Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

25.10.2007

K požadavku, aby bylo jasně stanoveno, kdo nahradí činnosti záchranných praporů Armády ČR v případě jejich zrušení, se připojila i Bezpečnostní rada Jihočeského kraje. Na dnešním zasedání pověřila svého tajemníka, aby informoval Bezpečnostní radu státu o všech úkolech, které jsou svěřeny záchranným praporům zejména v souvislosti s plněním Krizového plánu, Havarijního plánu a Vnějšího havarijního plánu JE Temelín, a aby ji vyzval k náhradě v plném rozsahu.
Zasedání Bezpečnostní rady Jihočeského kraje se uskutečnilo v den, kdy bylo na jihu Čech zahájeno plánované cvičení Vnějšího havarijního plánu JE Temelín ZÓNA 2007. Jeho součástí je i přesun techniky pěti záchranných...

25.10.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 31. 10. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:

1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 1060/2007)
2. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 1072/2007)
3. Změna plánu pořízení investic na r. 2007 Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice (MUDr. Pavelka, mat. č. RK 1075/2007)
4. Schválení realizace projektu „Healthacross", jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu...

25.10.2007

Jihočeský kraj si Vás dovoluje pozvat na Mezinárodní konferenci o partnerství, která se uskuteční ve dnech 12. - 13. listopadu 2007 v Českých Budějovicích v prostorách hotelu GOMEL.

Konference reaguje na nové možnosti mezinárodní spolupráce v programovacím období 2007 - 2013 a za hlavní cíle si klade:

  • Vytvořit prostor pro setkání zájemců o mezinárodní spolupráci;
  • Informovat o principech a zkušenostech v oblasti mezinárodního partnerství;
  • Informovat o strukturálních fondech, které mezinárodní spolupráci podporují nebo přímo vyžadují;
  • Iniciace nových partnerských struktur.

Bližší informace a přihlášku naleznete v rubrice ...

25.10.2007

Nácviku evakuace obyvatel a s ní spojených činností je věnován dnešní druhý dne cvičení ZÓNA 2007, které má za cíl prověřit Vnější havarijní plán JE Temelín. Na základě cvičného doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a po vyhodnocení simulované situace na území zóny havarijního plánování vydal jihočeský hejtman Jan Zahradník pokyn starostům dotčených obcí k nařízení a organizaci evakuace obyvatel. Tato pasáž cvičení má štábní charakter, takže ve skutečnosti se místních občanů nedotkla.
Do pěti určených míst speciální očisty během včerejšího dne však opravdu dorazily záchranné prapory Armády ČR, které svou dekontaminační techniku rozvinuly jak na letišti v...

25.10.2007

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje hledá zaměstnance na pozici referenta pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb se zkušenostmi v oblasti sociálních služeb v Jihočeském kraji. Podrobnosti naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje, v rubrice Pracovní příležitosti. V případě zájmu o další informace o pracovním místě se obraťte na Mgr. Pavlu Doubkovou, oddělení koordinační a kontrolní, tel. 386 720 604, e-mail: doubkova@kraj-jihocesky.cz. Příjem žádostí od...

24.10.2007

Ve dnech 24. a 25. října (středa, čtvrtek) se na území Jihočeského kraje koná plánované cvičení Vnějšího havarijního plánu JE Temelín - ZÓNA 2007. Cvičení, které prověří připravenost a součinnost složek krizového řízení, je koncipováno tak, aby nenarušilo běžný život občanů. S případnými dotazy k jeho průběhu je možné se obracet na Krizový štáb Jihočeského kraje prostřednictvím zelené telefonní linky 0800 100 450 ve středu od 10:30 do 17:00 hodin a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin.

K upozornění si můžete poslechnout i ...

24.10.2007


Více než 50 kilometrů lyžařských tras v Chráněné krajinné oblasti Blanský les v okolí hory Kleť připravilo a označilo v loňském roce za přispění dotace z grantu Jihočeského kraje Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Blanský les. Kvalitní přípravu lyžařských stop chce zajistit i v letošní zimní sezóně a tomuto cíli opět napomůže finanční injekce ze strany Jihočeského kraje. Konkrétně částka ve výši 50 tisíc korun, kterou dnes schválili krajští radní.
Peníze jsou určené na zajištění úpravy a propagaci lyžařských tras opět v okolí hory Kleť," říká Luboš Průša, ředitel krajského úřadu.
Tento projekt je koncipován nejen pro sportovní vyžití, ale...

24.10.2007


Celkem 254 178 korun schválili dnes krajští radní k rozdělení v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Díky tomu obdrží Římskokatolická farnost Rožmberk nad Vltavou na opravy střechy a fasády kostela sv. Mikuláše 60 tisíc korun, paní Zora Baladová na výměnu oken domu v Rožmberku nad Vltavou 55 tisíc korun a Anna Fárová na obnovu atikového štítu a doplnění klempířských konstrukcí zaatikovaných žlabů měšťanského domu ve Slavonicích 139 178 korun.
„Kromě toho doporučíme zastupitelům, aby schválili přidělení dotace ve výši dvanácti tisíc korun městu Blatná na výměnu oken a střešního pláště v Základní škole J. A....

24.10.2007


Rada Jihočeského kraje na dnešním jednání rozhodla, že doporučí krajským zastupitelům, aby schválili poskytnutí finančního příspěvku Českému Krumlovu na závěrečnou etapu sanace Havraní skály ve výši 170 500 korun.
Skálu, která stojí u frekventované silnice směrem na Kaplici, město zajistilo kvůli uvolněným kamenům, které padaly na vozovku a ohrožovaly automobily.
Úprava skály začala loni a skončila letos na konci září. Celý projekt sanace zahrnoval vyčištění a zajištění skalního masivu. Ten nyní pokrývá speciální síť s vysokou pevností.
První etapa prací na silnici pod nemocnicí začalo loni v listopadu a skončila v prosinci. Specialisté nejdříve museli...

« Předchozí        Aktuální stránka: 461/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku