31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

7.05.2008


Jihočeský kraj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad , za finanční spoluúčasti Evropské unie, realizuje rekonstrukci silnice II/145 u zámku Kratochvíle v délce 2,089 km. Vlastní práce začaly 4.dubna a vybraný zhotovitel dokončí vlastní stavbu dle uzavřené smlouvy o dílo v termínu do 16 týdnů od předání staveniště, tj. do 25.července 2008. Vlastní uzavírka silnice II/145 bude ukončena do 30.6.2008. Ve zbývajícím termínu budou probíhat pouze drobné stavební úpravy mimo vozovku. Výstavba nijak neomezuje provoz zámku Kratochvíle, protože po celou dobu výstavby je pro veřejnost zajištěn přístup k zámku po značených objízdných trasách s parkováním vozidel na...

6.05.2008

Schůze se koná od od 13:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice - 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 14.5. 2008 od 8:00 hod. v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 524/2008)
2. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 562/2008)
3. Program investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje - aktualizace 2008 (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 554/2008)
4. Zpráva o činnosti p.o. Správa a údržba silnic...

6.05.2008

Již třetí územní rozhodnutí o umístění stavby skladu vyhořelého paliva v areálu Jaderné elektrárny Temelín vydal odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje 14. dubna 2008. Krajský úřad postupoval zcela podle právního názoru Ministerstva pro místní rozvoj. Přesto v odvolací lhůtě podali odvolání následující účastníci řízení: Jihočeské matky, o. s., Calla Sdružení pro záchranu prostředí, občanské sdružení V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín a pánové Jan a Josef Veselý.
V současné době se s podanými odvoláními seznamují účastníci řízení, kteří mají možnost se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřit. Odvolání...

6.05.2008

Prostřednictvím grantového programu Podpora chovu ryb ve vodních tocích přispěje Jihočeský kraj na projekty nejen místních organizací Českého rybářského svazu, ale i výzkumného pracoviště Jihočeské univerzity.
„Původně kraj vyčlenil na tento grant půl miliónu korun. Zájem o podporu ze strany rybářů byl však podstatně vyšší, navíc se jedná o řadu velmi kvalitních projektů, takže hodnotící komise doporučila navýšit dotace o 124 tisíce korun. Navrženými projekty a zvýšením alokace na celkových 624 tisíce korun se bude zabývat Rada Jihočeského kraje na svém nadcházejícím jednání 13. května", uvedl jihočeský radní Jiří Netík, který je zodpovědný za oblast zemědělství...

6.05.2008

Program rozvoje kraje, problémy přehradní nádrže Orlík, kartové centrum a pozvánka na Jihočeské vítání léta, to jsou titulky nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

6.05.2008


Jihočeský hejtman Jan Zahradník přijal dnes pět ředitelů územních odborů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, kteří v letošním roce opouštějí místa ředitelů. Poděkoval jim za dlouholetou práci pro HZS Jihočeského kraje a předal stříbrnou Pamětní medaili Jihočeského kraje a pamětní list.
Oceněni byli plk. Oldřich Pánek (územní odbor J. Hradec), plk. Pavel Vejvara (Český Krumlov), plk. Ing. Zdeněk Dvořák (Tábor), plk. Ing. František Hrach (Strakonice) a plk. Ing. Vladislav Ženíšek (Prachatice).
Hejtman Jan Zahradník kromě nich poděkoval za dlouholetou práci u HZS a rovněž předal medaili a pamětní list také plk. Ing. Janu Bláhovi, řediteli Kanceláře...

2.05.2008

Jihočeský hejtman Jan Zahradník podporuje výhrady českobudějovického primátora Juraje Thomy k chystaným novelám zákonů o odpadech a o pozemních komunikacích.
„Považuji za správné, že pan primátor svým dopisem upozornil některé poslance na problémy, které by městům přineslo postupné zdražování běžných likvidací odpadu i povinnost třídění biologicky rozložitelného odpadu. Nejen pro krajské město, ale zejména pro menší obce je však zcela nereálné, aby převzaly zodpovědnost za úklid chodníků a škody způsobené jejich schůdností tak, jak navrhuje novela zákona o komunikacích. Především pro obce ve vyšších polohách, kde zimní nadílka sněhu často hraničí s kalamitou, bývá...

2.05.2008

Zastoupení krajů České republiky v Bruselu pořádají v pondělí 5. května pracovní setkání se svými partnerskými regiony z celé EU. Součástí programu je i slavnostní vernisáž kreseb evropských měst, medailí a ilustrací píseckého výtvarníka Františka Doubka.

„Česká regionální komunita v Bruselu se rozrůstá a my chceme využít naší nové síly k rozšíření kontaktů a k nalezení nových partnerů mezi regiony, s nimiž spolupracují naši kolegové. Budeme tak hledat nové spojence a potencionální spolupracovníky pro témata, s nimiž v Bruselu prorážíme," řekl k akci Petr Šebek ze zastoupení Jihočeského kraje.
„Zároveň jsme chtěli našim hostům připravit nějaké...

29.04.2008

24. dubna 2008 bylo ukončeno první kolo příjmu žádostí do OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 2007 - 2013. V Jihočeském kraji bylo do tohoto termínu podáno celkem 18 projektových žádostí, které jsou nyní kontrolovány a hodnoceny. Pokud nebude nutné během jejich hodnocení provádět žádná doplnění, rozhodne o nich Monitorovací výbor na svém zasedání ve dnech 2. a 3. července 2008.

Další indikativní termín pro předkládání projektových žádostí je 10. září 2008. Žádosti jsou však na KÚ JK přijímány průběžně.

« Předchozí        Aktuální stránka: 453/540        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku