Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

26.03.2008

Dne 11. března 2008 bylo vyhlášeno grantové řízení Nadace O2 pro rok 2008. Program Regionální granty Nadace O2 se zaměřuje na podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí, aktivní využití volného času dětí a mládeže, jejich výchovu a vzdělávání a na problémy jejich komunikace. O finanční podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. Termín pro podání žádostí je do 30. dubna 2008.
Podrobnější informace včetně žádosti o grant najdete v rubrice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví / ...

26.03.2008


Rada Jihočeského kraje na svém včerejším jednání schválila výběr nejvhodnějších nabídek na opravy dalších tří úseků silnic II. a III. třídy a také mostu v Soběslavi. Opravu silnice III/1731 Blatná - Lažany - Mečichov v délce 7,6 kilometru, která začne v červenci a dokončena bude v srpnu, provede za 22 milionů korun sdružení ZNAKON-SWIETELSKY. V červnu se opravy dočká silnice III/12245 kř. III/12243 - kř. I/20 (severně od Netolic na Prachaticku), úsek dlouhý 4,4 kilometru opraví za 9,2 milionu korun Stavby silnic a železnic Praha. Od dubna do června se bude opravovat silnice II/155 průtah Strážkovice - Římov. Jedná se o úsek dlouhý 1,1 kilometru a za 9 milionů jej opraví...

25.03.2008


Rekordní účast v dosavadní dvanáctileté historii zaznamenal letošní odborný seminář „Dřevostavby 2008", který se uskutečnil na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Volyni minulý týden. Na dvoudenní seminář přijelo 746 účastníků, během 37 přednášek vystoupili odborníci z výrobní a projekční sféry ze Slovenska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Finska, Kanady, Polska, Austrálie a České republiky. Mezi nimi byli stejně jako v předchozích letech odborníci z vysokých škol, s nimiž má volyňská škola úzkou spolupráci. Jsou to zejména Technická univerzita ve Zvolenu (ve Volyni má detašované pracoviště), ČVUT Praha, Vysoké učení technické v Brně, Slovenská...

25.03.2008

Evropské informační středisko EUROPE DIRECT Krajského úřadu Jihočeského kraje si Vás dovoluje pozvat na populární pořad Europe Live!, v rámci kterého pravidelně představujeme jeden z členských států Evropské unie. Pod heslem „Prožijte Evropu všemi smysly" připravujeme pravidelně setkání s rodilým mluvčím, který vypráví o životě ve své rodné zemi i v Česku, představí svou zemi i prostřednictvím fotografií a nechybí ani ochutnávka místních specialit. Europe Live Vás tentokrát zavede do Belgie! Spolu s Bertem Stiersem, zástupcem organizace „Vlámové v zahraničí" v České republice, ale i jeho přáteli z vlámských a francouzských částí Belgie, kteří žijí na jihu...

21.03.2008


Zlepšit vybavenost středních, speciálních a základních uměleckých škol zřizovaných krajem v oblasti informačních a komunikačních technologií má pomoci projekt, který Jihočeský kraj předložil do Regionálního operačního programu. Konkrétně jde o vybavení a využívání interaktivních tabulí v přímé výuce všeobecných a odborných předmětů. Celkový rozpočet projektu je 16 milionů korun, z nichž 1,2 milionu tvoří podíl kraje a zbylá částka bude v případě schválení žádosti uhrazena z fondů Evropské unie.
Jihočeský kraj by díky tomuto projektu mohl pořídit více než 160 interaktivních tabulí (setů složených z tabule, dataprojektoru, ozvučení) a zaškolit učitelský sbor v 90...

21.03.2008

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 26.3. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 277/2008)
2. Příspěvek na vydání a nákup reprezentační publikace Šumavou Karla Klostermanna - Obrazy 1875-1914 (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 344/2008)
3. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Opěrná zeď u Opatovic na silnici III/10575" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 278/2008)
4. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné...

21.03.2008

Projekt Akční rok 2008 navazuje na úspěšnou aktivitu evropského informačního střediska Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje z loňského roku, kdy byly v celých jižních Čechách iniciovány a spoluorganizovány veřejně prospěšné aktivity neziskových organizací zaměřených především na mládež a jejich ekologickou či sociálně motivovanou činnost.

V letošním roce se akční rok zaměřuje přímo na mládež a skupiny mladých, kteří mají sami realizovat během roku 2008 veřejně prospěšné aktivity ve svém okolí. Cílem je vést mladé lidi k tomu, aby přehodnotili své hodnoty, zaměřili se na své okolí a sami se zapojili do veřejného života.

Akce bude probíhat od poloviny...

20.03.2008

Jihočeský hejtman Jan Zahradník se 18.března setkal v Praze s Jacquesem Barrotem, vicepresidentem Evropské komise, který je zodpovědný za sektor dopravy. Setkání byli přítomni také krajský radní František Štangl, pražský primátor Pavel Bém a pražský radní Radovan Šteiner.
Jak ze setkání vyplynulo, Jacques Barrot podporuje aktivity Jihočeského kraje na rychlé dokončení páteřní dopravní infrastruktury v ose sever-jih. Do pololetí letošního roku by se přitom mělo v Bruselu uskutečnit pracovní setkání, během něhož chce Jacques Barrot vyhodnotit možnost jmenování evropského koordinátora pro železniční osu Praha-Linec. Zároveň přislíbil účast na konferenci „Dvacet let po...

20.03.2008

Letošní přijímací řízení na střední školy je za dveřmi, jak se Jihočeský kraj představil na nejprestižnějším veletrhu investičních příležitostí v Evropě a procházka mezi starými novinami a časopisy, to je pozvánka k poslechu dalšího vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

« Předchozí        Aktuální stránka: 420/501        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku