31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

30.01.2009


Ke snížení emisí CO2 o téměř 3080 tun za rok a k úspoře energie přibližně 9473 GJ ročně dojde díky projektu „Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení Jihočeského kraje ve Volyni", jehož realizace začala tento měsíc. Plánovaná úsporná opatření se přitom dotknou všech škol a školských zařízení ve Volyni s výjimkou Mateřské školy v ulici Pod Malsičkou.
Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou ve výši 115 156 896 Kč , přičemž je tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem Soudržnosti, a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové schválené uznatelné (způsobilé) náklady jsou...

30.01.2009

Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., jejímž zakladatelem je Jihočeský kraj, se stalo mezinárodně uznávaným centrem pro vzdělávání specialistů na artroskopie. Ve spolupráci se společností Mitek je v současnosti oficiálním garantem projektu Central European Educational Center for Arthroscopy (CEEC) - Středoevropského vzdělávacího centra pro artroskopii. V rámci tohoto programu se do Českých Budějovic jezdí vzdělávat lékaři z celé střední a východní Evropy.
Artroskopie je moderní diagnosticko-operační metoda umožňující přesnou diagnostiku a ošetření poranění či jiných poruch kloubů s minimální zátěží pro pacienta a s možností ambulantního provedení výkonu. Ve...

30.01.2009


Další ocenění získala v uplynulých dnech strakonická nemocnice, jejímž zakladatelem je Jihočeský kraj. V soutěži „Bezpečná nemocnice", kterou loni v listopadu vyhlásil kraj Vysočina ve spolupráci se Sjednocenou akreditační komisí ČR pro všechna lůžková zdravotnická zařízení, jež mají sídlo na území naší republiky, obsadila se svým projektem „Normalizací k většímu bezpečí pacientů" čtvrté místo za FN Ostrava a nemocnicemi v Jihlavě a Havlíčkově Brodě. Stala se tak v tomto směru vlastně nejúspěšnější českou nemocnicí.
„Problematice bezpečí pacientů i zdravotnického personálu věnujeme zvýšenou pozornost již několik let a byli jsme první...

29.01.2009


Přibližně dvacet tun uhlí ušetří již v letošním roce během jedné topné sezóny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hněvkovice, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Škola totiž před několika dny úspěšně dokončila projekt na snížení energetické náročnosti budovy školy a domova mládeže, se kterým uspěla v rámci 3. výzvy Operačního programu Životní prostředí.
„Cílem našeho projektu bylo snížení spotřeby tepla zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, tedy zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí a výměna oken," říká ředitel školy Jiří Plaňanský.
Finanční prostředky na tuto akci škola získala ze zmíněného...

29.01.2009


Na středu 4.února 2009 od 19.00 hodin připravila Hvězdárna a planetárium České Budějovice, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, přednášku Jakuba Rozehnala, ředitele Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně, pod názvem "Nekonečně mnoho světů". "Nekonečně mnoho světů" je sice názvem dva tisíce let starého Epikurova pojednání o cizích světech, ale přednáška bude pojednávat o jednom z nejnovějších oborů astronomie - o výzkumu exoplanet. Exoplanety, nebo jinak řečeno extrasolární planety, jsou, zjednodušeně řečeno, planety obíhající kolem jiné hvězdy než je naše Slunce a tedy patřící do jiné než sluneční planetární soustavy. První část přednášky bude...

28.01.2009


Přiblížit v letošním a příštím roce nejširší veřejnosti živoucí tradice v Jihočeském kraji a Dolních Rakousích prostřednictvím nových inovativních okruhů má za cíl projekt „Folklór bez hranic - Za lidovými tradicemi se sousedy", který byl před několika dny schválen Monitorovacím výborem operačního programu Cíl 3, Česko-rakouská uzemní spolupráce. Vedoucím partnerem projektu je Jihočeské folklorní sdružení se sídlem v Kovářově, partnerem pak Volkskultur Niederösterreich Betriebs GmbH z Atzenbruggu.
Rozpočet projektu jsou 3 978 000 korun, Jihočeský kraj se na jeho spolufinancování podílí částkou ve výši půl milionu korun.
„Projekt je zaměřen na...

27.01.2009

Do budovy Berlaymont Evropské komise se od středy začne stěhovat několik desítek grafik milevského rodáka a píseckého výtvarníka Františka Doubka. V pátek 30. ledna se tam totiž uskuteční vernisáž výstavy CZ UNESCO+, která je další akcí jihočeského příspěvku k doprovodnému programu českého předsednictví.

„Výtvarník František Doubek umí svým nezaměnitelným stylem zachytit tvář i atmosféru historických měst. Architektonické dědictví České republiky nejen ilustruje krásu naší země, ale dokládá také její pevné místo v kulturním kontextu Evropy. Během předsednictví chceme náš kraj a naši zemi představit nejen jako nováčka Evropských společenství, ale především jako místo...

27.01.2009


V souvislosti s úpravami koryta řeky Vltavy bude pro cyklisty a chodce úplně uzavřena stezka České Budějovice - Hluboká nad Vltavou v úseku od mostu na Strakonické po jez v Českém Vrbném u vodáckého areálu v termínu od 29.1.2009 do 13.3.2009 . Po stezce bude odvážena vytěžená zemina z koryta řeky. Uzavřený úsek bude řádně označen a opatřen zábranami.

Neznačená náhradní trasa pro pěší a cyklisty v obou směrech bude vedena přes lávku nad silnicí I/20, ulicemi Krčínova, Husova a dále po komunikaci v Českém Vrbném směrem k vodáckému areálu.

 

27.01.2009


V jihočeských krajských nemocnicích nebudou lidé od 1. února platit regulační poplatky, učiní tak za ně kraj. V rozpočtu má na hrazení poplatků připravenou částku ve výši sto milionů korun.
Krajští zastupitelé dnes odsouhlasili poskytnutí finančních darů z rozpočtu Jihočeského kraje od 1. února pojištěncům, nebo jejich zákonným zástupcům, kterým vznikla povinnost hradit regulační poplatek ve zdravotnických zařízeních zřizovaných nebo zakládaných Jihočeským kraje dle § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Proplácení poplatků se týká sedmi krajských nemocnic v každém bývalém okresním...

« Předchozí        Aktuální stránka: 420/540        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku