Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

19.06.2007

Dne 22. června 2007 se v Lipně nad Vltavou (Loděnice Lipno) v Jihočeském kraji uskuteční 19. zasedání Rady Asociace krajů České republiky. Členové Rady AKČR budou jednat od 8.00 do 12 hod. Následně po zasedání Rady AKČR proběhne od 12.15 do 12.45 hod. tisková konference.

Rada AKČR se na svém 19. zasedání bude opětovně zabývat stavem projednávání Národního strategického referenčního rámce a operačních programů s Evropskou komisí. O dalším rozvoji organizace Lesy ČR a její spolupráci s kraji budou členové Rady AKČR jednat s Jiřím Holickým, generálním ředitelem Lesy ČR. Na programu zasedání bude i otázka řešení pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. Za tímto účelem na...

19.06.2007

Přijďte diskutovat s komisařem pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti s Vladimírem Špidlou!

Konference bude zahájena panem MUDr. Vladimírem Pavelkou, náměstkem hejtmana Jihočeského kraje. V úvodním vstupu se Vám představí i organizátoři této konference: Ano pro Evropu, Jihočeská univerzita, Europe Direct či Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu. Hlavním řečníkem po celou dobu debaty bude PhDr. Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost a sociální záležitosti a rovné příležitosti.
Konference se zúčastní i zahraniční specialisté přes sociální a migrační politiku PhDr. Tomáš Urubek (Senior External Relations Offiecer, International...

18.06.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 20.6. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
2. Poskytnutí finančního daru Kateřině Neumannové
3. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce
4. Konkurzní řízení na funkci ředitele školy zřizované krajem
5. Dodatky zřizovacích listin škol
6. Rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.
7. Rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice České...

15.06.2007

Soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci v oblasti cestovního ruchu, kterou letos poprvé vyhlásil Jihočeský kraj, už má své vítěze. Ti nejlepší představí své nápady odborníkům z praxe.
„O soutěži vyhlášené v únoru letošního roku jsme informovali prostřednictvím tisku a našich webových stránek, zároveň jsme obeslali 24 vyšších a vysokých odborných školy v celé České republice, které vyučují obor cestovní ruch. Hodnotící komise posuzovala celkem 19 prací v kategoriích pro vyšší odborné školy a vysoké školy a vybrala osm nejzdařilejších Jistým překvapením pro nás byl ani ne tak počet, ale především velmi vysoká úroveň zaslaných prací. To je důvod, proč místo...

15.06.2007

V úterý 12.6. proběhlo slavnostní krajské finále Sportovních her MŠ Jihočeského kraje za účasti členky rady kraje paní Marie Hrdinové, náměstka primátora Českých Budějovic Rudolfa Vodičky a olympionika Antonína Procházky. Vítězem krajských her se stala mateřská škola Čéčova z Českých Budějovic.

Finále sportovních her se zúčastnilo celkem 150 dětí z 15 obcí, reprezentujících jednotlivé okresy Jihočeského kraje. Do 1. Sportovních her MŠ Jihočeského kraje se na základní úrovni zapojilo 14 tisíc dětí, které soutěžily v mateřských školách, a následně okresních semifinále. Sportovní hry MŠ je projekt na podporu sportu a zdravého pohybu pro předškolní děti v duchu „Červen,...

14.06.2007

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti si Vás dovoluje pozvat na slavnostní vernisáž výstavy JIHOČESKÝ VESMÍR aneb planetky a komety z jihu Čech. Vernisáž se koná v pondělí 25.června 2007, 15:30 hodin ve výstavní hale Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích, (Zátkovo nábřeží 4, 370 01 České Budějovice)

Vesmír je nepředstavitelně obrovský. Jeho výzkum vyžaduje mezinárodní spolupráci. Přesto má většina z nás bližší vztah k objevům učiněným "u nás doma" na jihu Čech. Koneckonců ukazují jihočeský příspěvek ke světové astronomii či dokonce nesou jihočeská jména. Jihočeští astronomové jsou známí zejména objevy planetek a komet. Právě...

13.06.2007

Představit jižní Čechy jako vhodnou destinaci nejen pro cestovní ruch je hlavním cílem „Večera Jihočeského kraje ve Vídni", který se uskuteční v prostorách zdejšího Velvyslanectví ČR již tento čtvrtek. Mezi více než stovkou pozvaných hostů jsou zástupci rakouských cestovních kanceláři, médií, hospodářské komory i diplomatických misí.
„Jihočeský kraj má právě s Rakouskem nejdelší společnou hranici. Chceme proto našim sousedům přiblížit jedinečnost historických památek, příležitosti k rekreaci a turistice, ale také řadu možností v oblasti investic, podnikání, hospodářské a další spolupráce, které Jihočeský kraj nabízí," řekl jihočeský hejtman Jan...

12.06.2007

Dalšími jihočeskými obcemi, které se mohou opět pyšnit oficiálním označením městys, jsou Štěkeň na Strakonicku a Dolní Bukovsko na Českobudějovicku. Z 623 obcí na jihu Čech má tak již celkem 14 obnovený status městyse. Umožnila to novela zákona o obcích, podle které obce s oprávněním užívat toto označení před 17. květnem 1954, jsou opět městysem, avšak pokud o to požádají předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Štěkeň, o níž jsou první písemné doklady již z počátku 14. století, byla povýšena na městys v roce 1784. Také Dolní Bukovsko, založené na sklonku 13. století coby trhové městecko, užívalo výsad městyse pořádáním výroční trhů. Toto právo mu udělili Rožmberkové...

11.06.2007

Jihočeský kraj prodá budovu čp. 39 postavenou na stavební parcele KN č. 933 včetně všech součástí a příslušenství a včetně stavební parcely KN č. 933 o výměře 200 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkovou parcelu KN č. 934/2 o výměře 3287 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na LV č. 1394 pro obec a k. ú. Horní Planá.

Své nabídky podávejte v podatelně krajského úřadu nebo v sekretariátu odboru dopravy a silničního hospodářství v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených „rekreační středisko Lipno -...

« Předchozí        Aktuální stránka: 480/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku