Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

14.09.2007

Před 5. lety byl založen systém SOLVIT, který zdarma pomáhá podnikatelům a občanům s řešením jejich problémů na úřadech členských států Evropské unie. Na SOLVIT se může obrátit každý, kdo má pocit, že úřady v jiném členském státě nesprávně aplikují evropské předpisy a porušují tak jeho práva. Oproti ostatním způsobům řešení těchto problémů SOLVIT nabízí zejména neformální přístup a spolupráci se státní správou země, kde problém vznikl. Za dobu svého vzniku již SOLVIT pomohl stovkám klientů ze všech členských států EU.

V České republice bylo SOLVIT centrum založeno při Ministerstvu průmyslu a obchodu po přistoupení ČR k Evropské unii v květnu 2004. Od svého vzniku řešilo...

13.09.2007

Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu změnila svou adresu. Po více než třech letech, kdy hostovala u zastoupení Dolních Rakous v sídelním městě EU, se přestěhovala do objektu, který sdílí spolu se Středočeským a Libereckým krajem.
„Mimořádně vstřícnou nabídku na dočasné umístění naší stálé kanceláře v prostorách zastoupení Dolního Rakouska jsme s povděkem přijali původně na jeden rok. Nakonec se nám ji podařilo využít na více než 300 procent, takže jsme se s Dolními Rakousy dohodli, že letos už jim poskytnuté prostory uvolníme pro jejich potřeby. Původní kancelář o výměře necelých 16 metrů čtverečních s možností společně užívat i zasedací místnost nám už...

13.09.2007

Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti. Materiály pro jednání jsou zveřejněny na stránkách kraje.

Návrh programu:

1. Složení slibu členky Zastupitelstva Jihočeského kraje
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 279/2007)
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 296/2007)
4....

13.09.2007

V rubrice Informace - dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb (sekce Krajský úřad/Odbor sociálních věcí a zdravotnictví/) je zveřejněna informace o možnosti dofinancování sociálních služeb, které byly podpořeny MPSV ČR v dotačním řízení 2007. Pokud splňujete podmínky pro dofinancování (tj. byla Vám poskytnuta dotace v roce 2007 a jste nestátní neziskovou organizací popř. obecním zařízením) a máte zájem, aby byla Vaše služba dofinancována, zašlete Vaši žádost nejpozději do 18. 9. 2007 do 12:00 hod.

Prohlédnout podrobné informace včetně vzorové tabulky ke...

12.09.2007


Ministryně obrany Vlasta Parkanová a jihočeský hejtman Jan Zahradník podepsali v úterý smlouvu o převodu letiště v Plané u Českých Budějovic na Jihočeský kraj. Letiště, které provozují společně kraj a město České Budějovice, má zatím licenci pro neveřejné mezinárodní lety. Vybudování terminálu a dalšího vybavení letiště zřejmě pomůže dotace půl miliardy korun z Evropské unie, velká dopravní letadla by v Plané mohla přistávat v roce 2009.
„Je to pro nás významný okamžik. Náš kraj má v rámci České republiky specifickou polohu, což má své výhody i nevýhody. Například tu, že je to od nás všude daleko. Jedním z našich stěžejních úkolů je proto vybudování dobré...

10.09.2007

Nadace Jihočeské cyklostezky (NJC) vyhlásila dne 10. 9. 2007 svůj druhý grantový program zaměřený na podporu pořádání cykloturistických akcí. Cílem grantového programu je vytvořit nabídku cykloturistických akcí určených pro širokou veřejnost a podpořit tak poznávání zajímavých míst Jihočeského kraje, zdravý životní styl jeho občanů i návštěvníků a propagovat jízdu na kole jako šetrnou dopravní alternativu. Cílem GP je podpořit organizaci 7 - 9 akcí s výrazně inovativním prvkem tak, aby pokrývaly období od dubna do října 2008. Finanční podpora jedné cyklistické akce může být až 15.000 Kč, v rámci grantového programu budou podpořeny především akce tématicky zaměřené na výročí...

6.09.2007


Podmínky dohody o zaplacení 16 milionů korun rodině Filipa Němce vysvětlí zastupitelům obce Cizkrajov jihočeský hejtman Jan Zahradník. Učinit tak hodlá během pondělního zasedání obecního zastupitelstva v Cizkrajově, které se má uskutečnit od 17.00 hodin. „Jak známo, před dvěma týdny jsme se s ministryní školství Danou Kuchtovou a zástupci ministerstva financí i samosprávy obce Cizkrajov dohodli, že po 5 milionech poskytne Jihočeský kraj a ministerstvo financí a o dalších 6 milionů korun se stejným dílem podělí ministerstvo školství a obec Cizkrajov. Návrh můj i pana starosty Cizkrajova však musí odsouhlasit příslušná zastupitelstva. V případě Jihočeského kraje toto...

5.09.2007


V průtahu přes město Tábor lze očekávat od poloviny září dopravní komplikace a proto by prozřetelní řidiči měli volit náhradní trasy. Součástí stavby IV. železničního koridoru v úseku Tábor - Doubí je i totiž demontáž stávajícího železničního mostu a výstavba nového v prostoru u okružní křižovatky „U TESCA" v Táboře. V souvislosti s touto stavbou povolil odbor dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje na žádost společnosti SŽDC Praha částečnou uzavírku silnice I/3 v zájmovém prostoru stavby. Stavební práce, které byly zahájeny 18.6.2007 a potrvají do 31.10.2007, jsou rozděleny do tří etap. V první a třetí etapě je provoz na silnici I/3 částečně omezen, ale...

5.09.2007


Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor otevře v pátek (7.9.) slavnostně zrekonstruovanou výkrmnu prasat na Školním statku v Měšicích.
„Modernizace staveb a technologií na školním statku je součástí koncepce rozvoje školy, přičemž stavební a technologické úpravy jsou rozděleny do třech fází," říká Blažena Hořejší, ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor.
Zmíněnými fázemi jsou modernizace kravína pro dojnice, rekonstrukce objektů pro chov prasat a výstavba objektů pro skladování krmiv (silážní žlaby) a zpracování odpadů (bioplynová stanice). S rekonstrukcí kravína z vazného na volné ustájení pro 100 dojnic holštýnského plemene se začalo v roce 2005....

« Předchozí        Aktuální stránka: 473/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku