31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

5.08.2008

Ještě do 18. srpna mohou jihočeské obce žádat i o miliony z krajského grantu na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Připraveno je tentokrát 15 milionů korun, kterými Jihočeský kraj hodlá podpořit výstavbu a obnovu kanalizací a nebo vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod v aglomeracích do 2000 obyvatel. Jedním z podmínek pro udělení krajského příspěvku je však minimálně 30ti procentní spoluúčast žadatele na pokrytí nákladů plánované stavby.

Ke stejnému účelu kraj v letošním roce již rozdělit v rámci první výzvy tohoto grantu 62,5 milionu korun mezi 54 obce. Jihočeský kraj tak reaguje na složitou situaci, ve které se ocitly zejména malé obce při...

4.08.2008

Nejbližší indikativní termín pro předkládání projektových žádostí v Operačním programu Přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko byl stanoven na 5. listopadu 2008. Další zasedání Monitorovacího výboru programu, které bude nově předložené projekty schvalovat, proběhne na konci února 2009. Projektové žádosti jsou na oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje přijímány i nadále průběžně.

1.08.2008

Za řidiči toužebně očekávaný dar lze považovat obnovenou silnici u Kratochvíle na Prachaticku, která byla dnes slavnostně otevřena. Opravený úsek je totiž součástí hojně frekventované silnice II. třídy, která nejen přivádí turisty do tohoto atraktivního koutu jižních Čech, ale zároveň je i jednou z výpadovek ke státní hranici s Německem. Opakující se deformace vozovky, na kterou řidiči právem upozorňovali, si však vyžadovala radikální a poměrně nákladné řešení.
Stavba dvoukilometrového úseku silnice mezi Netolicemi a státním zámkem Kratochvíle přišla na více než 50 milionů korun. Patří mezi úspěšné projekty, na které Jihočeský kraj letos získal příslib financí z evropských...

31.07.2008

Má Jihočeský šanci získat zámeček Ohrada, jak změnila péče krajské samosprávy podobu jihočeských nemocnic,co ukázal evropský barometr? Odpovědi najdete v novém vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

30.07.2008

Zhoršená kvalita ovzduší na území města Tábor a Vodňany i překračování imisního limitu pro přízemní ozón na jihu Čech se staly důvodem pro zpracování aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje (PZKO). Krajům to ukládá zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, podle kterého musí být zpracována aktualizace programu pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a znečišťující látky, na jejichž území došlo v předchozím kalendářním roce k překročení imisního limitu.
Součástí aktualizovaného PZKO je Programový dodatek, který obsahuje seznam prioritních opatření a indikativních projektů, jejich územní vymezení, finanční rozvahu a časový rámec realizace. Mezi...

30.07.2008

MZ ČR představilo na jednání s kraji své připravované individuální projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeden z uvedených projektů se týká realizace vzdělávacích aktivit v oblasti dalšího odborného vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků - lékařů, nelékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví. Projekt by měl být realizován po dobu 3 let a začátek vzdělávacích aktivit se plánuje od počátku května 2009.
V této souvislosti byly kraje požádány o spolupráci při zjištění reálné potřeby vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví na jejich území. V případě zájmu o zapojení se do tohoto projektu vyplňte za Vaše zařízení...

28.07.2008

Regionální a místní iniciativy na podporu podnikání, realizované institucemi veřejné správy, se mohou ucházet o ocenění v rámci soutěže „Evropské ceny za podnikání". Soutěž vyhlásila Evropská komise a letos se uskuteční její již třetí ročník. Cílem soutěže, do které se mohou zapojit všechny členské státy EU, Island, Norsko a Turecko, je rozšířit povědomí o úspěšných projektech a inspirovat tak veřejnou správu i podnikatelskou veřejnost napříč Evropou.
Do soutěže, která bude mít národní kolo, se mohou přihlásit subjekty veřejné správy, tedy například města, obce, regiony, správní oblasti, státní úřady a vzdělávací instituce. Účastnit se mohou i jednotliví...

25.07.2008

Která z jihočeských obcí obdrží Cenu hejtmana v rámci jihočeského krajského kola soutěže Vesnice roku 2008, o tom by se dnes mělo rozhodnout. Jihočeský hejtman Jan Zahradník postupně navštíví tři nominované obce, kterými jsou letos Řepice, Dražíč a Jankov. Ve všech bude posuzovat úspěšnost využití památkově hodnotných objektů pro kulturně společenské účely.
K udělování Cen hejtmana přistoupil Jihočeský kraj poprvé v roce 2005. „K tomuto rozhodnutí nás přivedla skutečnost, že stávající kategorie soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova se speciálně nezaměřují na péči obcí i jednotlivých subjektů o naše kulturní dědictví. Právě jihočeský venkov je přitom nesmírně...

25.07.2008

Názor jihočeského hejtmana Jana Zahradníka na případnou dostavbu jaderné elektrárny Temelín, ministr zemědělství Petr Gandalovič o pozemkových úpravách, evropské peníze a podpora Jihočeského kraje zvýší atraktivitu Jindřichova Hradce - to jsou titulky nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si nové vydání Jihočeských rozhlasových novin.

« Předchozí        Aktuální stránka: 445/543        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku