Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

10.03.2009

Schůze se koná od 9,00 hodin v zasedací místnosti SECESE Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 3. n.p. č. 3076. Jednání Rady Jihočeského kraje jsou neveřejná.

Návrh programu:
1. Rozhodnutí jediného akcionáře - zvýšení základního kapitálu Nemocnice Tábor, a.s. (Mgr. Stráská, mat. č. RK 295/2009)
2. Rozhodnutí jediného akcionáře - změna členů dozorčí rady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. (Mgr. Stráská, mat. č. RK 303/2009), dodatečně
3. Rozhodnutí jediného akcionáře - změna členů dozorčí rady akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. (Mgr. Stráská, mat. č. RK 296/2009), dodatečně
4. Rozhodnutí jediného...

10.03.2009


Také v letošním roce mohou základní a mateřské školy v regionu získat od Jihočeského kraje dotaci v rámci grantového programu na dopravu dětí na dětská dopravní hřiště. Vyhlášení programu, ve kterém je k dispozici částka 180 tisíc korun, dnes schválili krajští zastupitelé. Žádosti o grant lze podávat od 11. března do 3. dubna do 12 hodin. V loňském roce obdrželo v rámci tohoto grantu dotaci 47 základních a mateřských škol, a to v celkové výši 167 706 korun.

„Tímto grantem kraj umožňuje co nejširší účast dětí mateřských a základních škol celého regionu na výuce na dětských dopravních hřištích, jakožto skupiny nejvíce zranitelných účastníků provozu na pozemních...

9.03.2009

Ve dnech 27. a 28. března se v Hluboké nad Vltavou bude konat v rámci předsednictví České republiky Radě EU setkání ministrů zahraničních věcí. Přípravy na toto setkání již vrcholí a dotknou se také provozu Alšovy jihočeské galerie. Ta bude od soboty 15. března od 14 hodin až do 4. dubna uzavřena.

9.03.2009

Jihočeský kraj podpoří 49 neinvestičních projektů zabývajících se vzděláváním v celkové výši téměř 143 mil. Kč. Dnešním dnem bylo ukončeno uzavírání smluv s příjemci finanční podpory z I. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Jihočeském kraji. Je tedy známa konečná výše přerozdělených prostředků. O první výzvu, která zahrnovala tři oblasti podpory v rámci prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, byl projeven velký zájem. Dokládá to počet podaných žádostí, který mnohonásobně převýšil alokace.

Pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání bylo vyčleněno 100 mil. Kč. Žádalo o ně přesně 100 uchazečů, přičemž požadovaná výše finančních prostředků...

6.03.2009

V letošním roce se v Plzni uskuteční finále mezinárodní soutěže The International Awards for Liveable Communities. Jde o akci,jejímž záměrem je napomoci vytvořit síť měst, kde stojí za to žít. Můžete se zapojit jako město ( Whole City Awards) ve své velikostní kategorii podle počtu obyvatel (Kategorie A: obce do 20 000 obyvatel, Kategorie B: 20 001 až 75 000 obyvatel, Kategorie C: 75 001 až 200 000 obyvatel, Kategorie D: 200 001 až 750 000 obyvatel, Kategorie E: více než 750 000 obyvatel), dále s již započatým nebo dokončeným projektem ( Environmentally Sustainable Project Awards) nebo můžete soutěžit o grant ( Bursary Award). Můžete rovněž navrhnout kandidáta na LivCom Personal...

6.03.2009

Trochu s předstihem, oproti ostatním památkovým objektům, začala v úterý 3. března nová sezona pro Dům Adolfa Heyduka v Písku. Památník tvoří část bytu básníka z okruhu literární skupiny Májovců, která se dochovala v původní podobě z počátku 20.století. Zařízení interiéru nábytkem, knihovnou, obrazy, drobnými uměleckými předměty a textiliemi představuje jedinečnou ukázku měšťanského bydlení. Dům byl pro veřejnost otevřen už v roce 1937, pro nepříznivý technický stav budovy byl ovšem před několika lety uzavřen. Teprve díky náročné rekonstrukci budovy, financované z prostředků Jihočeského kraje, a po restaurování vybavení bytu, byl objekt opět zpřístupněn (30. května...

6.03.2009

Dary pacientům za únor vyjdou Jihočeský kraj na 4,9 milionu korun. Od prvního února nemusejí pacienti v sedmi krajských nemocnicích, šesti nemocničních lékárnách, Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, Psychiatrické léčebně Lnáře a Lékařské službě první pomoci, tedy v zařízeních zřizovaných a zakládaných Jihočeským krajem, platit regulační poplatky. Pokud v těchto zdravotnicích zařízeních podepíší darovací smlouvu, regulační poplatek za ně uhradí kraj.

Nejvíce peněz bude Jihočeský kraj hradit za pacienty, kteří byli v únoru hospitalizovaní v nemocnicích a měli tedy za každý den pobytu hradit 60 korun. Na úhradu těchto poplatků poputuje více než 2,8 milionu korun....

5.03.2009

Evropské peníze umožní v období od května letošního roku do června 2012 zajistit kvalitu a dostupnost sociálních služeb v regionu. Jihočeský kraj se stal úspěšným žadatelem o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v celkové výši 260 mil. Kč. Tento finanční příspěvek z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR podpoří provoz 9 druhů registrovaných sociálních služeb s působností na území kraje.
První vlna výběrových řízení na zajištění sociálních služeb již byla zčásti vysoutěžena v únoru 2009. Druhou část výběrových řízení s alokací 124 milionů korun na zakázky, jejichž předmětem je zajištění kvality a dostupnosti zbývajících pěti druhů...

5.03.2009


Podpořit rekonstrukci a modernizaci mateřských škol zřizovaných obcemi, svazky obcí, ale i ostatními zřizovateli či zakladateli mateřských škol se sídlem na území Jihočeského kraje je cílem grantového programu Jihočeského kraje „Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce a modernizace budov", jehož vyhlášení minulý týden schválili krajští radní. Tento grantový program je v rámci rozpočtu kraje zcela nový, do této doby neexistoval.

„Koncepce tohoto grantového programu je vytvořena na základě demografického vývoje v Jihočeském kraji i v celé České republice. K rozdělení je v něm připraveno 19 milionů korun a zájemci o příspěvek mohou...

« Předchozí        Aktuální stránka: 402/529        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku