Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

7.01.2009

Ve dnech 15. - 18. ledna 2009 se bude v Brně konat 18. ročník veletrhu REGIONTOUR, na němž bude návštěvníkům představena turistická nabídka všech krajů a regionů České republiky. Jižní Čechy se budou prezentovat u 20 informačních pultů ve stánku o celkové ploše 210 m2. Nad společnou expozicí bude ve tvaru kruhu umístěno 8 tématických bannerů s novým logotypem jižní Čechy, který byl vytvořen pro účely propagace regionu v oblasti cestovního ruchu.

V expozici, která je organizačně zajišťována Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, se mimo těchto institucí představí následující...

7.01.2009

Táborská nemocnice dokončila první část rozsáhlé rekonstrukce svého areálu. Od úterý 6. ledna slouží pacientům, zatím v rámci zkušebního provozu, nový moderní pavilon akutní medicíny a porodnice. Realizace této investice přispěje nejen k dalšímu zkvalitnění lékařské péče poskytované ve druhém největším zdravotnickém zařízení na jihu Čech, ale i k výraznému zvýšení komfortu nabízených medicínských služeb.

V novém pavilonu, který dnes slavnostně otevřeli také hejtman Jiří Zimola a jeho náměstkyně pro sociální věci a zdravotnictví Ivana Stráská, vznikly moderní ambulance chirurgie a ortopedie včetně provozu traumatologie, lůžkové ARO a v prvním patře pak nové moderní porodní...

5.01.2009


Úderem půlnoci z 31. prosince 2008 na 1. ledna 2009 začalo České republice půlroční předsednictví Radě Evropské unie. Váha zodpovědnosti za zvládnutí předsednictví leží především na vládě a na centrálních úřadech, ale svoji roli v tomto směru mají i jednotlivé regiony. Svůj doprovodný program, ať už kulturní či odborný, má připravený také Jihočeský kraj.
„Rok 2009 bude kromě jiného také rokem dvacátého výročí pádu železné opony a pátého výročí přistoupení naší země k Evropským společenstvím. Proto tyto tématické okruhy v souvislosti s předsednictvím chce Jihočeský kraj vyzdvihnout. Zároveň chceme náš kraj ukázat jako vhodnou turistickou destinaci pro trávení...

5.01.2009

„Chystáte se v roce 2009 organizovat cyklistickou či cykloturistickou akci pro veřejnost? Zastupujete obec, svazek obcí, mikroregion, zájmové sdružení právnických osob či nestátní neziskovou organizaci? Pak můžete využít v pořadí již třetího grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky, který byl vyhlášen 1. ledna 2009 a jehož cílem je právě finanční podpora zajímavých cyklistických a cykloturistických akcí pro veřejnost", informuje Ing. Vladimír Votřel, manažer Nadace Jihočeské cyklostezky.
Pro získání grantu v max. výši 10.000 Kč s minimální finanční spoluúčastí žadatele ve výši pouhých 20% stačí vyplnit jednoduchou žádost a splnit všechny předpoklady...

5.01.2009

Od 2. ledna 2009 Jihočeská vědecká knihovna rozšiřuje otevírací dobu ve všech svých půjčovnách a pobočkách. Ve všední dny včetně pátku bude nyní knihovna otevřena v hlavních budovách (Na Sadech a Lidická) již od 8,30 (doposud bylo otevřeno od 9,00, v pátek od 12,00). V pátek dopoledne bude nově otevřeno i na pobočkách ve Čtyřech Dvorech, Rožnově, Suchém Vrbném a na Vltavě. V sobotu budou mít i nadále otevřeno všechna oddělení v budově na Lidické od 9,00 do 12,00. Kompletní přehled otevírací doby je k dispozici na internetu: www.cbvk.cz.

5.01.2009


Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

Časový plán konzultačních dnů k problematice bydlení na rok 2009

13. leden 2009
3. únor 2009
3. březen 2009
7. duben 2009
5. květen 2009
2. červen 2009
8. září 2009
6. říjen 2009...

2.01.2009


Po celý letošní rok budou moci obce s rozšířenou působností žádat o dotace v rámci grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností. Jeho vyhlášení schválili krajští zastupitelé a v rozpočtu kraje na rok 2009 je na tento grantový program určena částka 1,5 milionu korun. Grantový program zajistí částečnou úhradu nákladů na pořízení aktualizací územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností, které o grant požádají a budou doporučeny hodnotící komisí a následně schváleny v radě a zastupitelstvu.
Bližší informace včetně formuláře žádosti jsou na www.kraj-jihocesky.cz v rubrice ...

2.01.2009


Stejně jako v uplynulých letech, i v roce 2009 budou moci obce žádat o dotaci na podporu tvorby územně plánovací dokumentace. V grantovém programu, jehož vyhlášení schválilo krajské zastupitelstvo, je pro tyto účely připravena v rozpočtu kraje částka 3,5 milionu korun. Žádosti o dotaci se mohou podávat průběžně po celý rok.
Bližší informace o vyhlášeném grantovém programu včetně formuláře žádosti jsou na www.kraj-jihocesky.cz v rubrice Aktuální výzvy - granty a příspěvky Jihočeského kraje.

30.12.2008

O bezmála 2 miliony korun by se měly podělit jihočeské obce, které uspějí v krajském grantovém programu pro prevenci kriminality, jenž odstartuje již 5. ledna. Jedná se o finanční prostředky, které Ministerstvo vnitra ČR přislíbilo uvolnit k tomuto účelu pro Jihočeský kraj v nadcházejícím roce. Předpokladem se stalo vytvoření krajské koncepce prevence kriminality na období 2009 - 2011, která je v souladu s platnou republikovou strategií a jíž schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém prosincovém zasedání.
Smyslem krajského programu, určeného pro obce do 25 tisíc obyvatel, je podpořit projekty, realizované v součinnosti s dalšími subjekty a zaměřené zejména na...

« Předchozí        Aktuální stránka: 422/537        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku