Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

21.06.2007


Ministerstvo životního prostředí České republiky, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, předal Jihočeskému kraji závěr posuzování vlivů koncepce "Programu rozvoje Jihočeského kraje 2007-2013" na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento závěr byl dne 20.6.2007 zveřejněn na úřední desce Jihočeského kraje, kde je možno se s ním seznámit. K dispozici je také na odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic krajského úřadu.

20.06.2007


Národní projekt IQ Auto, jehož cílem je především vytvoření trvalého partnerství firem, škol a úřadů práce se zástupci krajů, průmyslových odvětví a zainteresovaných ministerstev (MŠMT, MPSV,MPO), má za sebou druhou hodnotící zprávu. Pro Jihočeský kraj, který se účastí v tomto projektu snaží udržovat vysokou úroveň škol s technickými obory v úzké součinnosti se zaměstnavateli, dopadlo hodnocení velice příznivě.
„Jihočeský kraj vykazuje mezi ostatními kraji zatím nejvyšší míru přidané hodnoty, neboť Regionální vzdělávací centrum projektu IQ Auto v Českých Budějovicích zorganizovalo za uplynulých šest měsíců sedm odborných seminářů s účastí 147 učitelů...

20.06.2007

Stavba křižovatky na Nově Hospodě u Písku není ohrožena. Vyplývá to z informace, kterou dnes obdržel jihočeský hejtman Jan Zahradník."Ministerstvo dopravy uvolnilo 350 milionů korun pro stavbu mimoúrovňové křižovatky na rychlostní komunikaci R4. Znamená to, že do konce roku bude křižovatka uvedena do provozu, přičemž do poloviny příštího roku by celá stavba, včetně terénních úprav, měla být dokončena. Pro Jihočeský kraj je to potěšitelná zpráva, neboť se jedná o důležitý dopravní uzel od Strakonic, Plzně či Písku na trase z Prahy do jižních Čech," řekl Jan Zahradník. Stát, který prostřednictvím ministerstva dopravy celou stavbu financuje, tak odvrátil obavy, že...

19.06.2007


V září, nejpozději v říjnu, by mělo být z rakouské strany jasno, zda dojde k obnovení železničního spojení mezi Slavonicemi a Fratres. U příležitosti včerejšího podpisu „Pracovního programu na roky 2006-2009" mezi spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihočeským, Jihomoravským a Vysočina to v Mikulově řekl dolnorakouský hejtman Erwin Pröll. Reagoval tak na slova jihočeského hejtmana Jan Zahradníka, který v této souvislosti vyzdvihl význam meziregionální osobní dopravy pro rozvoj turistiky.
„Znovuzprovoznění této tratě má na české straně podporu a věříme, že tomu tak nakonec bude i na straně rakouské," uvedl Jan Zahradník.
Toho podpořil...

19.06.2007

Dne 22. června 2007 se v Lipně nad Vltavou (Loděnice Lipno) v Jihočeském kraji uskuteční 19. zasedání Rady Asociace krajů České republiky. Členové Rady AKČR budou jednat od 8.00 do 12 hod. Následně po zasedání Rady AKČR proběhne od 12.15 do 12.45 hod. tisková konference.

Rada AKČR se na svém 19. zasedání bude opětovně zabývat stavem projednávání Národního strategického referenčního rámce a operačních programů s Evropskou komisí. O dalším rozvoji organizace Lesy ČR a její spolupráci s kraji budou členové Rady AKČR jednat s Jiřím Holickým, generálním ředitelem Lesy ČR. Na programu zasedání bude i otázka řešení pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. Za tímto účelem na...

19.06.2007

Přijďte diskutovat s komisařem pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti s Vladimírem Špidlou!

Konference bude zahájena panem MUDr. Vladimírem Pavelkou, náměstkem hejtmana Jihočeského kraje. V úvodním vstupu se Vám představí i organizátoři této konference: Ano pro Evropu, Jihočeská univerzita, Europe Direct či Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu. Hlavním řečníkem po celou dobu debaty bude PhDr. Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost a sociální záležitosti a rovné příležitosti.
Konference se zúčastní i zahraniční specialisté přes sociální a migrační politiku PhDr. Tomáš Urubek (Senior External Relations Offiecer, International...

18.06.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 20.6. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
2. Poskytnutí finančního daru Kateřině Neumannové
3. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce
4. Konkurzní řízení na funkci ředitele školy zřizované krajem
5. Dodatky zřizovacích listin škol
6. Rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.
7. Rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice České...

15.06.2007

Soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci v oblasti cestovního ruchu, kterou letos poprvé vyhlásil Jihočeský kraj, už má své vítěze. Ti nejlepší představí své nápady odborníkům z praxe.
„O soutěži vyhlášené v únoru letošního roku jsme informovali prostřednictvím tisku a našich webových stránek, zároveň jsme obeslali 24 vyšších a vysokých odborných školy v celé České republice, které vyučují obor cestovní ruch. Hodnotící komise posuzovala celkem 19 prací v kategoriích pro vyšší odborné školy a vysoké školy a vybrala osm nejzdařilejších Jistým překvapením pro nás byl ani ne tak počet, ale především velmi vysoká úroveň zaslaných prací. To je důvod, proč místo...

15.06.2007

V úterý 12.6. proběhlo slavnostní krajské finále Sportovních her MŠ Jihočeského kraje za účasti členky rady kraje paní Marie Hrdinové, náměstka primátora Českých Budějovic Rudolfa Vodičky a olympionika Antonína Procházky. Vítězem krajských her se stala mateřská škola Čéčova z Českých Budějovic.

Finále sportovních her se zúčastnilo celkem 150 dětí z 15 obcí, reprezentujících jednotlivé okresy Jihočeského kraje. Do 1. Sportovních her MŠ Jihočeského kraje se na základní úrovni zapojilo 14 tisíc dětí, které soutěžily v mateřských školách, a následně okresních semifinále. Sportovní hry MŠ je projekt na podporu sportu a zdravého pohybu pro předškolní děti v duchu „Červen,...

« Předchozí        Aktuální stránka: 470/522        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku