31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

22.01.2009

Střední škola ve Vimperku, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, včera otevřela učebnu pro výuku počítačové grafiky a střihových programů. Učebna je svým vybavením v regionu unikátní. Pořízení počítačů Apple Macintosh přišlo na sto tisíc korun. Učebna bude sloužit zejména studentům maturitního oboru mechanik elektronik, který je zaměřen na výuku televizní studiové a zvukové techniky, počítačové grafiky a výrobu počítačové reklamy. Studenti se v učebně naučí lépe pracovat s trojrozměrnou počítačovou grafikou a učebnu mohou využívat i k výrobě počítačové reklamy. „Vybudováním této učebny posunula škola opět výukový standard o několik kroků vpřed. Díky tomu můžeme vyučovat...

22.01.2009


Celkem 24 milionů korun má připraven Jihočeský kraj pro letošní rok v pěti grantových programech na záchranu kulturního dědictví. Jejich návrh vzala tento týden na vědomí rada kraje a vyhlášení těchto programů bude příští úterý (27.1.) schvalovat zastupitelstvo. Pokud je schválí, budou moci zájemci o peníze na obnovu památek žádat od 2. února.
Čtyři grantové programy navazují na předchozí roky, jeden je pak zcela nový. Ten se týká předprojektové přípravy obnovy kulturních památek a alokovaná částka je jeden milion korun.
„Účelem tohoto programu je podpora kvalitní předprojektové přípravy obnovy kulturních památek, kterou se rozumí provedení průzkumů v...

21.01.2009

Jihočeský kraj se chystá od 1. února zrušit zdravotnické poplatky ve svých zařízeních, snížení finanční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální služby bude pro mnohé instituce likvidační a pozvánka na výstavu, to jsou titulky nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si nejnovější Jihočeské rozhlasové noviny

21.01.2009


V jihočeských krajských nemocnicích by měli lidé od 1. února přestat platit regulační poplatky. Rada kraje na svém včerejším jednání doporučila krajským zastupitelům, aby na svém jednání v úterý 27. ledna vyslovili souhlas s poskytnutím finančních darů z rozpočtu Jihočeského kraje od 1. února pojištěncům, nebo jejich zákonným zástupcům, kterým vznikla povinnost hradit regulační poplatek ve zdravotnických zařízeních zřizovaných nebo zakládaných Jihočeským kraje dle § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
„Týká se to sedmi krajských nemocnic v každém bývalém okresním městě, Zdravotnické...

21.01.2009


Jihočeský kraj i pro letošní rok ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravil možnost využití zvýhodněného regionálního úvěru pro malé a střední podnikatele s méně než 50 zaměstnanci. O jeho schválení rozhodnou krajští zastupitelé na svém zasedání 27. ledna.
Tento program je v Jihočeském kraji již od roku 2003 a je o něj z řad podnikatelů stálý zájem. Pro letošní rok je v něm připraveno 23 milionů korun, maximální výše podpory je navrhována v částce jednoho milionu s pevnou úrokovou sazbou pět procent. V loňském roce bylo v tomto programu 19 milionů korun, v samém začátku v roce 2003 to bylo pět milionů.
„Nechceme v žádném případě...

21.01.2009

Krajský úřad - Odbor grantů a evropské integrace pořádá Seminář pro žadatele a příjemce dotace v rámci OP Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 - 2013, který se koná v pondělí 9.2.2009 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Sál Zastupitelstva (č. dv. 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Z důvodu omezené kapacity prosíme zájemce, aby se přihlásili emailem na: jaksova@kraj-jihocesky.cz nebo na tel.: 386 720 330 a to nejpozději do 5.2.2009. Účast na semináři je bezplatná.

Pozvánku s podrobnostmi najdete v rubrice ...

21.01.2009

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika Rakousko 2007 - 2013, které se konalo 15.-16. prosince 2008 ve Vídni, byl stanoven další indikativní termín pro předkládání projektových žádostí, a to na 27. února 2009. Projektové žádosti, které budou do tohoto termínu doručeny na Krajský úřad Jihočeského kraje, budou v případě splnění všech náležitostí projednány na následujícím zasedání česko-rakouského Monitorovacího výboru, které proběhne 12.-13. května 2009.

Projektové žádosti je možné průběžně konzultovat s pracovníky oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje (Ing. Návara, Bc. Jakšová, Mgr. Kaplan). Další...

21.01.2009

Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích chce rozšířit své služby. Ve výběrovém řízení na poskytování a úhradu zdravotní péče pro oblast Prachatice, Tábor a Č. Budějovice s okolím, které se konalo minulý týden, získal tři ze čtyř hlasů v oborech domácí péče a domácí hospicová péče pro oblast Prachatice s okolím. Další nestátní zdravotnické zařízení, Agentura domácí zdravotní péče Pavla Šimečková - IVAS pro České Budějovice s okolím, zabodovala třemi hlasy v oboru domácí péče; žádný hlas však nezískala v oboru domácí hospicová péče.
„Odborná komise posuzovala předpoklady dvou nestátních zdravotnických zařízení k potenciálnímu rozšíření uzavřených smluv s...

19.01.2009

Zasedání se bude konat od 10:00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 2, České Budějovice. Jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná. Podkladové materiály k jednání jsou zveřejňovány v rubrice Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Navržený program zasedání:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 9. 12. 2008 do 12. 1. 2009 (J. Zimola, č.t. 12/2009)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (J. Zimola, č.t. 10/2009)
3. Zpráva o vyřizování podnětů, dotazů a...

« Předchozí        Aktuální stránka: 433/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku