyžaduje vlastní finanční spoluúčast žadatele. Výběr projektů nebo...

4.08.2009

Celková suma požadavků jihočeských obcí na pokrytí prvotních nákladů při akutním řešení povodňové situace převyšuje o 1, 5 milion korun ze státní dotace uvolněných osm milionů. Jihočeský kraj proto požádal o pokrytí tohoto rozdílu a dofinancování Ministerstvo financí České republiky.

Na 9,5 milionu korun se vyšplhaly prvotní náklady 42 jihočeských obcí, které si vyžádaly červencové povodně. Tuto částku použily obce na bezprostřední provedení záchranných, případně likvidačních prací, jako například nákupy balené pitné vody, dezinfekčních prostředků, použití vysoušečů zdiva, odvlhčovačů, čerpadel, vyprošťovacích zařízení na odklízení suti a likvidaci naplavenin.

S...

« Předchozí        Aktuální stránka: 394/555        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku