31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

29.05.2008

Téměř 1,4 miliónů korun z krajského rozpočtu si rozdělí 34 žadatelé z jihu Čech, kteří připravují žádosti o dotaci z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) na realizaci svých projektů.
„Ačkoliv se jedná o částky v řádech desetitisíců, které zpracovatelé dokumentace v rámci tohoto vyhlášeného krajského grantu obdrží, jde o velmi významnou podporu, protože jedině správně a precizně připravený projekt má šanci získat dotaci z evropského fondu. Tím, že žadatele podpoříme již ve fázi příprav, je reálná šance, že se vynaložené peníze následně zhodnotí formou úspěšného čerpání grantových peněz ze zemědělského fondu," uvedl krajský radní Jiří Netík....

29.05.2008

S dnešním dnem odstartovala výstavba silnice Husinec - Běleč, která je dosud nejnákladnější dopravní investicí Jihočeského kraje. Stavba za téměř 320 milionů korun bude financována z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, určeného na modernizaci silniční sítě.
„Stavba je pokračováním přeložky silnice II/145, jejíž první část v úseku mezi obcemi Běleč a Vitějovice realizoval Jihočeský kraj v roce 2004 nákladem více než 150 milionů korun. Součástí právě započaté 2,5 kilometrové silniční přeložky mezi Husincem a obcí Běleč bude i výstavba 173 metry dlouhého mostu. Počítáme, že novou část silnice II. třídy předáme řidičům k užívání v červnu 2010", uvedl...

28.05.2008


Rozdělení částky 218 000 korun šesti žadatelům na jejich projekty v rámci grantového programu „Podpora sociálního začleňování národnostních menšin, cizinců a azylantů schválili včera krajští radní.
Ve druhé výzvě tohoto grantového programu se přitom o podporu ve dvou opatřeních ucházelo dvanáct žadatelů na celkovou částku 1 025 950 korun. Hodnotící komise poté doporučila přidělení dotace šesti subjektům.
V opatření „Podpora služeb v romských komunitách ohrožených sociálním vyloučením" krajský příspěvek obdrží Oblastní charita Kaplice (44 500 Kč) na projekt „Tolerance Kaplice", občanské sdružení Lačho lav Větřní (43 500 Kč) na projekt...

28.05.2008


Celkem 281 žádostí od 223 žadatelů na částku 42,8 milionu korun přišlo na Krajský úřad Jihočeského kraje do grantového programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, z toho 111 na investiční projekty a 170 na neinvestiční projekty.
Vzhledem k tomu, že převis poptávky činil 32,8 milionu korun nad původní alokovanou výši grantu, schválili včera krajští zastupitelé navýšení celkové částky na dotace v rámci tohoto grantového programu na 18 milionu korun, přičemž granty ve výši osmi milionů korun jsou přiděleny podmínečně v závislosti na rozdělení přebytku hospodaření kraje za rok 2007, o kterém budou zastupitelé jednat na červnovém...

27.05.2008

Jihočeský kraj podpořil boj s černými zpracovateli autovraků na jihu Čech. Krajský radní Jiří Netík zaštítil vznik občanského sdružení Autovrak - Jih, jehož členy jsou pouze legální zpracovatelé autovraků.
„Podařilo se nám spojit konkurenty v oblasti zpracování autovraků. Vytvořili velmi silnou asociaci, která dokáže kromě zvyšování inovací a konkurenceschopnosti také jednotně bojovat s nepoctivci, kteří v tomto odvětví podnikají a legálním zpracovatelům ubírají práci. Kraj bude toto sdružení i nadále podporovat, protože špatně zlikvidovaný autovrak působí velké potíže přírodnímu prostředí," vysvětlil Jiří Netík.
Problém s autovrakem je v jeho ekologickém...

27.05.2008

Schválením poskytnutí a předání finančního daru ve výši 300 tisíc korun ocenili dnes na svém jednání krajští zastupitelé sportovní úspěchy, kterých v sezóně 2007/2008 dosáhl Volejbalový klub Jihostroj České Budějovice. Volejbalisté Jihostroje v uplynulém ročníku extraligy obhájili triumf z předcházející sezóny a podruhé za sebou se stali mistry České republiky a budou český klubový volejbal opět reprezentovat v Lize mistrů. Kromě mistrovského titulu mužů se Jihostroj může letos pyšnit i dalším prvenstvím, které vybojovalo juniorské družstvo.
„Výsledky, kterých Jihostroj dosáhl jak v mužské, tak juniorské kategorii, svědčí o velké síle tohoto českobudějovického klubu....

27.05.2008

Od 30. června 2008 dochází k úpravám podmínek pro využívání krizových telefonních čísel. Toto číslo zabezpečuje nadstandardní spojení zejména pro města, městyse, obce, územně správní úřady, složky integrovaného záchranného systému (IZS) v době krize, kdy může dojít k přetížení mobilní sítě. V takovém případě je krizovému číslu udělena priorita, díky které volající získává vyšší schopnost „dovolat se" než běžná telefonní čísla.
K jakým hlavním změnám dochází:

  • k 30.06.2008 končí platnost speciálního tarifu IZS u přiděleného krizového čísla,
  • nově lze funkcionalitu přednostního spojení u krizového čísla převést na jakékoli číslo O2,
  • volání...
26.05.2008

Nejvýznamnější stavba v novodobé historii Jihočeského muzea v Českých Budějovice zahajuje provoz. Jedná se o depozitář třetího tisíciletí, jehož pořízení, přestavba a vybavení přišly na celkem 58 milionů korun. Muzeu poskytne nezbytný prostor pro moderní zpracování a uložení sbírek a zároveň umožní do budoucna rozvoj sbírkotvorné činnosti, což je v zájmu uchování kulturního dědictví národa hlavním posláním této instituce.
„Objekt bývalé těstárny s přízemní přístavbou v českobudějovické ulici L.B.Schneidera zakoupilo za 12 milionů Ministerstvo kultury pro potřeby Jihočeského muzea již v roce 2001. V následujícím roce poté, co se stal Jihočeský kraj zřizovatelem muzea,...

26.05.2008

Jihočeský kraj vyhlašuje ve dnech 26. 5. - 7. 7. 2008 1. kolo výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzvy jsou určeny školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí, odborovým...

« Předchozí        Aktuální stránka: 467/557        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku