31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

16.03.2009


Přípravy na Hry IV. letní olympiády dětí a mládeže ČR, které se uskuteční ve dnech 23.-28. června 2009 v Táboře, probíhají podle plánu. Při pátečním jednání v Táboře se na tom shodl organizační výbor olympiády, kterou pořádá Jihočeský kraj s městem Tábor.

„Období pilné práce pro zdárný průběh olympiády vrcholí a je vidět, že jsme již nyní dobře připraveni na to, aby se tato akce vydařila," říká Jana Krejsová, krajská radní pro školství, mládež a tělovýchovu.
Jak na jednání zaznělo, na olympiádu přijede 2433 účastníků včetně trenérů, zdravotníků a doprovodu. Samotných sportovců by mělo být 2026, z toho 1181 chlapců a 845 dívek, trenérů 365. O medaile a...

16.03.2009

Jihočeský kraj, Odbor grantů a evropské integrace vyhlašuje ve dnech 16. 3. - 27. 4. 2009 2. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzvy jsou určeny školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí, odborovým...

16.03.2009


Mezinárodní visegrádský fond a Krajský úřad Jihočeského kraje si Vás dovolují pozvat na seminář o možnostech využití programů Mezinárodního visegrádského fondu, který se koná v úterý, 31. března 2009 od 13.00 hodin v Sále Zastupitelstva (č.dv. 2010) Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Seminář povede René Kubášek, český zástupce při Mezinárodním visegrádském fondu. Z důvodu omezené kapacity prosíme zájemce, aby se přihlásili emailem na: hajickovaj@kraj-jihocesky.cz nebo na tel.: 386 720 409 a to nejpozději do 24.3.2009. Účast na semináři je bezplatná, více...

16.03.2009

Jihočeský kraj prodá rodinný dům čp. 1446 postavený na stavební parcele KN č. 2238 včetně všech jeho součástí a příslušenství, studny, venkovních úprav, trvalých porostů a včetně stavební parcely KN č. 2238 o výměře 132 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové parcely KN č. 1853/2 o výměře 1072 m2, zahrada, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na LV č. 496 pro obec a k. ú. Písek za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za kupní cenu 3.028 090,-- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitostí

Své nabídky podávejte v podatelně krajského úřadu nebo v sekretariátu odboru dopravy a...

13.03.2009

Prohlubovat spolupráci a společně dosáhnout na více evropských peněz. To je cíl vznikajícího Euroregionu, ve kterém se má k přeshraniční spolupráci spojit Jihočeský kraj, Dolní Bavorsko, Horní Rakousko a dolnorakouská oblast Waldviertel. Zástupcům dolnorakouské samosprávy partnerství v rodícím se Euroregionu nabídl hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Od vzniku velkého Euroregionu, který by sdružoval Jihočeský kraj, Dolní Bavorsko, Horní a Dolní Rakousko, si zainteresované regiony slibují prohloubení vzájemné spolupráce a především lepší přístup k evropským penězům na realizaci svých přeshraničních projektů. „Jsem přesvědčen, že tento velký Euroregion bude životaschopný....

12.03.2009

Jak se rakouské děti budou učit česky a v našich mateřinkách se bude šprechtit německy, o kolik se vylepší rozpočet poskytovatelům sociálních služeb, z čeho lze vypozorovat dotyky krize na jihu Čech a proč nevisela na budově krajského úřadu tibetská vlajka, to jsou informace, které se dozvíte z nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

V rubrice Zvuková poradna - Státní občanství ČR je nově vložena informace o tom, co je potřeba, chce li náš občan uzavřít manželství s cizincem.

V březnovém Jihočeském zvukovém občasníku srovnává radní Jaromír Slíva hospodaření kraje s vedením domácnosti. V...

12.03.2009

Jihočeský kraj a Tchajwan si mají co nabídnout. Tak by se dal charakterizovat výsledek schůzky hejtmana Jiřího Zimoly se zástupci Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v České republice. Bavili se o možnostech spolupráce v oblasti ekonomiky a zahraničního obchodu, ale i v oblasti vědy, výzkumu a cestovního ruchu. Podle členů tchajpejské delegace patří v současné době Česká republika mezi nejdůležitější partnery Tchajwanu v Evropě v oblasti ekonomiky. A nabízí se i další možnosti rozšíření vztahů. Zástupci Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře chtějí napomoci malým a středním českým společnostem, aby mohly exportovat své zboží na Tchajwan a do dalších asijských...

12.03.2009

Jihočeský kraj finančně podpoří v tomto roce deset úspěšných projektů grantového programu Podpora minimální sítě protidrogových služeb částkou 4,5 milionu korun. Celkem šest subjektů s deseti projekty prošlo hodnocením komise a na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje získá část prostředků k zajištění terénních programů, kontaktních a poradenských služeb, substituční a ambulantní léčby na území Jihočeského kraje pro letošní rok.

Téměř polovinu projektů bude za pomoci krajských peněz realizovat například o.s. Prevent. Jmenovaný realizátor si podle vedoucího oddělení prevence a humanitních činností odboru sociálních věcí a zdravotnictví Marka Neruda postupem času vybudoval...

12.03.2009


Přehled letních táborů na letošní rok připravují v současné době pracovníci oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje. Využít příležitosti ke zveřejnění svého letního tábora tak mohou všechny subjekty, organizace a instituce bez rozdílu zřizovatele, právnické a fyzické osoby. Stačí vyplnit příslušný formulář, který je ke stažení na webových stránkách www.kraj-jihocesky.cz (Menu Občan a úřady/Děti a mládež-zájmová činnost/Dětské letní tábory) a následně jej zaslat na e-mailovou adresu hrdina@kraj-jihocesky.cz....

« Předchozí        Aktuální stránka: 423/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku