Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

5.09.2007


Po včerejším cvičném varování hydrometeorologů se dnes v šesti krajích a v Praze rozjíždí naplno protipovodňové cvičení Vltava a Labe 2007. V Jihočeském kraji, kde virtuální povodeň ohrozí obce na Vltavě a Malši, dojde hned po ránu k cvičným mimořádným manipulacím na vodních dílech Lipno a Římov. Naplánováno je zejména procvičení předávání informací a součinnost mezi povodňovými orgány obcí, obcí s rozšířenou působností, kraje a ústředí. Skutečně tedy budou do cvičení zapojeny pouze ty obce, jejichž obyvatelé nebo vlastníci nemovitostí budou touto cvičnou povodní přímo ohroženi. Na toku Vltavy jde o obce Rožmberk nad Vltavou, Rožmitál na Šumavě, Malšín, Větřní, Český...

4.09.2007

Ve čtvrtek 13.9. 2007 se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje uskuteční přednáška určená především druhým stupňům základních škol a středním školám, která má za cíl seznámit studenty nejen se zajímavým městem, kde sídlí instituce Evropské unie, ale i se základní problematikou Evropské unie.

Přednáška je připravena formou zábavné powerpointové prezentace s názvem „Euroturistou v Bruselu".Studenti se prostřednictvím fotografií seznámí s Belgií a Bruselem a jejich specifiky, ale také s jednotlivými institucemi Evropské unie a jejich fungováním. Pro opravdové zájemce je možné v prezentaci představit také vývoj evropské integrace a základní principy evropského...

4.09.2007

Dne 14. 9. 2007 se pro zájemce v kruhovém sále Zastupitelstva kraje č. dveří 2010 (U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice) uskuteční seminář k vyhlášenému dotačnímu řízení na rok 2008 pro poskytovatele sociálních služeb. Začátek je stanoven na 9:00 hod.

Kapacita kruhového sálu je omezená, vzhledem k počtu poskytovatelů sociálních služeb na území kraje - účast jedné osoby za poskytovatele. V případě, že se zúčastníte, potvrďte svoji účast jmenovitě Ing. Ivaně Hrnečkové emailem (hrneckova@kraj-jihocesky.cz) nejpozději do úterý 11. 9. 2007.

PROGRAM SEMINÁŘE:
08:30 - 09:00 Prezence...

3.09.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 5.9. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 900/2007), dodatečně
2. Olympijské hry 2016 (2020) v Praze a jejich část v Jihočeském kraji (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 916/2007), dodatečně
3. Vztah Jihočeského kraje a společnosti Jihočeské letiště, a.s. - základní teze (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 912/2007)
4. Prodej pozemku KN č. 3406 v k.ú. Zliv u Českých Budějovice (Ing....

3.09.2007

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje oznamuje, že dne 31. 8. 2007 MPSV ČR vyhlásilo dotační řízení na rok 2008 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby. Podrobné informace o výzvě, včetně potřebných metodických pokynů, dokumentů, příloh a programu XML Filler ke zpracování žádostí naleznete na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/4557.

Program podpory A - žádost o dotaci se podává v písemné i elektronické podobě příslušnému krajskému úřadu (e-mail: dotaceosvz@kraj-jihocesky.cz) a současně vždy v kopii na e-mailovou adresu MPSV uvedenou ve výzvě...

3.09.2007

Jihočeský kraj patří k těm šesti krajům ČR, na jejichž území, včetně hlavního města Prahy, se od nadcházející středy uskuteční rozsáhlé protipovodňové cvičení Vltava a Labe 2007. Přibližně 10 let od povodní v roce 1997 a pět let od obdobně katastrofálních událostí v roce 2002 si Česká republika ověří, jak je v povodích Vltavy, Labe a Ohře připravena na možnost příchodu povodní velkého rozsahu.
Třídenní cvičení, které potrvá od 5. do 7. září a bude mít výhradně štábní charakter, připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Českým hydrometeorologickým ústavem a dalšími institucemi zodpovědnými za povodňovou ochranu. Cílem je procvičit...

31.08.2007

S novým školním rokem čeká na studenty českobudějovické VOŠ, SPŠ automobilní a technické ve Skuherského ulici i nová podoba odloučeného pracoviště dílen praktického vyučování. Jedná se o završení rekonstrukce celého areálu v Rudolfovské ulici, který škola získala po sloučení s Integrovanou střední školou technickou ve velmi zanedbaném stavu.
„S rekonstrukcí areálu se začalo již v roce 2003, kdy škola s finančním přispěním Jihočeského kraje přistoupila k nejnutnějším opravám částí dílen praktického vyučování, pracoviště měření emisí, výdejny stravy, včetně šaten a umýváren žáků a výměníkové stanice, za celkem 5 milionů korun. Finančně ještě náročnější byla další etapa...

31.08.2007

Rada Jihočeského kraje na svém zasedání 28. srpna odsouhlasila a zároveň doporučila Zastupitelstvu JK schválit poskytnutí mimořádného účelového příspěvku ve výši 5 milionů Kč obci Cizkrajov. Jedná se o první krok k naplnění dohody mezi Jihočeských kraje a představiteli ministerstev financí a školství a obcí Cizkrajov v zájmu vyřešení finančního závazku, který má cikrajovská škola vůči rodině Filipa Němce. Ten, jak známo, utrpěl při školním výletě vážný úraz, jenž ho uvrhl do bdělého bezvědomí. Už před více než dvěma měsíci padlo konečné soudní rozhodnutí o tom, že Základní škola Cizkrajov má zaplatit za ztížení společenského uplatnění Filipa Němce 15milionové odškodnění. ...

30.08.2007


Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální přeshraniční spolupráce, pořádá v rámci projektu INTERACT „EX-INT" semináře pro žadatele z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko na období 2007-2013. Seminář se uskuteční 24. 09. 2007 od 10,00 v budově Městského úřadu Prachatice, Radniční sál ,Velké náměstí 1, 383 01 Prachatice. Účast na semináři je bezplatná. Z důvodu omezené kapacity je nutné se na seminář předem přihlásit to nejpozději do 17. 09. 2007 e-mailem na: fiatom@mmr.cz, případně telefonicky na: 234 154 009. Více informací a pozvánka v rubrice ...

« Předchozí        Aktuální stránka: 467/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku