31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto aktualita (21.60 KB) 18.03.2009

Ve snaze sjednotit prezentaci Jihočeského kraje s prezentací regionu v oblasti turismu, jež je pro jižní Čechy významnou doménou, se vedení Jihočeského kraje rozhodlo začít užívat nový logotyp pro Jihočeský kraj. Vytvořila ho Helena Jiskrová. Logotyp a jeho užití včera (úterý 17.3.) schválila Rada Jihočeského kraje. „Navržená loga odpovídají naší představě o prezentaci kraje jako do jisté míry tradičního, ovšem i dynamicky se rozvíjejícího regionu," uvedl hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

S ohledem na potřeby moderní a jednotné prezentace Jihočeského kraje zejména v oblasti cestovního ruchu vypsala Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s...

18.03.2009


Jihočeský kraj byl v loňském roce velmi úspěšný při podání žádostí v Operačním programu Životní prostředí, konkrétně v oblasti realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Díky tomu bude celkem šestnáct středních škol, jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj, realizovat projekty za více než 270 milionů korun v oblasti úspor energie a využití odpadního tepla. „Cílem těchto projektů je snižování spotřeby energií zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, tedy zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí a výměna oken," říká Martin Kuba, první náměstek jihočeského hejtmana.

Finanční prostředky na tyto akce tedy školy...

17.03.2009

Schůze se koná od 9.00 hod v zasedací místnosti SECESE Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 3. n.p. č. 3076. Jednání Rady Jihočeského kraje nejsou veřejně přístupná.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (Mgr. Zimola, mat. č. RK 347/2009)
2. Vzdání se funkce přísedícího krajského soudu (Mgr. Zimola, mat. č. RK 394/2009)
3. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Zkvalitnění výuky automobilních, strojírenských a dopravních oborů na VOŠ, SPŠ automobilní a technické" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 356/2009), dodatečně
4. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky...

17.03.2009


S deseti miliony korun pro rozvoj venkova a krajiny v letošním roce počítá grantový program „Podpora rozvoje venkova a krajiny pro rok 2009", jehož vyhlášení minulý týden schválili krajští zastupitelé. Žádosti o dotaci mohou zájemci podávat do 3. dubna do 14 hodin.

Tento grantový program zahrnuje pět samostatných opatření, jejichž názvy jsou totožné s názvy pěti grantových programů, které vyhlašoval Jihočeský kraj v uplynulých letech samostatně. Jedná se o opatření „Tvorba krajiny a podpora biodiverzity" (předpokládaná alokace je 7 milionů korun), „Podpora chovu ryb ve vodních tocích" (700 tisíc korun), „Podpora environmentální...

Foto aktualita (65.25 KB) 17.03.2009

Pomoc Demokratické republice Kongo v oblastech postižených nedostatkem pitné vody je cílem humanitárního projektu Vodní kapka, na kterém spolupracují Diecézní charita České Budějovice a Energie AG Bohemia. ,,Nestává se často, aby se podniky spojovaly s humanitárními organizacemi za účelem řešení zcela konkrétních problémů a realizace projektů, zvláště jedná-li se o pomoc v zahraničí, pomoc na jiném kontinentě. Jsem ráda, že mohu podpořit myšlenku projektu Vodní kapky a zaštítit spolupráci příhraničních projektů," říká Ivana Stráská, náměstkyně jihočeského hejtmana pro sociální věci a zdravotnictví.
Jednotlivé cíle projektu mají za úkol zajistit obyvatelům v diecézi...

16.03.2009


Přípravy na Hry IV. letní olympiády dětí a mládeže ČR, které se uskuteční ve dnech 23.-28. června 2009 v Táboře, probíhají podle plánu. Při pátečním jednání v Táboře se na tom shodl organizační výbor olympiády, kterou pořádá Jihočeský kraj s městem Tábor.

„Období pilné práce pro zdárný průběh olympiády vrcholí a je vidět, že jsme již nyní dobře připraveni na to, aby se tato akce vydařila," říká Jana Krejsová, krajská radní pro školství, mládež a tělovýchovu.
Jak na jednání zaznělo, na olympiádu přijede 2433 účastníků včetně trenérů, zdravotníků a doprovodu. Samotných sportovců by mělo být 2026, z toho 1181 chlapců a 845 dívek, trenérů 365. O medaile a...

16.03.2009

Jihočeský kraj, Odbor grantů a evropské integrace vyhlašuje ve dnech 16. 3. - 27. 4. 2009 2. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzvy jsou určeny školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí, odborovým...

16.03.2009


Mezinárodní visegrádský fond a Krajský úřad Jihočeského kraje si Vás dovolují pozvat na seminář o možnostech využití programů Mezinárodního visegrádského fondu, který se koná v úterý, 31. března 2009 od 13.00 hodin v Sále Zastupitelstva (č.dv. 2010) Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Seminář povede René Kubášek, český zástupce při Mezinárodním visegrádském fondu. Z důvodu omezené kapacity prosíme zájemce, aby se přihlásili emailem na: hajickovaj@kraj-jihocesky.cz nebo na tel.: 386 720 409 a to nejpozději do 24.3.2009. Účast na semináři je bezplatná, více...

16.03.2009

Jihočeský kraj prodá rodinný dům čp. 1446 postavený na stavební parcele KN č. 2238 včetně všech jeho součástí a příslušenství, studny, venkovních úprav, trvalých porostů a včetně stavební parcely KN č. 2238 o výměře 132 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové parcely KN č. 1853/2 o výměře 1072 m2, zahrada, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na LV č. 496 pro obec a k. ú. Písek za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za kupní cenu 3.028 090,-- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitostí

Své nabídky podávejte v podatelně krajského úřadu nebo v sekretariátu odboru dopravy a...

« Předchozí        Aktuální stránka: 428/557        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku