Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

2.06.2008


V rámci 3. ročníku Dne pro obnovitelné zdroje v Jihočeském kraji bude od 4. do 21. června na krajském úřadu k vidění výstava, která poskytne reprezentativní průřez nabídkou firem a sdružení, které jsou členy Ökoenergieclusteru a jež jsou činné v oblasti obnovitelných zdrojů energie v Horních Rakousích a v Jihočeském kraji. Výstavu společně pořádají Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje a Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s O.Ö. Energiesparverband. Zahájení výstavy se uskuteční se ve středu 4. června v 10 hodin ve foyer krajského úřadu.

2.06.2008

Schůze se koná od od 13:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice - 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 4.6. 2008 od 8:00 hod. v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 636/2008)
2. Poskytnutí finančního příspěvku Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje RADAMBUK (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 607/2008)
3. Návrh na znovuzvolení přísedících krajského soudu (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 667/2008)
4. Petice proti zamýšlenému obchvatu obce Češňovice tzv. variantou F (RNDr. Zahradník, mat. č. RK...

30.05.2008

Prezentace Komunitního plánu sociálních služeb a jeho aktuálních výsledků proběhla ve čtvrtek 29. 5. 2008 v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje. „Kvalitně a komunitně připravený plán sociálních služeb je základ. Práce však musí pokračovat i po vytvoření dokumentu" řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Vladimír Pavelka. Právě to se na Prachaticku již po prvních měsících daří. Místostarostka města Prachatice, paní Hana Rabenhauptová k tomu dodává „Nejen že se podařilo vytvořit DVD o sociálních službách v Prachaticích a okolí či velmi úspěšné CD s těmito službami pro zrakově postižené, které populární formou ukazuje tyto potřebné služby, ale...

29.05.2008

S dnešním dnem odstartovala výstavba silnice Husinec - Běleč, která je dosud nejnákladnější dopravní investicí Jihočeského kraje. Stavba za téměř 320 milionů korun bude financována z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, určeného na modernizaci silniční sítě.
„Stavba je pokračováním přeložky silnice II/145, jejíž první část v úseku mezi obcemi Běleč a Vitějovice realizoval Jihočeský kraj v roce 2004 nákladem více než 150 milionů korun. Součástí právě započaté 2,5 kilometrové silniční přeložky mezi Husincem a obcí Běleč bude i výstavba 173 metry dlouhého mostu. Počítáme, že novou část silnice II. třídy předáme řidičům k užívání v červnu 2010", uvedl...

29.05.2008

Téměř 1,4 miliónů korun z krajského rozpočtu si rozdělí 34 žadatelé z jihu Čech, kteří připravují žádosti o dotaci z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) na realizaci svých projektů.
„Ačkoliv se jedná o částky v řádech desetitisíců, které zpracovatelé dokumentace v rámci tohoto vyhlášeného krajského grantu obdrží, jde o velmi významnou podporu, protože jedině správně a precizně připravený projekt má šanci získat dotaci z evropského fondu. Tím, že žadatele podpoříme již ve fázi příprav, je reálná šance, že se vynaložené peníze následně zhodnotí formou úspěšného čerpání grantových peněz ze zemědělského fondu," uvedl krajský radní Jiří Netík....

29.05.2008

Dosud nenákladnější silniční stavba Jihočeského kraje, kterou je silnice Husinec- Běleč startuje, Jihočeský kraj se představí na veletrhu investičních příležitostí ve Vídni, Jihočeské muzeum se může honosit depozitářem třetího tisíciletí, to jsou informace, o kterých se více a podrobněji dozvíte v novém vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

28.05.2008


Celkem 281 žádostí od 223 žadatelů na částku 42,8 milionu korun přišlo na Krajský úřad Jihočeského kraje do grantového programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, z toho 111 na investiční projekty a 170 na neinvestiční projekty.
Vzhledem k tomu, že převis poptávky činil 32,8 milionu korun nad původní alokovanou výši grantu, schválili včera krajští zastupitelé navýšení celkové částky na dotace v rámci tohoto grantového programu na 18 milionu korun, přičemž granty ve výši osmi milionů korun jsou přiděleny podmínečně v závislosti na rozdělení přebytku hospodaření kraje za rok 2007, o kterém budou zastupitelé jednat na červnovém...

28.05.2008


Rozdělení částky 218 000 korun šesti žadatelům na jejich projekty v rámci grantového programu „Podpora sociálního začleňování národnostních menšin, cizinců a azylantů schválili včera krajští radní.
Ve druhé výzvě tohoto grantového programu se přitom o podporu ve dvou opatřeních ucházelo dvanáct žadatelů na celkovou částku 1 025 950 korun. Hodnotící komise poté doporučila přidělení dotace šesti subjektům.
V opatření „Podpora služeb v romských komunitách ohrožených sociálním vyloučením" krajský příspěvek obdrží Oblastní charita Kaplice (44 500 Kč) na projekt „Tolerance Kaplice", občanské sdružení Lačho lav Větřní (43 500 Kč) na projekt...

27.05.2008

Jihočeský kraj podpořil boj s černými zpracovateli autovraků na jihu Čech. Krajský radní Jiří Netík zaštítil vznik občanského sdružení Autovrak - Jih, jehož členy jsou pouze legální zpracovatelé autovraků.
„Podařilo se nám spojit konkurenty v oblasti zpracování autovraků. Vytvořili velmi silnou asociaci, která dokáže kromě zvyšování inovací a konkurenceschopnosti také jednotně bojovat s nepoctivci, kteří v tomto odvětví podnikají a legálním zpracovatelům ubírají práci. Kraj bude toto sdružení i nadále podporovat, protože špatně zlikvidovaný autovrak působí velké potíže přírodnímu prostředí," vysvětlil Jiří Netík.
Problém s autovrakem je v jeho ekologickém...

« Předchozí        Aktuální stránka: 441/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku