31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

2.01.2009


Stejně jako v uplynulých letech, i v roce 2009 budou moci obce žádat o dotaci na podporu tvorby územně plánovací dokumentace. V grantovém programu, jehož vyhlášení schválilo krajské zastupitelstvo, je pro tyto účely připravena v rozpočtu kraje částka 3,5 milionu korun. Žádosti o dotaci se mohou podávat průběžně po celý rok.
Bližší informace o vyhlášeném grantovém programu včetně formuláře žádosti jsou na www.kraj-jihocesky.cz v rubrice Aktuální výzvy - granty a příspěvky Jihočeského kraje.

30.12.2008

O bezmála 2 miliony korun by se měly podělit jihočeské obce, které uspějí v krajském grantovém programu pro prevenci kriminality, jenž odstartuje již 5. ledna. Jedná se o finanční prostředky, které Ministerstvo vnitra ČR přislíbilo uvolnit k tomuto účelu pro Jihočeský kraj v nadcházejícím roce. Předpokladem se stalo vytvoření krajské koncepce prevence kriminality na období 2009 - 2011, která je v souladu s platnou republikovou strategií a jíž schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém prosincovém zasedání.
Smyslem krajského programu, určeného pro obce do 25 tisíc obyvatel, je podpořit projekty, realizované v součinnosti s dalšími subjekty a zaměřené zejména na...

29.12.2008

Již od 5. ledna se právnické i fyzické osoby budou moci ucházet o příspěvky z rozpočtu Jihočeského kraje na podporu postupových přehlídek a soutěží i na rozličné projekty v oblasti kultury. Příspěvkové programy vyhlásilo a jejich pravidla schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém prosincovém zasedání.
Celkem 4,5 milionu korun je vyčleněno na neinvestiční dotace, podporující realizaci a rozvoj kulturních aktivit, ať už se jedná o hudbu, tanec, divadlo, folklór, film, fotografii, umělecká řemesla, publikační činnost a výtvarného umění či ostatní související kulturní projekty. Důraz bude kladen především na ty, které přispějí k rozšíření a zkvalitnění kulturní...

23.12.2008

Jihočeský kraj bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem, jehož příjmy dosáhnou 10 629 130 600 korun a výdaje 11 090 930 600 korun. Rozpočet v této podobě schválilo v pondělí 22. prosince krajské zastupitelstvo.

Hlavními prioritami schváleného rozpočtu jsou kofinancování a předfinancování projektů pro čerpání strukturálních fondů Evropské unie, opravy krajských silnic II. a III. třídy, řešení zdravotnických poplatků, podpora mateřských škol v rámci programu rozvoje kraje, splátky úvěru Evropské investiční bance (175 milionů Kč) a pokrytí nákladů na činnost a provoz zřizovaných organizací.

„K profinancování salda rozpočtu je potřebný úvěrový rámec ve výši 636...

19.12.2008

S účastí na sedmi lednových veletrzích cestovního ruchu odstartuje Jihočeský kraj v následujícím roce prezentaci turistických nabídek a atraktivních destinací na jihu Čech. Sled prestižních a hojně navštěvovaných mezinárodních veletrhů s účastí Jihočeského kraje zahájí již 13. ledna Vacantie v Utrechtu, o dva dny později se v rakouské metropoli otevřou brány Ferienmesse Vídeň a téhož dne GO Regiontour v Brně. V druhé polovině ledna zamíří Jihočeský kraj ještě na mezinárodní veletrhy cestovního ruchu CMT Stuttgart, Slovakiatour Bratislava, Ferie Kodaň a Fitur Madrid.
„Také tentokrát jsme nabídli téměř třem stovkách jihočeských subjektů možnost prezentovat se na...

19.12.2008


Monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 - 2013 projednal v prosinci 46 projektů ve výši téměř 22 mil. EUR z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).
Bez výhrad bylo přijato 27 projektů za 12,283 mil. EUR, dalších devět projektů za 3,776 mil. EUR bylo schváleno s podmínkou odstranění drobných nedostatků. Oficiální výsledky budou k dispozici během ledna 2009 a následně zveřejněny na stránkách strukturálních fondů www.strukturalni-fondy.cz a www.at-cz.eu.
Projekty podporují přeshraniční spolupráci, cestovní ruch, společné kulturní, volnočasové nebo sociálně-integrační akce, např. poradenství v oblasti spolupráce...

18.12.2008

Děti z Jindřichova Hradce i jejich rodiče mají nyní novou možnost, kde se dozvědět o zajímavých sportovních, kulturních, zábavních a dalších akcích ve městě. Jindřicháč.cz je novým informačním a zábavním portálem určeným pro děti z Jindřichova Hradce a okolí. Je zaměřen převážně na děti druhého stupně základních škol, ale zajímavé informace zde najdou samozřejmě i jejich rodiče a pravděpodobně také děti mladší, ale třeba i ty starší.

Portál na adrese www.jindrichac.cz již funguje v testovacím provozu. Cílem nového portálu je přinést to, co v Jindřichově Hradci doposud chybělo - jednotný informační zdroj pro volný čas dětí, náměty na...

18.12.2008

Jak reaguje vedení Jihočeského kraje na zvyšující se požadavky drah, jak fungují na jihu Čech stavební úřady a jak se cítí v nové funkci paní Jana Krejsová, na všechna tato „jak" odpoví nové vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

18.12.2008

V celostátní televizní soutěži, jenž nese název „ZA ŠKOLU", se představí také dvě střední školy z jižních Čech. Soutěž vysílá od 21. listopadu Česká televize každý pátek od 17 hodin na ČT1 a určena je pro žáky druhých ročníků.

Do projektu, který potrvá do června 2009, se zapojilo 16 středních škol z celé České republiky. Těmi jihočeskými jsou Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí (SOŠ OTŽP) Veselí nad Lužnicí a Gymnázium Český Krumlov. „Jedná se o hru, ve které vždy dva tříčlenné týmy ze dvou různých škol předvedou své vědomosti i dovednosti. Po dvou utkáních postoupí vítěz do čtvrtfinále," říká ředitel veselské školy...

« Předchozí        Aktuální stránka: 437/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku