31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

4.03.2009

Zlepšit úroveň komunikace v jazyce druhé sousedící země má za cíl projekt Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé, který bude v období od září 2010 - do srpna 2013 realizovat českobudějovické Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám. Na jeho kofinancování a předfinancování s podmínkou přidělení dotace ve výši 6,6 milionu korun z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko se bude podílet Jihočeský kraj.
„Jako jednomu z potenciálních partnerů nám podobný projekt představily už dříve Dolní Rakousy. V té době ale nebyly v Interregu III.A větší disponibilní prostředky. Realizoval se proto v podobě několika malých...

4.03.2009


Až do 25. března mohou zájemci žádat o příspěvky v devíti krajských grantových programech, jejichž vyhlášení schválila minulý týden rada kraje. K dispozici je celkem částka 57 milionů korun.
Jedná se o grantové programy „Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (mimo oblast sportu)" (k rozdělení jsou připraveny 2 mil. Kč), „Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol" (2 mil. Kč), „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách" (2,5 milionu Kč), „Podpora terénních sociálních služeb" (2,5 mil. Kč),...

3.03.2009


Od začátku druhého pololetí letošního školního roku probíhá v Centru odborné přípravy Vyšší odborné školy, Střední školy a Centra odborné přípravy Sezimovo Ústí, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, výuka na novém pracovišti pneumatických systémů FESTO, a to především v oborech elektrotechnika-mechatronika, strojírenství-počítačová grafika, elektrotechnika-počítačové systémy a mechatronika.
Slavnostně bylo nové školící středisko výuky pneumatických systémů FESTO otevřeno minulý týden.
„S firmou FESTA spolupracujeme už od začátku devadesátých let. Firma FESTO vždy cíleně podporovala technické vzdělávání v oblastech automatizace a v rámci sponzorských...

3.03.2009

Čtvrtý měsíc svého konání uvítala dnes po 9.hodině multimediální výstava Klostermannova Šumava aneb Příběh šumavské podmalby v Jihočeském muzeu návštěvníka s úctyhodným číslem 25000. Stala se jím třídní učitelka Základní školy T.G. Masaryka Eliška Dvořáková, která přivedla do expozice třináct žáků 5. ročníku této školy. Prozradila, že výstavu si sama prošla už minulý týden a připravila pro děti otázky, k nimž hledaly právě dnes odpovědi.
„Líbí se mi ukázky starých řemesel a tradic. Dozvíme se například, co byly milíře nebo kde se nachází a jak vypadá Schwarzenberský kanál. Určitě má pro nás přínos ať v přírodovědě, českém jazyce, výtvarné výchově a hledáme všechny...

3.03.2009

Zasedání se bude konat od 10:00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 2, České Budějovice. Jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná. Podkladové materiály k jednání jsou zveřejňovány v rubrice Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Navržený program zasedání:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 13. 1. do 23. 2. 2009 (J. Zimola, č.t. 66/2009)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (J. Zimola, č.t....

2.03.2009 Šest studentů ze třech středních škol bude reprezentovat Jihočeský kraj v národním kole projektu ENERSOL 2009. Výpravu povede Kateřina Kašová ze Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor, vítězka krajského kola, které se minulý týden konalo v Táboře. V krajském kole pátého ročníku této mezinárodní soutěže, které se konalo pod záštitou krajské radní pro školství, tělovýchovu a mládež Jany Krejsové, vybírali porotci z deseti studentských prací z pěti jihočeských škol. Všechny měly společné téma „Úspory energií a využívání alternativních energetických zdrojů“ a studenti v nich prezentovali nízkoenergetické domy, solární ohřev, biomasu, fotovoltaika a vytápění....
2.03.2009 Zatím šestadvaceti vybraným akcím grantové politiky pořádaným v letošním roce v regionu poskytne Jihočeský kraj podporu 1,9 milionu korun. Celkově je na podporu těchto akcí vyčleněno 2,4 milionu korun. Finanční příspěvek ve výši jednoho milionu korun rozdělí mezi třináct kulturně - společenských akcí, 740 tisíc korun rozčlení mezi deset akcí sportovního a vzdělávacího charakteru a částkou 150 tisíc korun podpoří veletržní přehlídky. „Všechny grantové programy vyhlašované Jihočeským krajem jsou ze strany potenciálních žadatelů sledovány s velkým zájmem a celkový požadavek je vždy vyšší, než dokáže pokrýt stanovená alokace pro ten který program. Stejně tak je tomu i u vybraných...
27.02.2009

Zbourání vepřína v Letech na Písecku je zbytečné vyhazování peněz - tak zní společné stanovisko hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a zástupců jihočeských romských iniciativ. Reagují tak na postoj ministra pro menšiny a lidská práva Michaela Kocába, který chce vepřín zbořit a vybudovat někde jinde. Na místě dnešního vepřína by pak vznikl památník romským obětem sběrného tábora, který v těchto místech fungoval za druhé světové války. Tento ministrův projekt by vyšel na zhruba 800 milionů korun.
Romové mají už několik let vypracovaný projekt. Chtějí, aby vepřín v Letech zůstal, na nedaleké louce vznikl památník a k němu byla vybudovaná přístupová komunikace, parkoviště...

27.02.2009

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů (SDH) mohou získat peníze na vylepšení svých požárních zbrojnic a požární techniky. Rada kraje vzala na vědomí návrh grantového programu na podporu jednotek SDH. Do první výzvy programu bude z rozpočtu kraje alokováno 8 milionů korun. Grantový program bude 10. března schvalovat Zastupitelstvo Jihočeského kraje.
Záměrem vypisovaného grantového programu je zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje. Cílem je zkvalitnit technický stav požárních zbrojnic a zlepšit úroveň materiálně-technického vybavení jednotek SDH obcí Jihočeského kraje. Finance, o které bude možné žádat jsou určeny na modernizaci, rekonstrukci a technické...

« Předchozí        Aktuální stránka: 426/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku