Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

6.03.2009

Trochu s předstihem, oproti ostatním památkovým objektům, začala v úterý 3. března nová sezona pro Dům Adolfa Heyduka v Písku. Památník tvoří část bytu básníka z okruhu literární skupiny Májovců, která se dochovala v původní podobě z počátku 20.století. Zařízení interiéru nábytkem, knihovnou, obrazy, drobnými uměleckými předměty a textiliemi představuje jedinečnou ukázku měšťanského bydlení. Dům byl pro veřejnost otevřen už v roce 1937, pro nepříznivý technický stav budovy byl ovšem před několika lety uzavřen. Teprve díky náročné rekonstrukci budovy, financované z prostředků Jihočeského kraje, a po restaurování vybavení bytu, byl objekt opět zpřístupněn (30. května...

6.03.2009

Dary pacientům za únor vyjdou Jihočeský kraj na 4,9 milionu korun. Od prvního února nemusejí pacienti v sedmi krajských nemocnicích, šesti nemocničních lékárnách, Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, Psychiatrické léčebně Lnáře a Lékařské službě první pomoci, tedy v zařízeních zřizovaných a zakládaných Jihočeským krajem, platit regulační poplatky. Pokud v těchto zdravotnicích zařízeních podepíší darovací smlouvu, regulační poplatek za ně uhradí kraj.

Nejvíce peněz bude Jihočeský kraj hradit za pacienty, kteří byli v únoru hospitalizovaní v nemocnicích a měli tedy za každý den pobytu hradit 60 korun. Na úhradu těchto poplatků poputuje více než 2,8 milionu korun....

5.03.2009

Evropské peníze umožní v období od května letošního roku do června 2012 zajistit kvalitu a dostupnost sociálních služeb v regionu. Jihočeský kraj se stal úspěšným žadatelem o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v celkové výši 260 mil. Kč. Tento finanční příspěvek z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR podpoří provoz 9 druhů registrovaných sociálních služeb s působností na území kraje.
První vlna výběrových řízení na zajištění sociálních služeb již byla zčásti vysoutěžena v únoru 2009. Druhou část výběrových řízení s alokací 124 milionů korun na zakázky, jejichž předmětem je zajištění kvality a dostupnosti zbývajících pěti druhů...

5.03.2009


Podpořit rekonstrukci a modernizaci mateřských škol zřizovaných obcemi, svazky obcí, ale i ostatními zřizovateli či zakladateli mateřských škol se sídlem na území Jihočeského kraje je cílem grantového programu Jihočeského kraje „Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce a modernizace budov", jehož vyhlášení minulý týden schválili krajští radní. Tento grantový program je v rámci rozpočtu kraje zcela nový, do této doby neexistoval.

„Koncepce tohoto grantového programu je vytvořena na základě demografického vývoje v Jihočeském kraji i v celé České republice. K rozdělení je v něm připraveno 19 milionů korun a zájemci o příspěvek mohou...

5.03.2009

Zimní měsíce jsou nejvhodnějším termínem pro zajištění dlouhodobé ochrany proti řadě víceméně běžných tuzemských nemocí. Současně vrcholí i sezóna, kdy se turisté vydávají za teplem do exotických zemí Asie, Afriky a Jižní Ameriky, kde je nutné speciální očkování proti různým zákeřným, v našich podmínkách neexistujícím onemocněním. Všechny potřebné informace, včetně zajištění a aplikace vakcín, poskytnou „pod jednou střechou" lékaři Centra pro cestovní medicínu a vakcinaci při Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.. Ordinační hodiny takzvaného očkovacího centra jsou pravidelně každou středu od 7 do 9 hodin a od 14 do 16 hodin. „Zájemci o poradenství...

5.03.2009

Oddělení řízení grantů a projektů pořádá ve dnech 16. a 17. března 2009 semináře pro předkladatele projektů do II. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pozvánka a přihláška je k dispozici zde . Seminář je určen pro širokou veřejnost, především pro školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce a svazky obcí a nestátní neziskové organizace, které působí na území Jihočeského kraje. Bližší informace o programu naleznete na stránkách ...

5.03.2009

Nejlepší jihočeský sportovec do 15 let za rok 2008 bude znám 10. březnaCelkem 35 nominací v jednotlivcích a sedm v týmech obdrželi pořadatelé XII. ročníku ankety „Nejlepší jihočeský sportovec do 15 let", jejíž výsledky za rok 2008 budou slavnostně vyhlášeny v úterý 10. března od 16.30 hodin v českobudějovickém DK Metropol. Pořadateli ankety, ve které se během její existence objevilo již 260 jmen mladých sportovců, jsou Gymnázium olympijských nadějí České Budějovice, Český klub olympioniků, Český klub Fair play, Krajské sdružení ČSTV, Českobudějovická sportovní a tělovýchovná organizace, Jihočeské všesportovní kolegium a Jihočeský kraj.

„Cílem této ankety...

4.03.2009


Až do 25. března mohou zájemci žádat o příspěvky v devíti krajských grantových programech, jejichž vyhlášení schválila minulý týden rada kraje. K dispozici je celkem částka 57 milionů korun.
Jedná se o grantové programy „Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (mimo oblast sportu)" (k rozdělení jsou připraveny 2 mil. Kč), „Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol" (2 mil. Kč), „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách" (2,5 milionu Kč), „Podpora terénních sociálních služeb" (2,5 mil. Kč),...

4.03.2009

Zlepšit úroveň komunikace v jazyce druhé sousedící země má za cíl projekt Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé, který bude v období od září 2010 - do srpna 2013 realizovat českobudějovické Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám. Na jeho kofinancování a předfinancování s podmínkou přidělení dotace ve výši 6,6 milionu korun z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko se bude podílet Jihočeský kraj.
„Jako jednomu z potenciálních partnerů nám podobný projekt představily už dříve Dolní Rakousy. V té době ale nebyly v Interregu III.A větší disponibilní prostředky. Realizoval se proto v podobě několika malých...

« Předchozí        Aktuální stránka: 398/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku