Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

23.01.2008

Grantový program na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury schválila Rada Jihočeského kraje na svém dnešním zasedání.
Program by měl pomoci menším obcím s plněním požadavků evropské legislativy, stanovující přípustné hodnoty znečištění povrchových a odpadních vod. Určen je rovněž na podporu výstavby vodovodů v zájmu zabezpečení zásobování obyvatel menších obcí pitnou vodou. Žádost o podporu na výstavbu a obnovu splaškové kanalizace a nebo na výstavbu a obnovu vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod mohou žádat obce s maximálně 2000 obyvatel, a nebo pro své samostatné části rovněž s počtem obyvatel do 2000.
Pro rozdělení dotací v rámci tohoto...

23.01.2008


Ministerstvo životního prostředí obdrželo v těchto dnech návrh koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2007-2013" včetně hodnocení vlivů na životní prostředí dne zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (SEA).
S návrhem koncepce a hodnocením SEA se může veřejnost seznámit na recepci Krajského úřadu Jihočeského kraje v přízemí budovy nebo na oddělení regionálního rozvoje (kancelář č. 2.042, ing. Jana Melicharová) nebo na webových stránkách kraje v rubrice Koncepční materiály/Program rozvoje kraje - posuzování vlivů koncepce na životní prostředí...

21.01.2008


Dne 12. února 2008 se v Českém Krumlově koná od 9 hodin seminář pro žadatele v rámci programu Cíl 3 - Evropská přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko. Místo konání: prostory Prelatury, Prokyšův sál, Horní 155.
Program semináře: informace o programu, proces administrace, žádost, způsobilé výdaje atd. Předpokládaný konec: 13 hodin.Účast na semináři je bezplatná. Z důvodu omezené kapacity je nutné se nejpozději do 5. 2. 2008 přihlásit na adrese: fiatom@mmr.cz, případně telefonicky na čísle 234 154 009. Podrobné informace nejdete v pozvánce.

21.01.2008

Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti. Materiály pro jednání budou zveřejněny na stránkách kraje v rubrice Samospráva kraje / Zastupitelstvo kraje /Plánovaná zasedání v roce 2008.

Návrh programu:
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 35/2008)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t....

18.01.2008

S vybudováním nového chráněného bydlení pro osoby zdravotně, mentálně i psychicky postižené počítá projekt Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro možnou integraci klientů do společnosti a jejich návrat na trh práce. Na stavbu a vybavení nového objektu s nákladem téměř 19 milionů korun se Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie hodlá ucházet o finanční podporu z evropských fondů.
Na nedostatečnou kapacitu pobytové služby pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního, duševního nebo chronického onemocnění poukázal Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského...

18.01.2008

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí.Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 23.1. od 8:00 hod. v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 60/2008)
2. Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007 (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 82/2008)
3. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Oprava silnice III/1231 Řevnov-Padařov" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK...

17.01.2008

Dozvíte se, že představa elektrických vlaků kroužících kolem Lipna, začíná být čím dál tím více reálná, představíme šance pro školy, které potřebují zateplení, řeč bude o tom, čím si Britské centrum Jihočeské univerzity vysloužilo podporu radních a čeká vás další host v rubrice" Seznamte se, prosím", ve které vám pravidleně představujeme jednotlivé členy rady kraje.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

16.01.2008


Starostové a další odborníci se dnes seznámili se studií prodloužení regionální dráhy Rybník - Lipno nad Vltavou do Černé v Pošumaví, kterou na krajském úřadu prezentovali tvůrci z IKP Consulting Engineers Praha. Podle studie, která vznikla z iniciativy Jihočeského kraje, by v roce 2016 jezdili obyvatelé i turisté na Lipensku vlaky, které budou podobné tramvajím.
První etapa počítá s vybudováním tratě z Lipna nad Vltavou do Frymburku, následně pak do Černé nad Vltavou. Celkové náklady dosáhnou podle prezentovaných odhadů asi tří miliard korun.
„Stavba i provoz jsou navrženy pro modifikovaný systém tram-train s tím, že dráha má charakter tramvajové tratě,...

15.01.2008

K nejčastějšímu porušování zákona o regulaci reklamy dochází na jihu Čech u reklam, které uvádějí zvláštní nabídku. Vyplynulo to z 71 kontrol a 24 místních šetření, které v uplynulém roce uskutečnil krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihočeského kraje. Ve 23 případech kontroloři shledali, že reklamou nabízené zboží nebylo zákazníkům k dispozici a za porušení zákona uložili pokuty v celkové výši 20.500,- Kč.
„Během minulého roku jsme se v rámci kontrol dodržování zákona o regulaci reklamy soustředili především na zákaz reklamy klamavé a skryté, na šíření nevyžádané reklamy, která obtěžuje adresáta a nebo vede k jeho výdajům, dále na reklamu, týkající se...

« Předchozí        Aktuální stránka: 465/537        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku