31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

25.06.2008

Ve foyer Krajského úřadu Jihočeského kraje byla dnes zahájena výstava Alšovská krajina, která je věnovaná 100. výročí od narození jihočeského básníka, spisovatele a malíře Ladislava Stehlíka, který se narodil 26. června 1908 v Bělčicích a zemřel 11. září 1987 v Praze. Jeho literární tvorba zahrnuje lyrické básně s převážně přírodní tématikou, místopisné prózy, situované do jižních Čech, vzpomínky i básně pro děti. Do české literatury se nesmazatelně vtiskl Stehlíkův obraz milované jihočeské krajiny a lidí, zobrazený v celé šíři pestrosti uměleckých tradic i místopisných postřehů v trilogii Země zamyšlená. Výstavu zahájili Blanka Stehlíková, spisovatelova dcera, a jihočeský...

24.06.2008

Se závěrem školního roku 27. června by na území Jihočeského kraje mělo vysvědčení obdržet celkem 52 965 žáků základních škol, 34 304 žáků středních škol, 2157 studentů vyšších odborných škol a 13 038 žáků základních uměleckých škol.

Znamená to, že vysvědčení obdrží téměř každý sedmý občan Jihočeského kraje, a to navzdory tomu, že zhruba šest stovek studentů dojíždí do jihočeských škol z jiných krajů. Se dvěma vysvědčeními zahájí prázdninový čas žáci základních uměleckých škol.

 

23.06.2008

Až do 31. července mohou v rámci výzvy Společnosti tří zemí žádat fyzické i právnické osoby, občanská sdružení, neziskové organizace a další subjekty se sídlem v Jihočeském kraji o příspěvek na projekty, týkající se přeshraničních akcí a neinvestičních projektů zaměřených především na mládež, vzdělávání, kulturu, sociální péči, ale také na projekty v ostatních oblastech, které nejsou dostatečně podporovány z jiných zdrojů či programů a přispívají k rozvoji spolupráce a propojování regionů Horní Rakousy, Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj.
Příspěvky jsou limitovány částkou 50 000 korun a pro jejich přiznání se nevyžaduje vlastní finanční spoluúčast žadatele. Výběr projektů...

23.06.2008

V rubrice Informace - dotační a grantová řízení (sekce Krajský úřad/Odbor sociálních věcí a zdravotnictví/) jsou uveřejněny pro OS ČČK v Jihočeském kraji podklady k vyúčtování „Programu podpory bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji pro rok 2008". Jedná se o formulář rozpočtu BDK s komentářem a soupisku účetních dokladů BDK. Tyto dvě vyplněné tabulky, dále závěrečnou zprávu o činnosti organizace a kopie příslušných účetních dokladů je nutné předložit na podatelnu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ JčK, B. Němcové 49/3, České Budějovice, a to nejpozději do 30. 01....

20.06.2008


Pomoci menším jihočeským obcím s kvalitním a kapacitně odpovídajícím připojením na internet, obnovou počítačového vybavení a s vytvořením (inovací) webové prezentace má za cíl grantový program Jihočeského kraje „Webové stránky pro obce a obce na internetu". Získat finanční prostředky z tohoto grantu mají malé obce (s počtem obyvatel do 2000 ke dni 31.12.2006) v tomto roce již podruhé. Druhou výzvu pro podávání žádostí schválili krajští radní na svém jednání, a to s alokací 2 178 644 korun a termínem podávání žádostí do 30. července. U opatření Webové stránky pro obce je maximální výše grantu 30 000 korun, u opatření Obce na internetu 25 000 korun. Minimální...

20.06.2008


Se sedmi jihočeskými římsko-katolickými knězi se dnes setkali hejtman Jan Zahradník a krajský radní Jiří Netík, aby jim poděkovali za jejich dlouholetou službu v jihočeských farnostech. Setkání se zúčastnilo šest kanovníků katedrální kapituly - prelát, emeritní generální vikář Mons. Václav Dvořák, bývalý kapitulní vikář a probošt katedrální kapituly Mons. Josef Kavale, kancléř biskupství P. Václav Kulhánek, děkan katedrální kapituly P. František Lála, P. František Sobíšek a P. Vladimír Vlček, a také P. Václav Klíma, dlouholetý farář na Bílé Hůrce, poutním místě nedaleko Temelína. Všem předal hejtman stříbrnou Pamětní medaili Jihočeského kraje a drobné dárky. Medaile obdrží...

18.06.2008

Speciální seminář "Komunikace v krizových situacích" pro starosty měst a obcí z JČ kraje uspořádala iniciativa Ochrana obyvatel v prostorách krajského úřadu. Seminář se konal 17.6. pod záštitou hejtmana Jana Zahradníka a za osobní podpory předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka, senátora Vítězslava Jonáše a generála Miroslava Štěpána. Předseda sněmovny tak zároveň vůbec poprvé oficiálně návštívil Jihočeský kraj.

Starostové se na semináři dozvěděli řadu praktických informací, jak správně komunikovat s veřejností (tedy přímo s občany i s médii) v mimořádných situacích. Přednášeli odborníci na komunikaci a krizové řízení. Starostové měli účast zdarma. S úvodním...

18.06.2008


Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro od 10:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti. Materiály pro jednání budou před jednáním zveřejněny na stránkách kraje v rubrice Samospráva kraje / Zastupitelstvo kraje /Plánovaná zasedání v roce 2008.

Návrh programu:
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 8. 5. do 9. 6. 2008 (RNDr. Zahradník, č.t. 282/2008)
2. Zpráva o plnění usnesení...

18.06.2008

Jihočeský kraj stále nabízí městu Dačice pomoc s provozem nemocnice, Hoslovický mlýn v dobré společnosti národních kulturních památek, Jihočeský kraj pomohl zachránit historicky cenné varhany a další díl z miniseriálu „Dobrý den sousedé", to jsou titulky nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny .

« Předchozí        Aktuální stránka: 457/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku