Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

24.04.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 25.4. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.
Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 392/2007)
2. Návrh na volbu přísedících krajského soudu (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 435/2007)
3. Nabídka firmy „LUDVÍK", s.r.o. Třeboň na dodávku zeminy (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 393/2007)
4. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Silnice III/1549 Pohorská...

24.04.2007


Ve dnech 23.4. - 4.5 bude v ČR probíhat mezinárodní cvičení Vzdušných sil "Létající nosorožec". Během cvičení dojde k nárůstu letů v malých výškách a lze předpokládat zvýšení hlukové zátěže nad dotčeným územím ČR včetně části území Jihočeského kraje. Více informací včetně přibližné mapky najdete zde.

23.04.2007

Evropské informační středisko Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlásilo tzv. Akční rok 2007 čili Evropa pomáhá - Pomož i ty. Cílem Akčního roku 2007 je upozornit na humanitární a ekologické aktivity EU, prostřednictvím evropských zdrojů pomoci k zlepšení kvality života v našem regionu a zapojení mladých lidí do obecně prospěšných projektů.

Europe Direct KÚ JK se tímto způsobem chce aktivně zapojit do ekologických a sociálně orientovaných aktivit neziskových organizací, příp. podpořit podobné aktivity ve školách a volnočasových organizacích.

Do uzávěrky podalo svou žádost o podporu 12 subjektů z řad neziskových organizací a škol. „Čtyři...

23.04.2007


Téměř deset tisíc míst nabízely střední školy v dnešním prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2007/2008 pro žáky vycházející z 9. tříd základních škol, z nižších ročníků ZŠ a ze speciálních škol. Z devátých tříd přitom letos vychází asi 6200 žáků, ze speciálních škol 300 a z nižších ročníků okolo 350. Pro studium víceletého gymnázia (šestiletého a osmiletého) činila nabídka přibližně 600 míst na školách zřizovaných Jihočeským krajem a 200 míst nabízely školy ostatních zřizovatelů.
„Největší zájem byl o obory s maturitní zkouškou, gymnaziální obory," říká Jiří Moravec, pověřený vedením odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu.
...

23.04.2007


Jihočeský kraj vyhlašuje pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol první kolo soutěže o nejlepší studentskou odbornou práci s tématikou cestovního ruchu. Cílem soutěže je podporovat zájem studentů na řešení aktuálních problému cestovního ruchu. Více v příslušné rubrice Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

20.04.2007

Jihočeský kraj prodá rodinný dům čp. 604 postavený na stavební parcele KN č. 575/4, včetně všech jeho součástí a příslušenství, venkovních úprav a včetně pozemkové parcely KN č. 1961/76 o výměře 95 m2, zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na LV č. 722 pro obec a k. ú. Milevsko.

Své nabídky podávejte v podatelně krajského úřadu nebo v sekretariátu odboru dopravy a silničního hospodářství v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených „Rodinný dům v Milevsku" a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou či...

20.04.2007

Jedenáctičlená delegace zástupců tureckých EU Info Relays navštívila v tomto týdnu Českou republiku. Jeden den strávili v Praze, kde navštívili Zastoupení Evropské komise, Eurodesk a další instituce zabývající se informováním o evropských záležitostech.
Ve středu přijeli do Českých Budějovic, aby se seznámili s fungováním Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje a také představili několika studentům Vysoké školy evropských a regionálních studií své názory na další rozšiřování Evropské unie.

„Turecko je velmi lidnatá země, v níž žije přes 70 milionů obyvatel. Nikdy nejste sami na ulici nebo v dopravních prostředcích. Když jsme přijeli do České republiky,...

20.04.2007

Víte proč je významný den 9. květen? V tento den, před 50 lety, představil Robert Schumann svůj návrh na zlepšení organizace v Evropě jako nezbytné podmínky pro udržení mírových vztahů po druhé světové válce. Schumann chtěl především vytvořit organizované trhy uhlí a oceli, protože představovaly klíčová odvětví i pro „válečný průmysl". Jeho cílem byl vznik společného trhu uhlí a oceli, nad nímž by dohlížel nezávislý řídící orgán. Tento den je označován jako „Den Evropy" a považuje se za počátek budování společenství, jež se přeměnilo v Evropskou unii.
9. květen - „Den Evropy", se stal jedním z evropských symbolů. Den Evropy představuje...

18.04.2007


Pamětní listy Jihočeského kraje jako uznání za vynikající reprezentaci předal dnes hejtman Jan Zahradník osmi jihočeským policistům, kteří v druhé polovině března reprezentovali spolu s dalšími českými policisty a hasiči Českou republiku na Světových hrách policistů a hasičů v australském Adelaide.
V konkurenci mezi 12 000 účastníky získali Jihočeši neuvěřitelných 19 cenných kovů, z toho devět zlatých, dvě stříbrné a osm bronzových medailí.
„Byl jsem již na pátých světových hrách a musím se přiznat, že v Austrálii to byl jeden z nejtěžších závodů mojí kariéry," řekl Jan Pinc, držitel dvou zlatých medailí za disciplíny push pull a bech press.
...

« Předchozí        Aktuální stránka: 466/512        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku