31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

5.01.2009

„Chystáte se v roce 2009 organizovat cyklistickou či cykloturistickou akci pro veřejnost? Zastupujete obec, svazek obcí, mikroregion, zájmové sdružení právnických osob či nestátní neziskovou organizaci? Pak můžete využít v pořadí již třetího grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky, který byl vyhlášen 1. ledna 2009 a jehož cílem je právě finanční podpora zajímavých cyklistických a cykloturistických akcí pro veřejnost", informuje Ing. Vladimír Votřel, manažer Nadace Jihočeské cyklostezky.
Pro získání grantu v max. výši 10.000 Kč s minimální finanční spoluúčastí žadatele ve výši pouhých 20% stačí vyplnit jednoduchou žádost a splnit všechny předpoklady...

5.01.2009

Od 2. ledna 2009 Jihočeská vědecká knihovna rozšiřuje otevírací dobu ve všech svých půjčovnách a pobočkách. Ve všední dny včetně pátku bude nyní knihovna otevřena v hlavních budovách (Na Sadech a Lidická) již od 8,30 (doposud bylo otevřeno od 9,00, v pátek od 12,00). V pátek dopoledne bude nově otevřeno i na pobočkách ve Čtyřech Dvorech, Rožnově, Suchém Vrbném a na Vltavě. V sobotu budou mít i nadále otevřeno všechna oddělení v budově na Lidické od 9,00 do 12,00. Kompletní přehled otevírací doby je k dispozici na internetu: www.cbvk.cz.

5.01.2009


Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

Časový plán konzultačních dnů k problematice bydlení na rok 2009

13. leden 2009
3. únor 2009
3. březen 2009
7. duben 2009
5. květen 2009
2. červen 2009
8. září 2009
6. říjen 2009...

2.01.2009


Po celý letošní rok budou moci obce s rozšířenou působností žádat o dotace v rámci grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností. Jeho vyhlášení schválili krajští zastupitelé a v rozpočtu kraje na rok 2009 je na tento grantový program určena částka 1,5 milionu korun. Grantový program zajistí částečnou úhradu nákladů na pořízení aktualizací územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností, které o grant požádají a budou doporučeny hodnotící komisí a následně schváleny v radě a zastupitelstvu.
Bližší informace včetně formuláře žádosti jsou na www.kraj-jihocesky.cz v rubrice ...

2.01.2009


Stejně jako v uplynulých letech, i v roce 2009 budou moci obce žádat o dotaci na podporu tvorby územně plánovací dokumentace. V grantovém programu, jehož vyhlášení schválilo krajské zastupitelstvo, je pro tyto účely připravena v rozpočtu kraje částka 3,5 milionu korun. Žádosti o dotaci se mohou podávat průběžně po celý rok.
Bližší informace o vyhlášeném grantovém programu včetně formuláře žádosti jsou na www.kraj-jihocesky.cz v rubrice Aktuální výzvy - granty a příspěvky Jihočeského kraje.

30.12.2008

O bezmála 2 miliony korun by se měly podělit jihočeské obce, které uspějí v krajském grantovém programu pro prevenci kriminality, jenž odstartuje již 5. ledna. Jedná se o finanční prostředky, které Ministerstvo vnitra ČR přislíbilo uvolnit k tomuto účelu pro Jihočeský kraj v nadcházejícím roce. Předpokladem se stalo vytvoření krajské koncepce prevence kriminality na období 2009 - 2011, která je v souladu s platnou republikovou strategií a jíž schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém prosincovém zasedání.
Smyslem krajského programu, určeného pro obce do 25 tisíc obyvatel, je podpořit projekty, realizované v součinnosti s dalšími subjekty a zaměřené zejména na...

29.12.2008

Již od 5. ledna se právnické i fyzické osoby budou moci ucházet o příspěvky z rozpočtu Jihočeského kraje na podporu postupových přehlídek a soutěží i na rozličné projekty v oblasti kultury. Příspěvkové programy vyhlásilo a jejich pravidla schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém prosincovém zasedání.
Celkem 4,5 milionu korun je vyčleněno na neinvestiční dotace, podporující realizaci a rozvoj kulturních aktivit, ať už se jedná o hudbu, tanec, divadlo, folklór, film, fotografii, umělecká řemesla, publikační činnost a výtvarného umění či ostatní související kulturní projekty. Důraz bude kladen především na ty, které přispějí k rozšíření a zkvalitnění kulturní...

23.12.2008

Jihočeský kraj bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem, jehož příjmy dosáhnou 10 629 130 600 korun a výdaje 11 090 930 600 korun. Rozpočet v této podobě schválilo v pondělí 22. prosince krajské zastupitelstvo.

Hlavními prioritami schváleného rozpočtu jsou kofinancování a předfinancování projektů pro čerpání strukturálních fondů Evropské unie, opravy krajských silnic II. a III. třídy, řešení zdravotnických poplatků, podpora mateřských škol v rámci programu rozvoje kraje, splátky úvěru Evropské investiční bance (175 milionů Kč) a pokrytí nákladů na činnost a provoz zřizovaných organizací.

„K profinancování salda rozpočtu je potřebný úvěrový rámec ve výši 636...

19.12.2008

S účastí na sedmi lednových veletrzích cestovního ruchu odstartuje Jihočeský kraj v následujícím roce prezentaci turistických nabídek a atraktivních destinací na jihu Čech. Sled prestižních a hojně navštěvovaných mezinárodních veletrhů s účastí Jihočeského kraje zahájí již 13. ledna Vacantie v Utrechtu, o dva dny později se v rakouské metropoli otevřou brány Ferienmesse Vídeň a téhož dne GO Regiontour v Brně. V druhé polovině ledna zamíří Jihočeský kraj ještě na mezinárodní veletrhy cestovního ruchu CMT Stuttgart, Slovakiatour Bratislava, Ferie Kodaň a Fitur Madrid.
„Také tentokrát jsme nabídli téměř třem stovkách jihočeských subjektů možnost prezentovat se na...

« Předchozí        Aktuální stránka: 428/543        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku