Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

30.06.2008

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice - 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 2.7. od 8.00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 798/2008)
2. Prezentace Jihočeského kraje během předsednictví ČR Radě EU (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 791/2008)
3. Grantový program na podporu jednotek SHD obcí Jihočeského kraje - změna účelu použití investičního příspěvku Obec Čimelice (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 799/2008)
4. Informace o přípravných pracích na zpřístupnění...

27.06.2008

Na desítky muzeí na jihu Čech, která nezřizuje stát ani kraj, myslí hned dva nově vyhlášené grantové programy Jihočeského kraje. Na stavební obnovu a úpravy v expozicích a depozitářích nebo na záchranu, zachování a restaurování sbírkových předmětů vyčlenil kraj 4 miliony korun. O finanční dotaci, která nepřesáhne 200 tisíc korun na projekt, mohou žádat muzea zřizovaná obcemi na území Jihočeského kraje, přičemž podíl vlastníka na celkových nákladech musí být minimálně 30 procent.
Druhý grantový program, na který je k dispozici 1,5 milionu korun z krajského rozpočtu, má za cíl přispět na nutnou propagaci obecních i soukromých muzeí. Jednat se bude zejména o příspěvky na...

27.06.2008


Tři první místa z pěti možných obsadili studenti Střední školy obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné školy České Budějovice v letošním ročníku celostátní soutěže CESOFOTO, kterou každoročně pořádá Střední škola obchodu, služeb a podnikání Jihlava.
„Obor fotografie se na naší škole vyučuje sice teprve třetím rokem, ale i letošní úspěch v dané soutěži ukazuje, že výuka a práce žáků jsou na vysoké úrovni," říká ředitel českobudějovické školy Miroslav Petrovský.
Soutěžilo se v pěti kategoriích. Do čtyř z nich (Komunikace přes mobilní telefon - návrh na billboard - digitální fotografie, Svět ve 21. století - černobílá fotografie analogová, Volné...

26.06.2008

Grantové programy na podporu obecních a soukromých muzeí, bilance tříleté činnosti školských rad a poslední díl seriálu „ Dobrý den sousedé", to jsou titulky nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

 

25.06.2008

Ve foyer Krajského úřadu Jihočeského kraje byla dnes zahájena výstava Alšovská krajina, která je věnovaná 100. výročí od narození jihočeského básníka, spisovatele a malíře Ladislava Stehlíka, který se narodil 26. června 1908 v Bělčicích a zemřel 11. září 1987 v Praze. Jeho literární tvorba zahrnuje lyrické básně s převážně přírodní tématikou, místopisné prózy, situované do jižních Čech, vzpomínky i básně pro děti. Do české literatury se nesmazatelně vtiskl Stehlíkův obraz milované jihočeské krajiny a lidí, zobrazený v celé šíři pestrosti uměleckých tradic i místopisných postřehů v trilogii Země zamyšlená. Výstavu zahájili Blanka Stehlíková, spisovatelova dcera, a jihočeský...

24.06.2008

Se závěrem školního roku 27. června by na území Jihočeského kraje mělo vysvědčení obdržet celkem 52 965 žáků základních škol, 34 304 žáků středních škol, 2157 studentů vyšších odborných škol a 13 038 žáků základních uměleckých škol.

Znamená to, že vysvědčení obdrží téměř každý sedmý občan Jihočeského kraje, a to navzdory tomu, že zhruba šest stovek studentů dojíždí do jihočeských škol z jiných krajů. Se dvěma vysvědčeními zahájí prázdninový čas žáci základních uměleckých škol.

 

23.06.2008

V rubrice Informace - dotační a grantová řízení (sekce Krajský úřad/Odbor sociálních věcí a zdravotnictví/) jsou uveřejněny pro OS ČČK v Jihočeském kraji podklady k vyúčtování „Programu podpory bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji pro rok 2008". Jedná se o formulář rozpočtu BDK s komentářem a soupisku účetních dokladů BDK. Tyto dvě vyplněné tabulky, dále závěrečnou zprávu o činnosti organizace a kopie příslušných účetních dokladů je nutné předložit na podatelnu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ JčK, B. Němcové 49/3, České Budějovice, a to nejpozději do 30. 01....

23.06.2008

Až do 31. července mohou v rámci výzvy Společnosti tří zemí žádat fyzické i právnické osoby, občanská sdružení, neziskové organizace a další subjekty se sídlem v Jihočeském kraji o příspěvek na projekty, týkající se přeshraničních akcí a neinvestičních projektů zaměřených především na mládež, vzdělávání, kulturu, sociální péči, ale také na projekty v ostatních oblastech, které nejsou dostatečně podporovány z jiných zdrojů či programů a přispívají k rozvoji spolupráce a propojování regionů Horní Rakousy, Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj.
Příspěvky jsou limitovány částkou 50 000 korun a pro jejich přiznání se nevyžaduje vlastní finanční spoluúčast žadatele. Výběr projektů...

20.06.2008


Pomoci menším jihočeským obcím s kvalitním a kapacitně odpovídajícím připojením na internet, obnovou počítačového vybavení a s vytvořením (inovací) webové prezentace má za cíl grantový program Jihočeského kraje „Webové stránky pro obce a obce na internetu". Získat finanční prostředky z tohoto grantu mají malé obce (s počtem obyvatel do 2000 ke dni 31.12.2006) v tomto roce již podruhé. Druhou výzvu pro podávání žádostí schválili krajští radní na svém jednání, a to s alokací 2 178 644 korun a termínem podávání žádostí do 30. července. U opatření Webové stránky pro obce je maximální výše grantu 30 000 korun, u opatření Obce na internetu 25 000 korun. Minimální...

« Předchozí        Aktuální stránka: 417/512        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku