31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

7.08.2008

Punc rekreační oblasti se pokusí vrátit Orlické přehradě Jihočeský kraj. Kvůli znečištěné a nekvalitní vodě a vysokému výskytu sinic tu je v létě na mnohých místech koupání prakticky nemožné.

„Situace je skutečně nedobrá. Ještě koncem 80. let sem za rekreací přijížděly tisíce rodin, a to dokonce i ze zahraničí. To ovšem dnes již neplatí. Z přehrady se stala spíše rybářská oblast než rekreační a to bychom chtěli změnit," sdělil krajský radní Jiří Netík. Příčinou prudkého zhoršení kvality vody v nádrži jsou zejména odpadní vody, které v přehradě končí. Většina okolních obcí totiž nemá kanalizace a ani čistírny odpadních vod.

„Hodláme finančně podpořit...

7.08.2008

Nejvíce stížností, s kterými se občané obrátili během prvního pololetí letošního roku na Krajský úřad Jihočeského kraje, se týkalo sociálních věcí a zdravotnictví. Znamená to, že dosavadní primát výhrad na stavební a územní řízení některých obecních úřadů byl tentokrát poražen. V počtu těch stížností, které krajský úřad vyhodnotil jako oprávněné, však opět dominovaly zjištěné nedostatky v činnosti dotčených stavebních úřadů. Vyplynulo to ze zprávy o vyřizování stížností za 1. pololetí 2008, kterou se zabývala Rada Jihočeského kraje na svém posledním jednání.

Během prvního pololetí letošního roku krajský úřad zaevidoval celkem 154 stížnosti a 8 petic. Dvě desítky stížností...

7.08.2008

Téměř 700 milionů korun by pro příští rok bylo třeba na podporu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji, která je podmíněna dostatkem finančních prostředků. Vyplývá to z aktualizace ekonomicko analytické části Střednědobého rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2009, který schválila krajská rada na svém posledním jednání.

Aktualizace vychází z údajů registru více než stovky poskytovatelů sociálních služeb na jihu Čech, které eviduje krajský úřad, dále z přehledů jejich požadavků v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro tento rok a z údajů o finančních tocích pro jednotlivé druhy sociálních služeb v rámci dotační politiky...

5.08.2008

Ještě do 18. srpna mohou jihočeské obce žádat i o miliony z krajského grantu na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Připraveno je tentokrát 15 milionů korun, kterými Jihočeský kraj hodlá podpořit výstavbu a obnovu kanalizací a nebo vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod v aglomeracích do 2000 obyvatel. Jedním z podmínek pro udělení krajského příspěvku je však minimálně 30ti procentní spoluúčast žadatele na pokrytí nákladů plánované stavby.

Ke stejnému účelu kraj v letošním roce již rozdělit v rámci první výzvy tohoto grantu 62,5 milionu korun mezi 54 obce. Jihočeský kraj tak reaguje na složitou situaci, ve které se ocitly zejména malé obce při...

4.08.2008

Nejbližší indikativní termín pro předkládání projektových žádostí v Operačním programu Přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko byl stanoven na 5. listopadu 2008. Další zasedání Monitorovacího výboru programu, které bude nově předložené projekty schvalovat, proběhne na konci února 2009. Projektové žádosti jsou na oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje přijímány i nadále průběžně.

1.08.2008

Za řidiči toužebně očekávaný dar lze považovat obnovenou silnici u Kratochvíle na Prachaticku, která byla dnes slavnostně otevřena. Opravený úsek je totiž součástí hojně frekventované silnice II. třídy, která nejen přivádí turisty do tohoto atraktivního koutu jižních Čech, ale zároveň je i jednou z výpadovek ke státní hranici s Německem. Opakující se deformace vozovky, na kterou řidiči právem upozorňovali, si však vyžadovala radikální a poměrně nákladné řešení.
Stavba dvoukilometrového úseku silnice mezi Netolicemi a státním zámkem Kratochvíle přišla na více než 50 milionů korun. Patří mezi úspěšné projekty, na které Jihočeský kraj letos získal příslib financí z evropských...

31.07.2008

Má Jihočeský šanci získat zámeček Ohrada, jak změnila péče krajské samosprávy podobu jihočeských nemocnic,co ukázal evropský barometr? Odpovědi najdete v novém vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

30.07.2008

Zhoršená kvalita ovzduší na území města Tábor a Vodňany i překračování imisního limitu pro přízemní ozón na jihu Čech se staly důvodem pro zpracování aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje (PZKO). Krajům to ukládá zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, podle kterého musí být zpracována aktualizace programu pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a znečišťující látky, na jejichž území došlo v předchozím kalendářním roce k překročení imisního limitu.
Součástí aktualizovaného PZKO je Programový dodatek, který obsahuje seznam prioritních opatření a indikativních projektů, jejich územní vymezení, finanční rozvahu a časový rámec realizace. Mezi...

30.07.2008

MZ ČR představilo na jednání s kraji své připravované individuální projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeden z uvedených projektů se týká realizace vzdělávacích aktivit v oblasti dalšího odborného vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků - lékařů, nelékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví. Projekt by měl být realizován po dobu 3 let a začátek vzdělávacích aktivit se plánuje od počátku května 2009.
V této souvislosti byly kraje požádány o spolupráci při zjištění reálné potřeby vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví na jejich území. V případě zájmu o zapojení se do tohoto projektu vyplňte za Vaše zařízení...

« Předchozí        Aktuální stránka: 453/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku