Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

9.10.2007

Mikroregion Chelčicko-Lhenický a Nadace Jihočeské cyklostezky připravily pro všechny příznivce cyklistiky a cykloturistiky na sobotu 27. října „Zavírání cyklistické sezóny 2007". Jedná se o projekt, který je podpořen z grantového programu Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje „Produkty a služby v cestovním ruchu".
Začátek akce bude v 9.30 hodin v Chelčicích a na účastníky bude čekat trasa přes Ratiborovu Lhotu, Lhenice a Netolice zpět do Chelčic, což představuje 51 kilometrů. Doporučena jsou trekkingová kola. Účastníci mohou zdarma využít k dopravě do Chelčic autobusy s vleky, které pojedou po následujících trasách: trasa A: Č. Budějovice...

9.10.2007


Jihočeský kraj si Vás dovoluje pozvat na Mezinárodní konferenci o partnerství, která se uskuteční ve dnech 12. - 13. listopadu 2007 v Českých Budějovicích v prostorách hotelu GOMEL. Konference reaguje na nové možnosti mezinárodní spolupráce v programovacím období 2007 - 2013 a za hlavní cíle si klade:

  • Vytvořit prostor pro setkání zájemců o mezinárodní spolupráci;
  • Informovat o principech a zkušenostech v oblasti mezinárodního partnerství;
  • Informovat o strukturálních fondech, které mezinárodní spolupráci podporují nebo přímo vyžadují;
  • Iniciace nových partnerských struktur.

Bližší informace naleznete v rubrice ...

8.10.2007

Dne 5. října 2007 se v Karlových Varech uskutečnilo 20. zasedání Rady Asociace krajů České republiky.

Zasedání Rady Asociace krajů ČR se zúčastnil předseda vlády Mirek Topolánek. S hejtmany a primátorem Prahy probírali celé spektrum změn legislativního i organizačního charakteru, které se týkají vztahu státu a krajů. Společně diskutovali o rozpočtovém určení daní obcí i krajů, reorganizaci armády ČR, zdravotnictví, dopravní obslužnosti území a systému sociální správy. „Tato debata se vede v souvislosti s pokračující reformou veřejné správy, je třeba na této reformě pracovat s ohledem na decentralizaci a přesun kompetencí na regiony," řekl o jednání Evžen...

8.10.2007


Moderní podmínky pro uskladnění stále se rozšiřujícího knihovnického fondu poskytnou Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích nově zbudované skladové prostory, jejichž slavnostní otevření se uskutečnilo za účasti jihočeského hejtmana Jana Zahradníka a Františka Štangla, krajského radního pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče.

Stavba s celkovým nákladem 35,4 milionů Kč byla financována z rozpočtu Jihočeského kraje. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, coby výchovně vzdělávací a paměťová instituce s vlastním vědeckým programem, obhospodařuje největší knižní fond na území jižních Čech, v rámci regionu působí jako metodické...

5.10.2007

Výzva pro obce a kraje postižené živelní pohromou: Ministerstvo pro místní rozvoj opětovně upozorňuje obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelních pohrom v letošním roce, že na obnovu svého majetku mohou stále žádat o podporu MMR. Státní program na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou byl vyhlášen 1. února 2007 a týká se živelních pohrom, které postihly naši republiku v roce 2007. Jedná se např. o škody způsobené orkánem, lokálními povodněmi, nebo přívalovými dešti.
K dnešnímu dni bylo přijato celkem 150 žádostí, z nichž 61 již bylo schváleno k podpoře a 23 zamítnuto pro nesplnění podmínek programu. Další...

5.10.2007


Ve dnech 8. až 11. října se v Bruselu uskuteční OPEN DAYS 2007, týden evropských regionů a měst. Aktivně se do něj zapojí také Jihočeský kraj, který v sídle institucí EU uspořádá sérii akcí, jejichž posláním bude především prezentovat úspěchy kraje s projektem Jihočeské letiště České Budějovice a s projekty v oblasti udržitelné energie.
Tématu rozvoje regionálních letišť se budou věnovat v Bruselu první náměstek hejtmana Robin Schinko a zástupci společnosti Jihočeské letiště. Cílem jejich cesty je absolvovat řadu jednání s možnými zahraničními partnery, s nimiž by Jihočeský kraj, jako zakladatel společnosti, mohl vstoupit do společných projektů zaměřených na rozvoj...

5.10.2007


Anketa, týkající se vyhlášení nejlepšího sportovce regionu, dostává v letošním roce novou tvář. Jejím vyhlašovatelem je nově Jihočeský kraj ve spolupráci s Jihočeským Deníkem. Anketa "Sportovec Jihočeského kraje" tak navazuje na předchozích 42. ročníků ankety "Nejlepší sportovec Jihočeského kraje", které od roku 1965 až do roku 2006 pořádal Jihočeský Deník a jeho předchůdci.
Anketa, nad jejímž 43. ročníkem převzal záštitu hejtman Jan Zahradník, je určena sportovcům, občanům České republiky, kteří musí v případě jednotlivce splňovat podmínku reprezentace sportovního klubu s působností v Jihočeském kraji, stejně tak kolektiv musí mít působnost v...

4.10.2007


Dojde-li ke zrušení 153. záchranného praporu v Jindřichově Hradci, bude Jihočeský kraj důsledně požadovat, aby bylo současně jasně stanoveno, jak budou zajištěny jeho úkoly, vyplývající z vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Temelín i havarijního a krizového plánu Jihočeského kraje. V dopise ministryni obrany Vlastě Parkanové to píše jihočeský hejtman Jan Zahradník.
„Pokud by se tak nestalo, budou vlastně všechny tři zmíněné dokumenty pro řešení mimořádných situací v praxi nerealizovatelné," zdůrazňuje Jan Zahradník.
Hejtman Jan Zahradník se záměrem ministerstva obrany zrušit záchranný prapor v Jindřichově Hradci nesouhlasí a proto již před...

2.10.2007


Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů pořádá ve čtvrtek 4. října ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí již potřetí akci „Významná žena ve světě". Toto ocenění bude udělováno v průběhu slavnostního aktu v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR jako projev uznání za vynikající výsledky, které ženy českého původu žijící v zahraničí dosáhly v různých sférách života počínaje sportem, uměním, přes charitativní činnost, obchodní a podnikatelskou sféru až po oblast veřejného působení. Mezi hosty bude také členka Rady Jihočeského kraje Marie Hrdinová.
„Účast na této akci bude pro mě o to slavnostnější, že letos je poprvé...

« Předchozí        Aktuální stránka: 476/537        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku