Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

21.01.2009

Krajský úřad - Odbor grantů a evropské integrace pořádá Seminář pro žadatele a příjemce dotace v rámci OP Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 - 2013, který se koná v pondělí 9.2.2009 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Sál Zastupitelstva (č. dv. 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Z důvodu omezené kapacity prosíme zájemce, aby se přihlásili emailem na: jaksova@kraj-jihocesky.cz nebo na tel.: 386 720 330 a to nejpozději do 5.2.2009. Účast na semináři je bezplatná.

Pozvánku s podrobnostmi najdete v rubrice ...

21.01.2009

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika Rakousko 2007 - 2013, které se konalo 15.-16. prosince 2008 ve Vídni, byl stanoven další indikativní termín pro předkládání projektových žádostí, a to na 27. února 2009. Projektové žádosti, které budou do tohoto termínu doručeny na Krajský úřad Jihočeského kraje, budou v případě splnění všech náležitostí projednány na následujícím zasedání česko-rakouského Monitorovacího výboru, které proběhne 12.-13. května 2009.

Projektové žádosti je možné průběžně konzultovat s pracovníky oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje (Ing. Návara, Bc. Jakšová, Mgr. Kaplan). Další...

21.01.2009

Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích chce rozšířit své služby. Ve výběrovém řízení na poskytování a úhradu zdravotní péče pro oblast Prachatice, Tábor a Č. Budějovice s okolím, které se konalo minulý týden, získal tři ze čtyř hlasů v oborech domácí péče a domácí hospicová péče pro oblast Prachatice s okolím. Další nestátní zdravotnické zařízení, Agentura domácí zdravotní péče Pavla Šimečková - IVAS pro České Budějovice s okolím, zabodovala třemi hlasy v oboru domácí péče; žádný hlas však nezískala v oboru domácí hospicová péče.
„Odborná komise posuzovala předpoklady dvou nestátních zdravotnických zařízení k potenciálnímu rozšíření uzavřených smluv s...

19.01.2009

Zasedání se bude konat od 10:00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 2, České Budějovice. Jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná. Podkladové materiály k jednání jsou zveřejňovány v rubrice Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Navržený program zasedání:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 9. 12. 2008 do 12. 1. 2009 (J. Zimola, č.t. 12/2009)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (J. Zimola, č.t. 10/2009)
3. Zpráva o vyřizování podnětů, dotazů a...

16.01.2009

Ministerstvo pro místní rozvoj opět připravilo v roce 2009 podporu hypoték pro mladé lidi do 36 let. Cílem je zvýšit dostupnost staršího vlastnického bydlení pro mladé lidi, a tím jim napomoci při zajištění vlastního bydlení. Podpora má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru. Základní podmínky poskytnutí podpory, seznam hypotečních bank přijímajících žádosti a další podrobné informace jsou dostupné na stránkách MMR v článku Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty.

16.01.2009

Přestože Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu završí pět let svého působení v centru Evropské unie letos v dubnu, oslavu svého výročí načasovala už na samotný počátek předsednictví České republiky Radě Evropské unie. Odstartuje ji 22. ledna klubový pořad v jedné z bruselských budov Evropské komise, na jehož přípravě se spolupodílel Czech Fun Club. Představí se zde Dan Bárta nejen jako jedinečný zpěvák a hudebník, ale především jako fotograf a spoluautor knihy „Vážky České republiky". Následující den Jihočeský kraj ve spolupráci s Českým centrem Brusel pozve své hosty na koncert Dana Bárty a Illustratosphere.
„Doprovodný program českého předsednictví...

16.01.2009

S novým rokem se i jihočeská města o obce mohou hlásit do již jedenáctého ročníku celostátní soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby. Přestože ani v tomto roce se neuskuteční krajské kolo s vyhlašováním vítězů, Jihočeský kraj využije možnosti nominovat do každé soutěžní kategorie po jednom zástupci. Zájemci se mohou do 28. února přihlásit buď vyplněním formuláře, který je k dispozici na internetové adrese http://zlatyerb.obce.cz/ a na portálu Města a obce online http://mesta.obce.cz/ , a nebo přímo na Krajském úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím e-mailu ...

16.01.2009

Jak získat takzvaný zápisový lístek, sloužící uchazečům o studium na středních školách, se lze nyní dozvědět na internetových stránkách Jihočeského kraje. Zápisový lístek je jednou z novinek, kterou do přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010 vznesla novela školského zákona č. 561/2004 Sb. Souvisí s možností podávat hned tři přihlášky pro první kolo přijímacího řízení a v případě úspěchu zvolit si školu ke svému studiu. Tuto volbu uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového lístku do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí na příslušnou školu. Pokud zápisový lístek v daném termínu neodevzdá, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo...

15.01.2009

Operační program CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován z ERDF otevírá 8.ledna 2009 2. výzvu pro předkládání projektů, s cílem podpořit nadnárodní územní spolupráci ve středoevropském prostoru. Žadatelé mají možnost předložit návrh projektu společné mezinárodní spolupráce mezi veřejnými a soukromými subjekty do 18. března 2009. Podobně jako při 1. výzvě, která se uskutečnila minulý rok musí na projektu spolupracovat partneři nejméně ze tří zemí, ze kterých minimálně dvě jsou zastoupeny v regionu programu EU CENTRAL EUROPE.

Předložené projekty by se měly vztahovat k jedné ze čtyř programových priorit: inovace, dostupnost, životní prostředí a konkurenceschopnost a...

« Předchozí        Aktuální stránka: 417/535        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku