Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

29.08.2008

Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodl 28. srpna 2008, v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., o registraci kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími a jejich koalicemi pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se budou konat 17. a 18. října 2008. Rozhodnutí o registraci byla 28. 8. 2008 odeslána všem subjektům a zveřejněna na úřední desce krajského úřadu.
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny bylo vydáno celkem 13 subjektům - 10 politickým stranám (ČSSD, KSČM, KDÚ - ČSL, Moravané, ODS, SPR - RSČ, SDŽ, SNK ED, SZ, Volte Pravý Blok...

27.08.2008

Posádky složené ze zastupitelů měst Strakonice, Sušice, Horažďovice a Písku, spolu s krajskými radními z Českých Budějovic a Plzně a starosty obcí na Otavě, vyplují v 10:00 hodin z vodáckého tábořiště pod železničním mostem v Sušici, aby v odpoledních hodinách dorazily do Horažďovic, kde proběhne slavnostní zakončení.

Společné splutí řeky Otavy je sportovně poznávací akcí, jejímž cílem je ukázat zúčastněným skutečný stav a podmínky pro vodáckou turistiku na Otavě a přesvědčit je o nutnosti zlepšení kvality sjízdnosti této řeky, o úpravách jezů, systému nástupních a výstupních míst, o jednotném značení apod.

27.08.2008

Jaké jsou zkušenosti zdravotnických zařízení s placením poplatků, jaký je stav jihočeských mostů, hvězdárna a planetárium - chlouba jihu Čech a pozvání na návštěvu krajského úřadu, to jsou titulky nejnovějšího vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si nové vydání Jihočeských rozhlasových novin.

26.08.2008

Krajský úřad Jihočeského kraje zve veřejnost na Den otevřených dveří, který připravuje na středu 3. září. Zájemci budou mít příležitost prohlédnout si prostory hlavní budovy v ulici U Zimního stadionu a podebatovat zde s politiky i pracovníky úřadu.
„Náš úřad má pochopitelně pro občany dveře otevřené po celý rok. Tentokrát však nabídneme organizovaným skupinám i jednotlivcům setkání s politiky a možnost zeptat se jich na vše, co občany zajímá. Zároveň si budou moci prohlédnout také prostory, které nejsou místem pro běžné vyřizování úředních záležitostí, například secesní sál s dobovou štukovou výzdobou a nebo pracovnu hejtmana. Den otevřených dveří bude i...

26.08.2008

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice - 4. poschodí. Tisková konference se koná ve středu 3.9.2008 od 9.00 hod. v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 1007/2008)
2. Odvolání předsedů a členů výborů a komisí (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 1045/2008)
3. Schválení kofinancování projektu „Léčebné centrum sv. Markéty - Wellnes centrum" z rozpočtu Jihočeského kraje (JUDr. Průša, mat. č. RK 1044/2008)
4. Grantový program na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - změna účelu použití...

25.08.2008

Cílem nadnárodního programu ESPON 2013 (Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost) je podpora rozvoje politiky ve vztahu k cíli územní soudržnosti a harmonickému rozvoji evropského území a naplnění klíčových strategických záměrů Göteborské strategie udržitelného rozvoje a Lisabonské strategie. Pro program ESPON 2013 je na programovací období 2007 - 2013 stanoveno 5 základních priorit, ale pro každou výzvu jsou Řídícím orgánem specifikovány pouze některé priority. Pro druhou výzvu programu, která byla vyhlášena 20. srpna 2008 a bude ukončena 15. září 2008, jsou vyhlášené 3 priority: Aplikovaný výzkum, Cílená analýza založená na...

25.08.2008

1. srpna 2008 byl Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR schválen individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji". Jihočeský kraj se tak stal úspěšným žadatelem o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a získal více než 260 mil. Kč pro oblast sociálních služeb. Tento finanční příspěvek z Evropského sociálního fondu (85 % celkových nákladů projektu) a státního rozpočtu ČR (15 %) podpoří v období od ledna 2009 do června 2012 provoz 9 druhů registrovaných sociálních služeb s působností na území kraje. Patří mezi ně:
- azylové domy,
- domy na půl cesty,
- intervenční centra,
- nízkoprahová denní...

22.08.2008

Rozvoj civilní i vojenské aviatiky především na jihu Čech a osudy československých letců, kteří bojovali za druhé světové války, mapuje nové letecké muzeum, které bude poslední srpnovou sobotu otevřeno v Deštné. Jedná se o výsledek společného úsilí Klubu historie letectví z Jindřichova Hradce a města Deštná. Projekt, který podpořil Jihočeský kraj, je jediným svého druhu v regionu a svým ojedinělým pojetím se liší od etablovaných muzeí v Praze a Vyškově. Po desetiletí opomíjený milník národní historie tu připomínají i předměty z pozůstalostí zesnulých válečných veteránů.
„Právě válečným letcům mnoho dlužíme, a tak letecké muzeum v Deštné se stává rovněž poděkováním za...

21.08.2008

Na českobudějovickém výstavišti dnes začal jubilejní 35. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Až do úterý se na něm představí 665 vystavovatelů a obchodníků, uskuteční se řada odborných setkání a doprovodný program nabídne také kulturní akce.

Návštěvníci uvidí hlavně novinky z oblasti zemědělské techniky, rostlinné a živočišné výroby a potravinářství. Představí se rovněž ovocnáři, zahrádkáři, myslivci, rybáři či včelaři. Loni přilákala Země živitelka 113 000 návštěvníků, obdobný ohlas očekávají pořadatelé i letos.

Výstavu dnes zahájil ministr zemědělství Petr Gandalovič, návštěvíky a vystavovatele přivítal také jihočeský hejtman Jan Zahradník.
V...

« Předchozí        Aktuální stránka: 428/529        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku