Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

25.01.2008


Včera byl v německém Regensburgu slavnostně vyhlášen program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika ­ Svobodný stát Bavorsko 2007­2013. Cílem nového programu je rozvoj česko­bavorského příhraničí jako společného životního, přírodního a hospodářského prostoru, posílení konkurenceschopnosti oblasti a celkové zlepšení udržitelnosti životních podmínek pro její obyvatele. Celkově je na program alokováno téměř 115 mil. EUR (z toho pro českou stranu ­ kraje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský ­ 55 mil. EUR) z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Prostředky jsou alokovány na dvě prioritní osy (Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě; Rozvoj území a životního...

24.01.2008

První vlnu grantů z Akčního plánu Jihočeského kraje na rok 2008 spustila krajská rada v tomto týdnu vyhlášením deseti grantových programů. K dispozici je na ně celkem 51,9 milionů Kč, nejvyšší částka, 19 milionů Kč, je připravena k rozdělení malým obcím na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Další grantové programy jsou na podporu živé kultury (5 mil.Kč), na budování víceúčelových hřišť s umělým povrchem (5 mil. Kč), na modernizaci dětských dopravních hřišť a jejich vybavení (2,8 mil. Kč), na rekonstrukce stávajících sportovišť (5 mil. Kč), na protidrogovou politiku (3,5 mil. Kč), na služby nedefinované v zákoně o sociálních službách (2 mil. Kč), na...

23.01.2008


Před měsícem, v noci z 20. na 21. prosince 2007, vstoupila Česká republika do schengenského prostoru. Stejně jako deset dalších států, které se staly členy Evropské unie v roce 2004, zrušila kontroly na svých pozemních hranicích v rámci tzv. schengenské spolupráce, která zahrnuje území států, na jejichž společných hranicích se nevykonávají hraniční kontroly a všem osobám legálně pobývajícím ve společném teritoriu je zaručeno právo překračovat vnitřní hranice na kterémkoliv místě.
Nezbytnou podmínkou pro plné zapojení do schengenské spolupráce a zrušení kontrol na vnitřních hranicích je přitom přístup k Schengenskému informačnímu systému (SIS), což je nástroj výměny...

23.01.2008

Jak získat výpis z rejstříků trestů na počkání ? O nové službě, kterou od nového roku poskytuje Krajský úřad Jihočeského kraje, se dozvíte v novém vydání Jihočeských rozhlasových novin. Povíme vám také, jak velké finanční částky budou v grantových programech na podporu a obnovu památek a ani tentokrát nebude chybět setkání s jedním ze členů Rady kraje , v rubrice „Seznamte se , prosím" vám představíme Františka Dědiče.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

 

23.01.2008

Grantový program na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury schválila Rada Jihočeského kraje na svém dnešním zasedání.
Program by měl pomoci menším obcím s plněním požadavků evropské legislativy, stanovující přípustné hodnoty znečištění povrchových a odpadních vod. Určen je rovněž na podporu výstavby vodovodů v zájmu zabezpečení zásobování obyvatel menších obcí pitnou vodou. Žádost o podporu na výstavbu a obnovu splaškové kanalizace a nebo na výstavbu a obnovu vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod mohou žádat obce s maximálně 2000 obyvatel, a nebo pro své samostatné části rovněž s počtem obyvatel do 2000.
Pro rozdělení dotací v rámci tohoto...

23.01.2008


Ministerstvo životního prostředí obdrželo v těchto dnech návrh koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2007-2013" včetně hodnocení vlivů na životní prostředí dne zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (SEA).
S návrhem koncepce a hodnocením SEA se může veřejnost seznámit na recepci Krajského úřadu Jihočeského kraje v přízemí budovy nebo na oddělení regionálního rozvoje (kancelář č. 2.042, ing. Jana Melicharová) nebo na webových stránkách kraje v rubrice Koncepční materiály/Program rozvoje kraje - posuzování vlivů koncepce na životní prostředí...

21.01.2008

Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti. Materiály pro jednání budou zveřejněny na stránkách kraje v rubrice Samospráva kraje / Zastupitelstvo kraje /Plánovaná zasedání v roce 2008.

Návrh programu:
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 35/2008)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t....

21.01.2008


Dne 12. února 2008 se v Českém Krumlově koná od 9 hodin seminář pro žadatele v rámci programu Cíl 3 - Evropská přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko. Místo konání: prostory Prelatury, Prokyšův sál, Horní 155.
Program semináře: informace o programu, proces administrace, žádost, způsobilé výdaje atd. Předpokládaný konec: 13 hodin.Účast na semináři je bezplatná. Z důvodu omezené kapacity je nutné se nejpozději do 5. 2. 2008 přihlásit na adrese: fiatom@mmr.cz, případně telefonicky na čísle 234 154 009. Podrobné informace nejdete v pozvánce.

18.01.2008

S vybudováním nového chráněného bydlení pro osoby zdravotně, mentálně i psychicky postižené počítá projekt Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro možnou integraci klientů do společnosti a jejich návrat na trh práce. Na stavbu a vybavení nového objektu s nákladem téměř 19 milionů korun se Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie hodlá ucházet o finanční podporu z evropských fondů.
Na nedostatečnou kapacitu pobytové služby pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního, duševního nebo chronického onemocnění poukázal Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského...

« Předchozí        Aktuální stránka: 459/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku