Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

16.09.2008


Částku 170 tisíc korun na dofinancování výstavby bezbariérové haly v Českých Budějovicích pro 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech (1. CZP JČ) schválili na dnešním jednání krajští radní.
„Vzhledem k veřejné prospěšnosti činnosti centra i avizované využitelnosti bezbariérové haly pro kulturní, společenské a sportovně rehabilitační vyžití osob se zdravotním postižením jsme se rozhodli podpořit dofinancování výstavby této haly," říká Marie Hrdinová, krajská radní pro školství, mládež a tělovýchovu.
Centrum zdravotně postižených jižních Čech se zabývá sociálními, kulturními a sportovními aktivitami pro všechny spoluobčany se zdravotním...

16.09.2008

Krajské samosprávy se shodují na tom, že vznik krajských Pozemkových úřadů by přispěl k urychlení pozemkových úprav. Jejich smyslem je postupné stmelování pozemkových výměr tak, aby jejich vlastníci měli půdu co možná nejvíce ucelenou. Součástí pozemkových úprav může být například i vybudování přístupových komunikací ke sjednoceným pozemkům a nebo protipovodňových opatření. K jednání s ministerstvem zemědělství a Pozemkovým fondem České republiky o efektivním využití prostředků z fondů Evropské unie, určených právě na zajištění procesu pozemkových úprav, byl Asociací krajů ČR pověřen jihočeský krajský radní Jiří Netík.
„Chceme podpořit vznik krajských Pozemkových...

15.09.2008

O tom, že třídit odpad je důležité a smysluplné přesvědčuje Jihočechy nová kampaň, která je společným projektem Jihočeského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Kampaň má za cíl rozšířit řady obyvatel kraje, kteří soustavně třídí obaly, tím, že jim poskytne praktické informace například o tom jak správně třídit nebo co se s odpadem děje po vytřídění.

Projekt má zlepšit pozici Jihočeského kraje v oblasti třídění odpadů. „Množství využitelných složek ve sběru odpadů v Jihočeském kraji za rok 2007 činilo 29,4 kg plastů, papíru, skla a nápojových kartonů na jednoho obyvatele za rok. Ve srovnání s ostatními tak našemu kraji patří osmé místo," uvedla...

12.09.2008


Výstava Srpen 68 v Jihočeském kraji, která je k vidění v hlavní budově krajského úřadu už jen do pátku 12. září, zdaleka ještě nekončí. Až do závěru kalendářního roku bude putovat po krajem zřizovaných školách. Postupně ji tak zhlédnou ještě studenti gymnázií v Českém Krumlově, Prachaticích, Vimperku, Strakonicích, Písku, Táboře, Jindřichově Hradci, Dačicích a v Třeboni.
„Prvotním záměrem při přípravě této výstavy bylo nejen připomenout pamětníkům, ale i přiblížit mladé generaci osudové události před čtyřiceti roky, které předznamenaly vývoj v naší zemi na další dvě desetiletí. Kolekci dosud nepublikovaných dokumentárních fotografií, které se nám podařilo...

11.09.2008

Vysoce kvalitní regionální produkty, které jsou specifické pro jednotlivé kraje, by měly již v příštím roce získat finanční podporu od státu. Vyplynulo to z jednání představitelů Potravinářské komory, Agrární komory a Ministerstva zemědělství, které s pověřením Asociace krajů ČR svolal jihočeský krajský radní Jiří Netík. „Usilujeme o to, aby část z příspěvku na národní značku Klasa obdržely přímo kraje právě na podporu místních specialit. Navrhujeme, aby kraje měly možnost využít na propagaci místních potravinářských výrobků kolem 10 procent ze zhruba 200 miliónového státního příspěvku na značku Klasa. Nyní se tímto návrhem zabývají právníci, jejichž úkolem je sladit...

11.09.2008


Hejtman Jan Zahradník se naposledy v současném volebním období vydal do Bruselu, aby se zúčastnil jednání Výboru regionů o podobě kohezní politiky po roce 2013. Při té příležitosti se také snažil získat podporu pro dvě významné akce, jimiž chce Jihočeský kraj přispět k doprovodnému programu českého předsednictví.

Budoucnost kohezní politiky

Jan Zahradník a další členové pracovní skupiny Výboru regionů k budoucnosti kohezní politiky společně se členy výboru pro regionální politiku Evropského parlamentu včera diskutovali o možných podobách kohezní politiky, jež určí - pro jaké regiony a na jaké projekty budou po roce 2013 využívány strukturální...

10.09.2008

Vyjádření k podpoře sociální služby ze strany příslušného odboru sociálních věcí nebo jiného věcně příslušného pracoviště krajského úřadu v případě programu podpory B - sociální služby s nadregionální působností (dále vyjádření) je možné získat po předložení požadovaných údajů a informací viz. aktualita v sekci Krajský úřad, rubrika Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje, složka Informace - dotační a grantová řízení.

10.09.2008

V této dekádě čelila Evropa několika vážným i velmi vážným přírodním katastrofám. V roce 2002 například jednu třetinu Čech zasáhly rozsáhlé povodně. V roce 2007 byla většina kontinentu zasažena ničivým orkánem Kyrill. Obecně se předpokládá, že Evropa stojí na počátku období se stále častějšími a ničivějšími projevy extrémního počasí. Proto bude krizové řízení stále důležitější a významnější kompetencí regionálních samospráv. Výměna zkušeností a spolupráce mezi regiony je jednou z nejdůležitějších a nejpraktičtějších výhod evropské integrace. Jihočeský kraj, člen OPEN DAYS konsorcia „Sustainable Regions III", proto organizuje v rámci OPEN DAYS GO LOCAL meziregionální...

10.09.2008

Jak se staví Vltavská vodní cesta, co přináší jednotné řízení nemocnic, kraj se zapojuje do ankety Sportovec roku, co se podařilo nejen v oblasti památkové péče , to jsou témata, o kterých se blíže dozvíte v novém vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si nové vydání Jihočeských rozhlasových novin.

« Předchozí        Aktuální stránka: 418/522        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku