31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: Základna DDM Písek ve Vrážiaktualita (148.57 KB) 15.07.2009


Jak lze trávit čas na letním táboře? Například z pohádky do pohádky, jako je tomu ve středisku zájmových vzdělávání „Kobyla" ve Vráži u Písku. Základnu zde má Dům dětí a mládeže Písek a na současném čtrnáctidenním běhu je tady 62 dětí. Ty navštívila Jana Krejsová, krajská radní pro školství, mládež a tělovýchovu.

„Přes léto chci zajet na několik základen domů dětí a mládeže, které zřizuje Jihočeský kraj, abych viděla, v jakém prostředí letní tábory pořádají. Chci se seznámit se stavem zařízení a podmínkami, které děti a dospělí jako jejich vedoucí mají. Lépe se pak rozhoduje, kam a kolik je třeba případně investovat," vysvětluje důvod výjezdů...

15.07.2009

Festivalový štáb a Společnost Mezinárodní hudební festival Český Krumlov se rozhodly zapojit do veřejné sbírky Jihočeského kraje. Účelem sbírky je získat prostředky na zmírňování a odstraňování následků povodní v postižených oblastech. Na konto sbírky číslo 47 49 47 49/0300, variabilní symbol 182009 bude za festival poukázáno 50 tisíc korun.

Organizátoři festivalu požádali o příspěvek na povodňové konto partnery festivalu a výzvu budou ve formě vytištěného letáku předávat společně s programem také návštěvníkům největších festivalových koncertů. „Jihočeský kraj každoročně finančně podporuje konání Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Jsem proto rád, že...

15.07.2009


Letos již posedmnácté se koná ve Strakonicích „Plavecká akademie bez bariér", kterou pořádá občanské sdružení KONTAKT bB. Tří týdenních pobytů pro tělesně postižené osoby od dětí po dospělé se od 12. července do 1. srpna zúčastní stovka plavců. Záštitu nad akcí převzali náměstkyně jihočeského hejtmana Ivana Stráská a starosta Strakonic Pavel Vondrys.

„Do plaveckého areálu Na Křemelce přijíždí stovka plavců, studentů Plavecké akademie bez bariér. První týden jsou zde dospělí, prostřední je určena pro mládež a závěr bude patřit dětem od šesti do dvanácti let," říká manažerka akce Marta Vojáčková.

Společně s plavci-studenty je ve...

15.07.2009


Ve středu 22. července se na zimním stadionu ve Strakonicích odehraje od 14.45 hodin exhibiční zápas ve sledge hokeji, ve kterém se utkají týmy SKH SHARKS Karlovy Vary a SKV České Budějovice. Toto utkání je součástí akce „Plavecká akademie bez bariér", kterou letos ve Strakonicích od 12. července do 1. srpna pořádá již posedmnácté pro tělesně postižené osoby od dětského věku po dospělé občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér KONTAKT bB.

„Sledge hokej je jednou z doplňujících aktivit letošního plaveckého léta a po skončení utkání dostanou plavci příležitost vyzkoušet si tento tvrdý sport pro handicapované na vlastní kůži,"...

Foto aktualita (98.75 KB) 15.07.2009

Jakýmkoli způsobem zpracovat ve skle téma Živly se ve Skelné huti U Hluboké nad Vltavou pokoušelo minulý víkend na třináct studentů a sklářských učedníků z celého světa. Už druhé pětidenní Mezinárodní setkání mladých sklářů z Evropy, Austrálie, ale třeba i Japonska podpořil finančním grantem v rámci živé kultury Jihočeský kraj.

„U každé pece je nejprve důležité si zvyknout. Přesto myslím, že naši skláři mají větší praktické zkušenosti, které tak mohou ostatním předávat. Už se také stalo, že účastníci setkání přijali pozvání od kolegů do domovské sklárny. Z jedné takové cesty po holandských, španělských, švédských i italských sklárnách se nedávno vrátil můj...

13.07.2009

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic informuje o aktuálním stavu nezaměstnanosti na území Jihočeského kraje. Růst míry nezaměstnanosti se v Jihočeském kraji po několika měsících zastavil. V červnu 2009 míra registrované nezaměstnanosti zůstala na stejné úrovni jako v měsíci květnu, dosáhla v kraji hodnoty 6,4 % (ženy 7,8 %; muži 5,3 %).

V rámci České republiky patří území Jihočeského kraje k oblastem s podprůměrnou úrovní nezaměstnanosti. Ve srovnání s průměrem České republiky (celkem 8,0 %; ženy 9,3 %; muži 7,0 %) je v kraji nezaměstnanost o 1,6 procentního bodu nižší. Mezi ostatními kraji zaujímáme třetí příčku s nejnižší úrovní...

10.07.2009

Změnit systém přípravy mladých lidí na povolání s vyšší mírou spoluzodpovědnosti firem a průmyslových svazů, modernizovat a stabilizovat odborné školství a podpořit technické vzdělávání a jeho učitele. To jsou cíle projektu IQ Industry, o kterém tento týden hovořila krajská radní pro školství, mládež a tělovýchovu Jana Krejsová s ředitelem Vzdělávací agentury Kroměříž Jiřím Herodesem.

Projekt IQ Industry navazuje na projekt IQ Auto s názvem „Inovace - kvalifikace odborné přípravy pedagogických pracovníků", v jehož rámci byl Jihočeský kraj druhým nejúspěšnějším krajem České republiky. V jižních Čechách se do projektu, který trval od listopadu 2006 do června 2008,...

10.07.2009

Celkem 670 projektů na částku 12,2 miliardy podali žadatelé v páté výzvě Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad, která byla uzavřena 30. června. Mezi ty nejlepší z nich bude rozděleno 3,8 miliardy korun, takže převis zájmu je 3,2krát vyšší. V Jihočeském kraji bylo podáno 443, v Plzeňském 227 projektů.

Největší jihočeský projekt, na 542 milionů korun, podala Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., a to na novostavbu pavilonu D, za více než 354 milionů korun podal projekt Jihočeský kraj na modernizaci komunikací II. a III. třídy. Dále například město Písek podalo devět projektů za 375 milionů a Vimperk podal projekt na rozšíření sportovního areálu za 117...

Foto aktualita (74.41 KB) 9.07.2009

Za dlouholetou kvalitní a přínosnou pedagogickou a uměleckou práci ve funkci ředitele Základní umělecké školy B. Jeremiáše v Českých Budějovicích dnes poděkovala radní pro školství, mládež a tělovýchovu Jana Krejsová Zdeňku Halounovi (na snímku vpravo), který se rozhodl ukončit výkon funkce ředitele k 31. červenci letošního roku. Ve škole má však před sebou nemalé pracovní plány, mezi které patří například zpracování projektu pro výuku zdravotně postižených žáků v uměleckých oborech.

« Předchozí        Aktuální stránka: 398/555        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku