31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

29.10.2007

Nadcházející vstup České republiky do schengenského prostoru, který by se měl stát impulsem pro mnohé jihočeské podnikatele k dalšímu rozšíření obchodní spolupráce se zahraničními firmami, vyžaduje i řadu nutných opatření. V Jihočeském kraji, jenž sdílí státní hranici s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo, se jedná například i o odstranění závor, odbavovacích buněk a dělících ostrůvků na hraničních přechodech.
„V případě stávajících třech přechodů na silnicích I. třídy je realizace nutných úprav a s ní spojené náklady záležitostí státu. U dalších sedmi hraničních přechodů na silnicích II. a III. třídy, které vlastní Jihočeský kraj, se odhad nákladů na jejich...

26.10.2007

Nadcházející Den vzniku samostatného československého státu, který si připomeneme v neděli 28. října, budou moci obyvatelé i návštěvníci jižních Čech využít k prohlídce muzeí a dalších kulturních organizací, zřizovaných Jihočeským krajem, které své prostory zpřístupní zdarma. Jihočeský kraj se tak připojuje ke Dni krajů, jehož cílem je nabídnout veřejnosti kulturní prožití státního svátku.
„Od 9:00 do 16:00 hodin si zájemci budou moci zdarma prohlédnout veškeré expozice Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Prácheňského muzea v Písku, Muzea Jindřichohradecka, Regionálního muzea v Českém Krumlově, Prachatického muzea i Muzea středního Pootaví ve Strakonicích....

25.10.2007

K požadavku, aby bylo jasně stanoveno, kdo nahradí činnosti záchranných praporů Armády ČR v případě jejich zrušení, se připojila i Bezpečnostní rada Jihočeského kraje. Na dnešním zasedání pověřila svého tajemníka, aby informoval Bezpečnostní radu státu o všech úkolech, které jsou svěřeny záchranným praporům zejména v souvislosti s plněním Krizového plánu, Havarijního plánu a Vnějšího havarijního plánu JE Temelín, a aby ji vyzval k náhradě v plném rozsahu.
Zasedání Bezpečnostní rady Jihočeského kraje se uskutečnilo v den, kdy bylo na jihu Čech zahájeno plánované cvičení Vnějšího havarijního plánu JE Temelín ZÓNA 2007. Jeho součástí je i přesun techniky pěti záchranných...

25.10.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 31. 10. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:

1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 1060/2007)
2. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 1072/2007)
3. Změna plánu pořízení investic na r. 2007 Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice (MUDr. Pavelka, mat. č. RK 1075/2007)
4. Schválení realizace projektu „Healthacross", jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu...

25.10.2007

Jihočeský kraj si Vás dovoluje pozvat na Mezinárodní konferenci o partnerství, která se uskuteční ve dnech 12. - 13. listopadu 2007 v Českých Budějovicích v prostorách hotelu GOMEL.

Konference reaguje na nové možnosti mezinárodní spolupráce v programovacím období 2007 - 2013 a za hlavní cíle si klade:

  • Vytvořit prostor pro setkání zájemců o mezinárodní spolupráci;
  • Informovat o principech a zkušenostech v oblasti mezinárodního partnerství;
  • Informovat o strukturálních fondech, které mezinárodní spolupráci podporují nebo přímo vyžadují;
  • Iniciace nových partnerských struktur.

Bližší informace a přihlášku naleznete v rubrice ...

25.10.2007

Nácviku evakuace obyvatel a s ní spojených činností je věnován dnešní druhý dne cvičení ZÓNA 2007, které má za cíl prověřit Vnější havarijní plán JE Temelín. Na základě cvičného doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a po vyhodnocení simulované situace na území zóny havarijního plánování vydal jihočeský hejtman Jan Zahradník pokyn starostům dotčených obcí k nařízení a organizaci evakuace obyvatel. Tato pasáž cvičení má štábní charakter, takže ve skutečnosti se místních občanů nedotkla.
Do pěti určených míst speciální očisty během včerejšího dne však opravdu dorazily záchranné prapory Armády ČR, které svou dekontaminační techniku rozvinuly jak na letišti v...

25.10.2007

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje hledá zaměstnance na pozici referenta pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb se zkušenostmi v oblasti sociálních služeb v Jihočeském kraji. Podrobnosti naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje, v rubrice Pracovní příležitosti. V případě zájmu o další informace o pracovním místě se obraťte na Mgr. Pavlu Doubkovou, oddělení koordinační a kontrolní, tel. 386 720 604, e-mail: doubkova@kraj-jihocesky.cz. Příjem žádostí od...

24.10.2007


Rada Jihočeského kraje na dnešním jednání rozhodla, že doporučí krajským zastupitelům, aby schválili poskytnutí finančního příspěvku Českému Krumlovu na závěrečnou etapu sanace Havraní skály ve výši 170 500 korun.
Skálu, která stojí u frekventované silnice směrem na Kaplici, město zajistilo kvůli uvolněným kamenům, které padaly na vozovku a ohrožovaly automobily.
Úprava skály začala loni a skončila letos na konci září. Celý projekt sanace zahrnoval vyčištění a zajištění skalního masivu. Ten nyní pokrývá speciální síť s vysokou pevností.
První etapa prací na silnici pod nemocnicí začalo loni v listopadu a skončila v prosinci. Specialisté nejdříve museli...

24.10.2007


Celkem 254 178 korun schválili dnes krajští radní k rozdělení v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Díky tomu obdrží Římskokatolická farnost Rožmberk nad Vltavou na opravy střechy a fasády kostela sv. Mikuláše 60 tisíc korun, paní Zora Baladová na výměnu oken domu v Rožmberku nad Vltavou 55 tisíc korun a Anna Fárová na obnovu atikového štítu a doplnění klempířských konstrukcí zaatikovaných žlabů měšťanského domu ve Slavonicích 139 178 korun.
„Kromě toho doporučíme zastupitelům, aby schválili přidělení dotace ve výši dvanácti tisíc korun městu Blatná na výměnu oken a střešního pláště v Základní škole J. A....

« Předchozí        Aktuální stránka: 480/543        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku