Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

12.11.2007

Ve dnech 12. a 13. listopadu pořádá Jihočeský kraj v českobudějovickém hotelu Gomel mezinárodní konferenci, jejímž mottem je "Poskládejte si cestu k evropským penězům". Konference reaguje na nové možnosti mezinárodní spolupráce v programovacím období 2007-2013 a klade si za cíl vytvořit prostor pro setkání zájemců o mezinárodní spolupráci, informovat o principech a zkušenostech v oblasti mezinárodního partnerství a o strukturálních fondech, které mezinárodní spolupráci podporují nebo přímo vyžadují, iniciovat nové partnerské struktury. Účastníci konference budou během jejího konání pracovat také v následujících sekcích: rozvoj lidských zdrojů, podnikání a inovace;...

8.11.2007

Klíčem k velké dohodě o Šumavě je územní plánování, avšak některá vyjádření představitelů Ministerstva životního prostředí a Správy NP a CHKO Šumava matou veřejnost, neboť nerespektují kompetence obcí a krajů, stanovených stavebním zákonem. Na tuto skutečnost upozornil ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Luboš Průša.
„Pořizovatelem územních plánů i na území národních parků a CHKO jsou obecní úřady nebo na žádost zastupitelů dané obce městské úřady obcí s rozšířenou působností. Pořizovatelem celokrajského územního plánu, takzvaných zásad územního rozvoje kraje, je příslušný krajský úřad. Územní plány schvalují příslušná zastupitelstva obcí a krajů a tak nikdo...

8.11.2007

Víkendový dárek dostanou řidiči, které cesty zavedou do Českého Krumlova. Po 30 týdnech se tu pro ně opětovně otevře zrekonstruovaný most, který překlenul řeku Vltavu v roce 1963. Současný stav železobetonového mostu si vyžádal náročnou obnovu, která přišla Jihočeský kraj na téměř 15 milionů korun.
„S rekonstrukcí takzvaného Porákova mostu, který částečně utrpěl i povodněmi, jsme mohli začít až po dokončení opravy silnice II/163 na trase Vyšší Brod - Lipno - Bližná - Černá, během níž objížďka vedla i přes tento most. Další podmínkou bylo také dokončení prvních dvou etap opravy silnice II/160 v průtahu městem Český Krumlov. Rekonstrukce tak sice vstoupila svým...

7.11.2007


Rada Jihočeského kraje na svém včerejším jednání rozhodla, že doporučí zastupitelstvu, aby schválilo realizaci projektu Jihočeského kraje „Silnice II/145 u Kratochvíle - sanace zemního tělesa a rekonstrukce vozovky" a podání žádosti o podporu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad s celkovými náklady 57 300 000 Kč. „Zastupitelé by zároveň měli rozhodnout o kofinancování tohoto projektu Jihočeským krajem ve výši 7,5 % z celkových uznatelných nákladů projektu, tj. 4 297 500 Kč, a o předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 92,5 % z celkových uznatelných nákladů projektu, tj. 53 002 500 Kč," říká Robin Schinko, první náměstek...

7.11.2007

Ke zkrácení dopravní vzdálenosti a ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu má přispět vybudování přeložky silnice II/145 v délce 2,480 km ve směru od Husince k obci Běleč, s napojením na již dokončený a provozovaný úsek silnice II/145 Běleč - Vitějovice. Na včerejším jednání totiž krajští radní rozhodli, že realizaci tohoto projektu doporučí zastupitelstvu ke schválení s tím, aby zastupitelé zároveň schválili podání žádosti o podporu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad s celkovými náklady 329 700 000 Kč.
„Zastupitelé také rozhodnou o kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 7,5 % z celkových uznatelných nákladů projektu, tj. 24 727 500 Kč,...

7.11.2007


Třináct středních škol a odborných učilišť se zítra zúčastní již 14. ročníku soutěže ve vazbě a aranžování květin „Soběslavská růže", kterou v Kulturním domě města Soběslavi pořádají Jihočeský kraj, Národní institut dětí a mládeže ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav.
„Soutěž je zaměřena na vazačské a aranžérské práce z přírodních materiálů a je určena pro jednotlivce a tříčlenná družstva žáků odborných učilišť a praktických škol," říká Marie Hrdinová, krajská radní pro školství, mládež a tělovýchovu. Na každého účastníka čekají tři soutěžní disciplíny - jarní věneček k...

7.11.2007

Co mají společného a čím se liší Jihočeské letiště České Budějovice a letiště v Ostravě Mošnově? Je možné propojit české a rakouské zdravotní a sociální služby a konečně vzpomínka na Jihočecha, který byl vyznamenán Řádem bíleho lva - to jsou témata dnešního vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

7.11.2007


O přidělení příspěvku na hospodaření v lesích 22 žadatelům v celkové výši 236 740 korun rozhodli na svém úterním jednání krajští radní. O rozdělení dalšího 1,5 milionu korun pak budou rozhodovat zastupitelé na svém jednání 20. listopadu.
„Jedná se o finanční příspěvky, které rozdělujeme ve dvou dotačních titulech. Přes 1,5 milionu jde na zalesnění, zajištění a výchovu lesních porostů, 230 tisíc pak na ekologické a k přírodě šetrné technologie," říká radní Jiří Netík.

7.11.2007


Peticí občanů města Trhové Sviny, ve které žádají okamžité zastavení všech kroků vedoucích k realizaci obchvatu města, se na včerejším jednání zabývali krajští radní. Petice byla na Jihočeský kraj - Krajský úřad doručena 12. října a jak radní dnes konstatovali, petici se stejným obsahem projednali již 3. července.
„Jedná se o totožnou petici s tím, že nyní obsahuje jen jiné další podpisové archy. Neobsahuje žádné nové skutečnosti. Již v červenci jsem přitom kontaktnímu členu petičního výboru sdělil, že požadované zastavení kroků vedoucích k realizaci stavby ‚Přeložka silnice II/156 Trhové Sviny' můžeme provést pouze na základě rozhodnutí a požadavku města...

« Předchozí        Aktuální stránka: 466/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku