Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

6.04.2007

O další rekord se postarali návštěvníci internetových stránek Jihočeského kraje. Adresu www.kraj-jihocesky.cz využilo v uplynulém měsíci pro získání potřebných informací celkem 74 713 návštěvníků, čímž byla překonána dosavadní nejvyšší měsíční návštěvnost o téměř 15 000 uživatelů.
„Jihočeský kraj usiluje o neustálé zlepšování dostupnosti i o rozšiřování okruhu informací, poskytovaných dálkovým přístupem. Nově jsme například zavedli rubriku, ve které jsou zveřejněny všechny odpovědi na došlé žádosti občanů o informace podle zákona 106/1999 Sb., za rok 2006 a 2007. Koncem března jsme rovněž dokončili úpravu stránek všech provozovaných serverů. Jejich design nyní...

6.04.2007

Na dvoudenní návštěvu přijel ve dnech 5. a 6. dubna do Jihočeského kraje premiér Mirek Topolánek. Včerejší den zakončil procházkou po českobudějovické pěší zóně. Předtím si prohlédl nové českobudějovické autobusové nádraží na střeše Mercury centra, rozestavěnou dálnici mezi Chotovinami a Meznem u Tábora a elektrárnu Temelín. Dnes se setká se členy Rady Jihočeského kraje a vedením krajského úřadu a jihočeským podnikatelům představí vládní reformní kroky pro roky 2007 až 2010.

3.04.2007

Ve dnech 5. a 6. dubna 2007 se uskuteční návštěva předsedy vlády ČR s doprovodem v Jihočeském kraji. Z programu návštěvy vybíráme:

Čtvrtek:

  • příjezd předsedy vlády Mirka Topolánka, ministra dopravy Aleše Řebíčka a členů doprovodu rychlíkem R 631 na vlakové nádraží v Táboře (odjezd z Prahy hl.n. v 7:14) - uvítání představiteli Jihočeského kraje (Jan Zahradník, Robin Schinko) a města Tábor (Hana Randová)
  • po uvítání odjezd autobusem (ČSAD JIHOTRANS) na prohlídku stavby dálnice D3 (úsek Chotoviny - Mezno); poté odjezd do hotelu Palcát, kde se uskuteční krátká (20 min) prezentace připravenosti dalších stavebních úseků D3;
  • účast...
30.03.2007

V rámci včerejšího udělení titulů PRESTA - prestižní stavba jižních Čech byla poprvé vyhlášena i cena jihočeského hejtmana INSPIRA. Z nabídky 64 staveb, přihlášených do letošního již čtvrtého ročníku soutěže PRESTA, hejtman Jan Zahradník vybral k mimořádnému ocenění řešení Dětského centra v Táboře, které vypracoval architektonický atelier ADIUS.
„Přestavbu bývalé výměníkové stanice táborského Sídliště nad Lužnicí na Dětské centrum výuky plavání kojenců a batolat jsem zvolil proto, že je přímo hodná názvu hejtmanské ceny INSPIRA, neboť může být inspirací, jak dát nový smysl a užitečnou náplň nevyužívaným provozním objektům sídlištní panelové výstavby a navíc obohatit...

29.03.2007

V pondělí 2. dubna 2007 se na pracovišti náhradní rodinné péče Krajského úřadu Jihočeského kraje v ulici gen. Svobody č. 10 uskuteční od 16 hodin Den otevřených dveří, který se pravidelně koná vždy první pondělí v měsíci. Tentokráte bude jeho součástí také odborný program, a to přednáška aromaterapeutky Broni Hradecké na téma „Masáže dětí a kojenců, využití aromaterapie".

28.03.2007


Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje zveřejnil tento týden na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz (Menu Krajský úřad/Odbor školství, mládeže a tělovýchovy/Přijímací řízení ve školním roce 2007/2008) nabídku studijních a učebních míst a počty přihlášených pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2007/2008, a to v členění pro denní studium a studium při zaměstnání (jiné formy).
Jak ze zveřejněných údajů vyplývá, převis uchazečů (v celkových počtech - školy zřizované Jihočeským krajem) v denním studiu je pouze pro obory víceletých gymnázií a obory nástavbového studia.
„Lze říci, že nabídka míst a...

28.03.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 4.4. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 313/2007)
2. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 317/2007)
3. Aktualizace Pracovního postupu pro tvorbu materiálů určených k projednání RK a ZK (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 314/2007)
4. Schválení dotací Jihočeského kraje v rámci „Podpory programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště"...

28.03.2007

Více než tři čtvrtiny nemovitého i movitého majetku Jihočeského kraje, jehož současná hodnota je už 21 miliard korun, zpravují krajem zřizované příspěvkové organizace. Největší díl z krajského majetku obhospodařuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Jedná se o budovy, stavby a pozemky v hodnotě 9,3 miliard korun a movité vybavení, jehož zůstatková cena činí 317 milionů korun. Dalších 5,5 miliardy korun mají hodnotu objekty škol a školských zařízení, zdravotnických organizací a zařízení sociální péče, zřizovaných Jihočeským krajem. V jejich správě je i movitý majetek za 353 miliony. Kulturní organizace kraje užívají budovy a stavby, včetně pozemků v hodnotě 300 milionů Kč.

27.03.2007

Na česko-slovenském vyvrcholení soutěže o obnovitelných zdrojích energie ENERSOL 2007 bude českou stranu reprezentovat družstvo jihočeských středoškoláků. V konkurenci devíti krajů si tým Jihočechů pod vedením regionálního střediska pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie při Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře vydobyl vítězství v národním kole soutěže, které se v minulém týdnu uskutečnilo v Letovicích u Brna.
Soutěžní klání středoškoláků je součástí mezinárodního projektu, jehož cílem je zvětšit informovanost o problematice šetření energií a obnovitelných energetických zdrojů. Za tímto účelem již byla zřízena v Praze a Kroměříži informační střediska pro...

« Předchozí        Aktuální stránka: 463/507        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku