Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

8.04.2008

Další jednání o možné budoucnosti Nemocnice Dačice svolal jihočeský hejtman Jan Zahradník na pondělí 14. dubna. „Plním tak svůj slib z posledního březnového dne, kdy si u mne přítomní zástupci města Dačice, Všeobecné zdravotní pojišťovny a provozovatele nemocnice PP Hospitals stanovili 14 dnů, během nichž si ujasní, jakou péči je možné hradit v rámci lůžkové kapacity nemocnice", řekl hejtman Jan Zahradník. Zároveň zdůraznil, že pondělní rozhodnutí Zastupitelstva města Dačice o ukončení smlouvy s PP Hospitals problematickou situaci v nemocnici ještě zdaleka neřeší. „Znovu musím připomenout, že Jihočeský kraj není vlastníkem nemocnice a že nabídku...

7.04.2008


Minulý pátek se ve Středním odborném učilišti Blatná, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj, konalo regionální kolo celostátní soutěže Automechanik junior, kterou již 14. rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a sekce profesního vzdělávání Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel ČR.
„Soutěž je určena pro žáky třetích ročníků oboru automechanik. K nám přijelo celkem devět soutěžících z pěti škol," říká ředitel učiliště Václav Kníže. Žáci absolvovali test, který prověřil jejich teoretické znalosti, poznávací test zaměřený na znalosti názvosloví v oboru a nakonec praktickou část, kde museli prokázat dovednosti při diagnostikování...

3.04.2008

Krajský úřad - Odbor grantů a evropské integrace pořádá Seminář pro žadatele OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 - 2013, který se koná v pátek 11.4.2008 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva na KÚ JK (č.dv.2010). Z důvodu omezené kapacity prosíme zájemce, aby se přihlásili emailem na: jaksova@kraj-jihocesky.cz nebo na tel.: 386 720 330. Účast na semináři je bezplatná.

 

3.04.2008

Družstvo studentů jihočeských středních škol pod vedením Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře, která je v rámci projektu ENERSOL ustanovena jako Regionální vzdělávací centrum pro obnovitelné zdroje energie a organizuje ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu veškeré činnosti spojené s pořádáním této soutěže na území Jihočeského kraje, obhájilo loňské vítězství v národním kole soutěže ENERSOL. To se letos konalo 27. a 28. března v Plzni a sjelo se na něj na 150 účastníků z deseti krajů České republiky.
V roce 2007, kdy jihočeské střední školy poprvé vstoupily do projektu ENERSOL, se SPŠ Tábor podařilo dovést krajské družstvo až...

3.04.2008


Studenti čtvrtých ročníků oboru agropodnikání ze 26 středních zemědělských škol z celé České republiky se 10 a 11. dubna zúčastní celostátní soutěže v teoretických vědomostech a praktických dovednostech, kterou pod záštitou krajské radní Marie Hrdinové pořádá Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře.
„Tato akce se koná z pověření výkonné rady Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru," říká ředitelka táborské školy Blažena Hořejší.
V teoretické části soutěžící vypracují písemné testy z pěstování rostlin, chovu zvířat, ekonomiky, základů mechanizace a výpočetní techniky. V praktické části studenti absolvují jízdu...

2.04.2008

Kraj nabídl roli prostředníka pro řešení situace v Nemocnici Dačice, připravují se opravy dalších mostů, Jihočeský kraj podpoří mladé hasiče, to jsou titulky nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

2.04.2008

Aktuálně zveřejňujeme stručný souhrn nejdůležitějších rozhodnutí Rady Jihočeského kraje ze včerejšího 96.zasedání, na kterém se mimo jiné zabývala i těmito oblastmi:

Vyhodnocení grantových programů JK , příspěvky a dotace

  • Rada JK doporučila rozdělení téměř 58 milionů korun v rámci 13 grantových programů vyhlášených Jihočeským krajem pro tento rok. Jedná se o granty směřující do oblasti sociální a prevence, školství a vzdělávání, sportovní, kulturní, cestovního ruchu, vodohospodářské infrastruktury i územního plánovaní obcí. Nejvyšší částka, Celkem 19 milionů Kč by měla směřovat na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, kde...
1.04.2008

Program rozvoje Jihočeského kraje na období do roku 2013, jako základní strategický dokument rozvoje kraje, vešel do své závěrečné schvalovací fáze. Jeho zpracování bylo zahájeno v roce 2006, v roce 2007 proběhlo připomínkové řízení a společností EIA Servis s.r.o. bylo zahájeno hodnocení SEA dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, která vydala kladné stanovisko a doporučila koncepci Ministerstvu životního prostředí ke schválení. V roce 2008 proběhlo veřejné projednání návrhu Programu rozvoje Jihočeského kraje a návrh byl odeslán na Ministerstvo životního prostředí k posouzení dle výše uvedeného zákona. Na základě posouzení předložené koncepce vydalo...

31.03.2008


Jihočeský kraj ve spolupráci se „STONOŽKOU - Hnutím na vlastních nohou", vyhlašují literární soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol Jihočeského kraje na téma „Boj se šikanou (No Bullies Fashion) aneb „Jak bych řešil(a) problém šikany, kdybych byl(a) ...?", například ředitelem školy, starostou města nebo obce, policistou, třídním učitelem, řidičem autobusu, trenérem fotbalového oddílu, atd.
„Cílem této soutěže je přimět děti k zamyšlení nad problémem šikany, nad sebou samými a nad jejich možnostmi se šikanou se vypořádat," říká Marie Hrdinová, krajská radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy,...

« Předchozí        Aktuální stránka: 454/537        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku