Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

13.02.2009


Celkem šest milionů korun rozdělí Jihočeský kraj v letošním roce v rámci „Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží". Přidělení grantů v této výši schválily rada a zastupitelstvo.
„U těchto programů byly finance rozděleny do šesti okruhů. Konkrétně na podporu pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, na akce s převahou zaměření na neorganizované děti, na mezinárodní spolupráci, na informační systémy a kluby otevřených dveří, na talentovanou mládež a soutěže a rovněž na vzdělávání pracovníků, kteří se věnují dětem a mládeži," říká Jana Krejsová, radní pro školství, mládež a tělovýchovu.
Zájem o získání...

13.02.2009

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic upozorňuje na nový dotační titul Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR, určený pro domácnosti v České republice, který je zaměřen na obnovitelné zdroje a energetické úspory při rekonstrukcích a novostavbách rodinných a bytových domů v roce 2009.
V rámci nového a podstatně rozšířeného programu dotací bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v...

12.02.2009

Železniční podjezd ve Vimperku, který jako problémový bod znají velmi dobře zejména řidiči kamionů, se dočká opravy. Práce by měly být zahájeny přibližně letos v květnu a ukončeny v listopadu 2010.
„Podjezd je se svou malou výškou vážnou překážkou na silnici od hraničního přechodu Strážný do vnitrozemí," uvedl na tiskové konferenci jihočeský hejtman Jiří Zimola.
Prostor mezi vozovkou a tratí je pouhých 3,86 metru a je nedostačující hlavně pro nákladní vozidla, která zde každoročně způsobují řadu nehod s dopadem na mostní konstrukci. Při každé takové havárii musí být uzavřena nejen silnice II/145, ale i trať Českých drah, aby se mohly provést potřebné opravy...

12.02.2009

Nová agenda územní soudržnosti by se měla zaměřit na odstraňování bariér. František Štangl, člen Rady Jihočeského kraje, navrhl Evropské komisi, aby připravila strategii pro překonání důsledků železné opony ve střední Evropě. Komise by také měla motivovat regiony členských států, aby vytvářely integrované rozvojové strategie a nezaměřovaly se pouze na využívání jednotlivých fondů. Takové jsou nejdůležitější závěry ze semináře „Politika soudržnosti 2014+", který v rámci konceptu CzechReg Days ve středu 11. února v budově Výboru regionů uspořádala zastoupení českých krajů v Bruselu.

Seminář Politika soudržnosti 2014+ moderoval Oldřich Vlasák (EPP-ED/CZ). Za...

12.02.2009


Celkem 182 dětí a mladistvých přihlásili ředitelé a učitelé základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, rodiče, prarodiče, trenéři, vychovatelé a vedoucí zájmových organizací do soutěže Talent Jihočeského kraje roku 2008.
Výsledky 9. ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Dům dětí a mládeže České Budějovice, byly slavnostně vyhlášeny včera večer v českobudějovické Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích. Titul Talent Jihočeského kraje přitom mohou získat jednotlivci ve věku od 10 do 15 let (mladší kategorie) a mládež od 16 do 19 let (starší kategorie).
Porotci letos ze 182 nominovaných, z nichž zhruba třetinu tvořili sportovci,...

10.02.2009


Představitelé sedmi jihočeských měst a obcí, strakonická základní organizace Svazu bojovníků za svobodu a čtyři jednotlivci převzali dnes na krajském úřadu z rukou jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly a představitelů ministerstva obrany ocenění a plakety za péči o válečné hroby a pietní místa v jižních Čechách.
„Je dobře, že stále jsou obce, města, organizace i jednotlivci, kteří se starají o to, aby se na ty, kteří ve válkách položili své životy, nezapomnělo. Díky tomu se nezapomene ani na historii," zdůraznil hejtman Jiří Zimola.
Například Jindřichův Hradec má v evidenci 263 válečných hrobů a pietních míst, Strakonice mají v 35 lokalitách 90 válečných...

9.02.2009

V bavorském Breitenbergu se v pátek dopoledne uskutečnilo tradiční Setkání na hranici. Účastnil se ho Jihočeský hejtman Jiří Zimola, vysoce postavení dolnobavorští politici, členové Spolkového parlamentu a zástupci Bavorského parlamentu v Mnichově. Hlavním tématem setkání byla diskuse nad vytvořením velkého evropského regionu. V něm by spolupracoval Jihočeský kraj, Dolní Bavorsko, Dolní a Horní Rakousko. Příhraniční regiony by měly více než doposud spolupracovat například při společném plánování dopravní infrastruktury, čerpání finančních prostředků z EU, prohlubovat spolupráci v oblasti kultury či cestovního ruchu.
Přítomní politici se shodli, že je potřeba v nejbližší...

9.02.2009

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola dnes ve 13.00 hodin v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích pokřtí knihu o Šumavě. Publikace s názvem Stav, vývoj a management lesních ekosystémů v průběhu existence NP Šumava, autorů prof. RNDr. Stanislava Vacka, DrSc a prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc, je členěna do deseti samostatných kapitol. Nejdůležitější částí publikace je kapitola číslo III - „Analýza vývoje ochrany lesních ekosystémů v Národním parku (NP) Šumava" - kde se podrobně analyzuje vývoj ochrany lesních ekosystémů v NP Šumava. V této kapitole je také zmíněn NP Bavorský les, který navazuje na toto území z německé strany.
Autoři v knize vysvětlují dva...

9.02.2009


Také pro letošní rok připravil Krajský úřad Jihočeského kraje pravidelná setkání představitelů krajské samosprávy a krajského úřadu se starosty všech obcí Jihočeského kraje, která začala již v roce 2003.
Jako první se uskuteční setkání se starosty obcí Českobudějovicka a Českokrumlovska, a to již tento čtvrtek 12. února od 10 hodin v českobudějovickém hotelu Gomel.
„Na začátku setkání se uskuteční představení nově zvolené krajské reprezentace, vzešlé z říjnových voleb. Poté budeme hovořit o činnosti krajského úřadu, zejména o grantové politice a nových právních předpisech a jejich aplikaci, o územním plánování a o datových schránkách, do kterých se od...

« Předchozí        Aktuální stránka: 414/537        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku