31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

23.03.2009

Zástupci Jihočeského kraje se mezinárodní schůzky k problematice kůrovce na Šumavě nezúčastní. Diskusi ke kůrovcové kalamitě vítají, nesouhlasí ale s postojem Ministerstva životního prostředí k nominaci členů české delegace a k organizaci schůzky. Ministerstvo neakceptovalo žádné požadavky Jihočeského kraje ani na složení delegace, místo či termín konání jednání. 23. března budou Češi a Rakušané ve Vimperku projednávat technické řešení přeshraniční problematiky výskytu a šíření kůrovce na Šumavě.

K neúčasti zástupců Jihočeského kraje na pondělní schůzce hejtman Jiří Zimola uvedl: „Jihočeský kraj nedostal od Ministerstva životního prostředí žádnou příležitost podílet...

23.03.2009


Program Regionální granty Nadace O2 se zaměřuje na podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí, aktivní využití volného času dětí a mládeže, jejich výchovu a vzdělávání a na problémy jejich komunikace. O finanční podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. Grantové řízení bylo vyhlášeno 18. března 2009. Projekty musí organizace zaslat do 4. května 2009 na adresu uvedenou v průvodci. Veškeré informace potřebné pro správné vyplnění žádosti, získání formuláře žádosti, přiložení nutných dokumentů k žádosti o grant a informace o průběhu grantového řízení mohou nestátní neziskové...

Foto aktualita (62.38 KB) 23.03.2009


Zástupci pěti dětských domovů a institucí z Jihočeského kraje převzali dnes z rukou Jany Krejsové, radní pro školství, mládež a tělovýchovu, a regionálního ředitele prodejen Albert Juraje Klembary, finanční dar v celkové výši 307 694 korun. Tato částka se pro Jihočeský kraj shromáždila v charitativním projektu S Bertíkem za dětským úsměvem, který se již devět let koná v síti prodejen Albert po celé České republice. Projekt pomáhá zvýšit šance dětí z dětských domovů na úspěšné uplatnění v samostatném životě po opuštění dětského domova. Všechny získané finanční prostředky jsou určeny na vzdělání dětí, přípravu na jejich vysněné povolání a jejich další osobnostní...

20.03.2009


Jihočeský kraj chce v letošním roce rozdělit zájemcům 4,5 milionu korun v rámci příspěvkového programu „Kultura" a půl milionu korun na přehlídky a soutěže. O finanční podporu pro akce přehlídkového a soutěžního charakteru se ucházelo 48 projektů z řad jihočeských příspěvkových organizací, sdružení či spolků, ale také základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže. 357 projektů vytvořilo obsáhlý seznam uchazečů o dotaci z kulturního programu.

„Celkový součet požadovaných prostředků však v programu Přehlídek převyšoval alokovanou částku šestinásobně, v programu Kultura 2009 o hodnotě 35,8 milionu pak téměř osminásobně. Odborná komise proto...

20.03.2009


Celkem 183 milionů korun rozdělil za roky 2005-2008 ze svého rozpočtu Jihočeský kraj jako příspěvky na hospodaření v lesích. V roce 2005 to bylo 50,5 milionu Kč, o rok později 44,8 milionu, v roce 2007 41,6 milionu a loni 46,2 milionu. „Finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou tradiční podporou, která poskytuje vlastníkům lesa velmi potřebnou pomoc k zachování a zlepšování lesního prostředí. Jihočeský kraj přitom pokryl v předchozích čtyřech letech, kdy příspěvky poskytoval, veškeré požadavky žadatelů a potvrzuje tak svůj zájem o péči o lesy na svém území," vysvětluje krajský radní Karel Vlasák. Stejně je tak tomu i v letošním roce, kdy kraj zatím...

19.03.2009

Necelých 40% z požadované částky dostaly ze státní pokladny pro letošní rok sociální zařízení zřizovaná Jihočeským krajem. Definitivní rozdělení státem navýšené sumy o jednu a půl miliardu mezi jednotlivé oblasti v Česku projednávalo s krajskými zástupci v pátek Ministerstvo práce a sociálních věcí. „Pro Jihočeský kraj to znamenalo 74 milionů, ale v reálu to tak nebylo. Ministerstvo si ponechává rezervu pro řešení akutních situací během roku. Navýšené peníze byly rozděleny určitým klíčem, přičemž nejúspěšněji dopadly neziskové organizace, poté obce a nejhůře kraje. Tam bylo procento uspokojení žádostí nejnižší," vysvětlila dnes na tiskové konferenci náměstkyně...

19.03.2009

Prostory Krajského úřadu Jihočeského kraje představují v těchto dnech ex libris, tedy knižní značky 78 předních českých a slovenských výtvarníků z let 1988 - 2005. Výstavu sami autoři nazvali IPSE SIBI (sami sobě). Zvláštností kolekce, která obsahuje „obrázkové podpisy" A. Borna, J. Kavana, V. Komárka, J. Bareda, K. Tomana, M. Šechtlové a dalších, je volný výběr námětů i grafické techniky.

Jihočeský kraj finančně podpoří ještě letos projekt nazvaný Ex libris Josefa Váchala. Tvorbu tohoto významného autora, spjatého s jihočeskou částí Šumavy, připomene monografická publikace s obrázkovým katalogem. Připravuje ji právě Spolek sběratelů a přátel ex libris....

19.03.2009


Celkem 11,5 milionu korun vynaložila v loňském roce Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na vyspravení děr po zimě 2007/2008. „Jaká částka to bude letos zatím nedokážeme říct, ale bude to určitě víc než loni, protože výtluky, které se po letošní zimě na jihočeských silnicích objevily, jsou poměrně rozsáhlé," říká ředitel správy Miloslav Ouředník. Jak uvedl, s výspravami výtluků začali již v nižších polohách a bude-li v následujících dnech příznivé počasí a zima opravdu skončí, začne se pracovat i na dalších místech kraje. „Bude-li počasí přát, zásadní problémy na silnicích II. a III. třídy, tedy těch, jež jsou v majetku Jihočeského kraje, by měly...

18.03.2009

Záměr odvolání některých stávajících a zvolení nových členů dozorčích rad jihočeských nemocnic, který vyplývá z koaliční smlouvy, projednala na svém včerejším zasedání Rada Jihočeského kraje. Kraj je jediným akcionářem těchto akciových společností. Jednotlivé dozorčí rady, které jsou v každé z krajských nemocnic devítičlenné, tvoří z jedné třetiny členové zvolení z řad zaměstnanců. Na doporučení zastupitelstva odvolala Rada kraje pouze ty členy, které má kraj ve své gesci. Tedy dvě třetiny členů dozorčích rad.
„To znamená, že v nemocnicích zůstávají členy dozorčích rad ti, kteří jsou zvoleni zaměstnanci. Zbývajících šest se změnilo na základě klíče tři ku třem,...

« Předchozí        Aktuální stránka: 427/557        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku