Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

14.05.2007

Krajský úřad Jihočeského kraje si Vás dovoluje upozornit, že na Ministerstvu životního prostředí bylo zahájeno zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů:

Koncepce Program rozvoje JK 2007-2013. S oznámením koncepce se může veřejnost seznámit v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje na recepci, na úřední desce nebo na oddělení regionálního rozvoje. Dokumenty jsou zveřejněny i na elektronické úřední desce.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení...

11.05.2007

Předposlední z mostů v majetku Jihočeského kraje, které v roce 2002 podlehly povodňovým vodám, začne opět plnohodnotně sloužit dopravě. Jedná se o přemostění řeky v obci Písečné na Jindřichohradecku, které Jihočeský kraj uvede slavnostně do provozu ve čtvrtek 17. května v 11:00 hodin.
Rozlohou nevelká, historií však bohatá obec Písečné leží v půvabném a dosud ekologicky čistém údolí řeky Moravské Dyje v těsné blízkosti státní hranice s Rakouskem. Nové přemostění řeky a mlýnského náhonu v centru obce je řešeno dvěma mostními objekty a náklady na jejich výstavbu přesáhly 25 milionů korun.
„Na dopravní investici v Písečném, vyvolanou následky povodní, se nám...

10.05.2007

Jihočeský hejtman Jan Zahradník protestuje proti porušování práv na volný pohyb občanů Evropské unie, kterého se dopouštějí rakouští protijaderní aktivisté blokádami státních hranic. Z tohoto důvodu se dnes opětovně obrátil dopisem na premiéra Mirka Topolánka s žádostí o jasné odmítnu blokád státních hranic jako nástroje prosazování názorů jakékoli skupiny lidí.
V dopise, který zaslal i spolkovému kancléři Rakouské republiky Alfredu Gusenbauerovi, jihočeský hejtman píše:
„Na 11. května opětovně ohlásili rakouští protijaderní aktivisté blokády, tentokrát již 12 hraničních přechodů mezi Českou republikou a Rakouskem. Většina těchto přechodů leží na území...

9.05.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 16.5. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:

1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 465/2007)
2. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 463/2007)
3. Členství Jihočeského kraje v Institutu regionu Evropy (RNDr. Zahradník, mat. č. 464/2007)
4. Závěrečný účet Jihočeského kraje za r. 2006 (JUDr. Průša, mat. č. RK 528/2007) dodatečně
5. Rozpočtové změny č. 13/07 (JUDr. Průša,...

9.05.2007

Jihočeský kraj ve spolupráci s Euroregionem Silva Nortica a Euroregionem Šumava pořádá pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka, předsedy Euroregionu Silva Nortica Ing. Františka Štangla a předsedy Euroregionu Šumava Ing. Františka Vlčka ve dnech 10.-11.května 2007 v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou mezinárodní konferenci PROREGION 2007.

Hlavním cílem konference je rozvoj spolupráce příhraničních regionů Jihočeského kraje - Dolního Rakouska (Waldviertel) - Horního Rakouska (Mühlviertel) - Dolního Bavorska v oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí zaměřené na činnost odpovědných orgánů a organizací (orgány státní správy a samosprávy, policie,...

4.05.2007

Europe Direct Krajského úřadu JK zve na diskusní pořad Our message to Europe - Naše zpráva Evropě. Přijďte našim politikům otevřeně sdělit názor na fungování Evropské unie! Diskuze se bude konat pod vedením odborníka na EU Vladimíra Kostky 15. května 2007 od 15:00 v Konferenčním sále „Mozart" Grand Hotelu Zvon na Náměstí Přemysla Otakara II. č.28 v Českých Budějovicích. Vstup na debatu je zdarma.

O budoucnosti Evropské unie, byrokracii v evropských strukturách, smyslu evropských směrnic, o tom, kam proudí evropské peníze a zda někdo v EU poslouchá české hlasy, s vámi budou diskutovat poslanci Evropského parlamentu Libor Rouček, Ivo Strejček a politolog Jiří...

3.05.2007

Jihočeský kraj pořádá soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci pro studenty vyšších odborných a vysokých škol s tématikou cestovního ruchu. Cílem této soutěže je podporovat zájem studentů na řešení aktuálních problémů cestovního ruchu. Uzávěrka přijímání diplomových prací do soutěže je dne 15. 5. 2007. Podkladové materiály jsou přístupné na této stránce. Kontaktní osoba Alena Janků, tel.386 720 532, e-mail: janku@kraj-jihocesky.cz.

3.05.2007

Na stránkách Stálé kanceláře Jihočeského kraje v Bruselu (www.southbohemia.eu) byla koncem dubna otevřena nová služba - průběžně aktualizovaný přehled Komunitárních programů a výzev pro předkládání žádostí o financování projektů.

Co to jsou komunitární programy?

Komunitární programy jsou souborem opatření, která přijala Evropská komise pro posílení spolupráce mezi členskými státy v oblastech jednotlivých politik EU. Programy jsou financovány přímo z rozpočtu Evropských společenství. Možnost spolupracovat v rámci komunitárních programů mají organizace všech členských států a kandidátských zemí. Podmínkou je, že na projektu se...

27.04.2007


Provozovatelé a správci vodovodních a kanalizačních sítí v jižních Čechách nemají v současné době i přes trvající sucha problémy se zásobováním obyvatel pitnou vodou. Jak se na dnešním jednání na krajském úřadě, svolaném hejtmanem Janem Zahradníkem cestou oddělení krizového řízení, shodli zástupci 1. JVS a.s., Vodovodů a kanalizací jižní Čechy (VaK JČ) a Jihočeského vodárenského svazu, dodávky probíhají naprosto bez problémů.
„Přesto v lokalitách, které využívají vodu z podpovrchových zdrojů, jako například zářezů nebo mělkých studní, pracovníci společnosti nepřetržitě monitorují situaci ve vodojemech," říká Lubor Tomanec, provozní ředitel 1. JVS a.s....

« Předchozí        Aktuální stránka: 469/516        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku