31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

28.03.2008

Dne 1. dubna 2008 nabývá účinnosti zákon č. 374/2007 Sb. kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb. , o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Od tohoto dne je možné předkládat na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje žádosti o udělení akreditací k provozování školícího střediska ve smyslu zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů. Tiskopis žádosti naleznete zde.

 

28.03.2008

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 2.4. 2008 od 8:00 hod. v Presscentru KÚ JK

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 365/2008), dodatečně
2. Úprava odměn neuvolněných členů zastupitelstva v roce 2008 (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 338/2008)
3. Seznam jmenovitých akcí - oprav silnic II. a III. třídy plánovaných k realizaci pro rok 2008 (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 394/2008)
4. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Oprava...

28.03.2008

Výzva k „Soutěži o nejlepší studentskou odbornou práci v oblasti cestovního ruchu". Jihočeský kraj vyhlašuje pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol již druhé kolo soutěže o nejlepší studentskou odbornou práci s tématikou cestovního ruchu. Cílem soutěže je podporovat zájem studentů na řešení aktuálních problému cestovního ruchu. Podrobnosti a přihláška v rubrice Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje / Soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci v oblasti cestovního ruchu.

28.03.2008


Střední školy v Jihočeském kraji se připravují na příliv zájemců o studium pro školní rok 2008/2009. Kolik míst nabízejí?
„Střední školy nabízejí pro školní rok 2008/2009 okolo deseti tisíc míst a týká se to všech zřizovatelů škol. Z devátých tříd přitom vychází 6269 žáků, ze speciálních škol 289 a z nižších ročníků předpokládáme počet vycházejících okolo 230," říká krajská radní Marie Hrdinová, odpovědná za školství.
Nejvíce míst je v učebních oborech, včetně čtyřletých s maturitou je jich 4910. Následují střední odborné školy (+ konzervatoř) s 3685 místy. Čtyřletá gymnázia nabízejí v kraji celkem 1039 míst, lycea 385, víceletá gymnázia 833 míst....

27.03.2008

Jak jihočeský hejtman pozval na oběd viceprezidenta Evropské komise, jak budou jihočeští studenti chodit k interaktivní tabuli, jak čeká amatérské archeology odměna, jak se baví superšampioni a jak si nenechat ujít nové vydání Jihočeských novin - odpovědi na tahle „jak" se dozvíte, když si poslechnete nové vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

26.03.2008


Rada Jihočeského kraje na svém včerejším jednání schválila výběr nejvhodnějších nabídek na opravy dalších tří úseků silnic II. a III. třídy a také mostu v Soběslavi. Opravu silnice III/1731 Blatná - Lažany - Mečichov v délce 7,6 kilometru, která začne v červenci a dokončena bude v srpnu, provede za 22 milionů korun sdružení ZNAKON-SWIETELSKY. V červnu se opravy dočká silnice III/12245 kř. III/12243 - kř. I/20 (severně od Netolic na Prachaticku), úsek dlouhý 4,4 kilometru opraví za 9,2 milionu korun Stavby silnic a železnic Praha. Od dubna do června se bude opravovat silnice II/155 průtah Strážkovice - Římov. Jedná se o úsek dlouhý 1,1 kilometru a za 9 milionů jej opraví...

26.03.2008

Dne 11. března 2008 bylo vyhlášeno grantové řízení Nadace O2 pro rok 2008. Program Regionální granty Nadace O2 se zaměřuje na podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí, aktivní využití volného času dětí a mládeže, jejich výchovu a vzdělávání a na problémy jejich komunikace. O finanční podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. Termín pro podání žádostí je do 30. dubna 2008.
Podrobnější informace včetně žádosti o grant najdete v rubrice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví / ...

25.03.2008


Rekordní účast v dosavadní dvanáctileté historii zaznamenal letošní odborný seminář „Dřevostavby 2008", který se uskutečnil na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Volyni minulý týden. Na dvoudenní seminář přijelo 746 účastníků, během 37 přednášek vystoupili odborníci z výrobní a projekční sféry ze Slovenska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Finska, Kanady, Polska, Austrálie a České republiky. Mezi nimi byli stejně jako v předchozích letech odborníci z vysokých škol, s nimiž má volyňská škola úzkou spolupráci. Jsou to zejména Technická univerzita ve Zvolenu (ve Volyni má detašované pracoviště), ČVUT Praha, Vysoké učení technické v Brně, Slovenská...

25.03.2008

Evropské informační středisko EUROPE DIRECT Krajského úřadu Jihočeského kraje si Vás dovoluje pozvat na populární pořad Europe Live!, v rámci kterého pravidelně představujeme jeden z členských států Evropské unie. Pod heslem „Prožijte Evropu všemi smysly" připravujeme pravidelně setkání s rodilým mluvčím, který vypráví o životě ve své rodné zemi i v Česku, představí svou zemi i prostřednictvím fotografií a nechybí ani ochutnávka místních specialit. Europe Live Vás tentokrát zavede do Belgie! Spolu s Bertem Stiersem, zástupcem organizace „Vlámové v zahraničí" v České republice, ale i jeho přáteli z vlámských a francouzských částí Belgie, kteří žijí na jihu...

« Předchozí        Aktuální stránka: 475/557        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku