Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

17.06.2008

6.6.2008 byl vyhlášen Dispoziční fond, který je součástí Operačního programu Cíle 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Dispoziční fond, jinak také Fond malých projektů, jehož administrátorem je Regionální rozvojová agentura Šumava, umožňuje českým žadatelům realizovat projekty menšího rozsahu o velikosti od 1 000 do 25 000 EUR celkových výdajů projektu. Indikativní termín pro ukončení příjmu žádostí ke schválení na nejbližším Řídícím výboru je předběžně stanoven na přelom července a srpna. Zasedání Řídícího výboru proběhne výhledově na začátku září. Veškeré aktuality a potřebné informace o česko-bavorském Dispozičním fondu naleznete na stránkách...

16.06.2008

13. června 2008 se v Ústeckém kraji uskutečnilo 26. zasedání Rady Asociace krajů České republiky. Jednání Rady AKČR proběhlo tentokrát na lodi při plavbě z Litoměřic do Ústí nad Labem a bylo spojeno se setkáním ze zástupci s.p. Povodí Labe. „Vlastivědnou cestou po Ústeckém kraji jsme tentokrát měli možnost jednat na vícero místech a ocenit tak krásy tohoto kraje," řekl o plavbě Evžen Tošenovský, předseda Asociace krajů ČR a hejtman Moravskoslezského kraje.

Rada Asociace krajů se na svém zasedání opětovně zabývala problematikou vodohospodářských projektů ve vazbě na čerpání prostředků z Evropské unie a závazky České republiky v oblasti čištění odpadních vod....

16.06.2008

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček přijede poprvé na oficiální návštěvu Jihočeského kraje. Stane se tak v úterý 17. června 2008, u příležitosti speciálního semináře "Komunikace v krizových situacích" pro starosty měst a obcí z JČ kraje. Akci pořádá iniciativa Ochrana obyvatel v prostorách krajského úřadu v Českých Budějovicích. Seminář se koná pod záštitou hejtmana Jana Zahradníka a za osobní podpory předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka, senátora Vítězslava Jonáše a generála Miroslava Štěpána.

Starostové se na semináři dozvědí řadu užitečných informací, jak správně komunikovat s veřejností (tedy přímo s občany, ale i s médii) v...

12.06.2008

Současnou problematikou Národního parku Šumava by se podle jihočeského hejtmana Jana Zahradníka měla zabývat vláda. Hejtman o to již koncem května požádal předsedu vlády Mirka Topolánka s upozorněním na reálnou hrozbu kůrovcové kalamity i na nedodržování dohody o ochranném pásmu s řízenými zásahy proti kůrovci podél hranic s Bavorskem a Rakouskem. Své stanovisko, které hejtman opírá o požadavek Svazu šumavských obcí i Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, znovu zopakoval na dnešním setkání starostů Prachaticka, které se uskutečnilo ve Vimperku.
„Vzhledem k tomu, že v prvních i druhých zónách šumavského parku nyní leží téměř 200 000 plnometrů...

12.06.2008

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice - 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 18.6. od 8.00 hodin v Presscentru KÚ JK

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 712/2008)
2. Grantový program na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - snížení minimální spoluúčasti (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 684/2008)
3. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 723/2008)
4. Rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. (MUDr. Pavelka, mat....

12.06.2008

Unikátní a historicky cenné varhany v kostele sv. Jakuba v Týně nad Vltavou, které značně poškodil červotoč, už opět září novotou a v neděli budou slavnostně vysvěceny. Na jejich záchraně se podílel také Jihočeský kraj, který na restaurování tohoto hudebního nástroje z konce 18. století poskytl dotaci.
„Jedná se skutečně o jihočeský hudební poklad, který jsme dokázali uchovat příštím generacím. Vždyť varhany této velikosti a tohoto typu byly v 18. století pouze troje ve střední Evropě. Cítil jsem proto povinnost přispět k jejich záchraně," sdělil krajský radní Jiří Netík, pro něhož byla oprava varhan srdeční záležitostí. Od roku 1965 na ně jako varhaník hraje. Na...

11.06.2008

Stavba nového mostu přes Malši v Roudném, přístavy radní Marie Hrdinové, události roku 1968 ve vašem fotoarchivu a úvod nového miniseriálu nazvaného „Dobrý den sousedé", to jsou titulky čerstvého vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

11.06.2008


Z celkem 154 zaslaných prací vybírala hodnotitelská komise ty nejlepší v rámci literární soutěže na téma „Boj se šikanou (No Bullies Fashion) aneb Jak bych řešil(a) problém šikany, kdybych byl(a)...?", například ředitelem školy, starostou města nebo obce, policistou, třídním učitelem, řidičem autobusu, trenérem fotbalového oddílu atd. Soutěž v dubnu vyhlásil Jihočeský kraj ve spolupráci se „STONOŽKOU-Hnutím na vlastních nohou" pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol Jihočeského kraje.
Autoři nejlepších 15 prací převzali ocenění dnes na krajském úřadu z rukou Marie Hrdinové, krajské radní pro oblast školství, mládeže a...

10.06.2008

Projekt Akční rok 2008 navazuje na úspěšnou aktivitu evropského informačního střediska Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje z loňského roku, kdy byly v celých jižních Čechách iniciovány a spoluorganizovány veřejně prospěšné aktivity neziskových organizací zaměřených především na mládež a jejich ekologickou či sociálně motivovanou činnost.

V letošním roce se akční rok zaměřuje přímo na mládež a skupiny mladých, kteří mají sami realizovat během roku 2008 veřejně prospěšné aktivity ve svém okolí. Cílem je vést mladé lidi k tomu, aby přehodnotili své hodnoty, zaměřili se na své okolí a sami se zapojili do veřejného života.

Akce bude probíhat od poloviny...

« Předchozí        Aktuální stránka: 442/535        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku