Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

2.01.2007

Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 10.1. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 7/2007)
2. Přiznání nároku na bezplatnou autobusovou přepravu (Ing. arch. Schinko, mat. č. 11/2006)
3. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Most ev. č. 157-001 Český Krumlov" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 1/2007)
4. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Silnice II/163, od křižovatky se silnicí...

29.12.2006

Postavit vstupní informace na termínech „asi, zřejmě, by se" a pak z nich vyklenout obvinění ze střetu zájmů, svědčí o absenci novinářské profesionality. To v plné šíři předvedla čtenářům Britských listů Jana Maříková ve svém článku z 22.12. 2006 „Zahradník kozlem". Škoda, že se tohoto dopustila v internetovém médiu, nesoucím název, který může evokovat serióznost britské veřejnoprávní žurnalistiky.
Autorka si vzala na paškál rozhodnutí jihočeského zastupitelstva sloučit krajem zřizovanou Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích s českobudějovickou Střední odbornou školou veterinární a zemědělskou. Místo...

28.12.2006

Celkem 10 milionů korun vyčlenili jihočeští zastupitelé v rozpočtu kraje pro příští rok na podporu práce s dětmi a mládeží a na rozvoj sportu. O příspěvek z již vyhlášených programů pro tyto oblasti na rok 2007 se mohou zájemci ucházet do konce nadcházejícího ledna.
Na práci s dětmi a mládeží je tentokrát k dispozici 5 milionů pro pět programů. Zatímco první z nich podpoří pravidelnou zájmovou činnosti a vzdělávání, druhý má za cíl přispět na volnočasové akce pro neorganizované děti a mládež. Pro aktivity v rámci existujících i nově navazovaných partnerství v zahraničí je určen program na mezinárodní spolupráci v oblasti zájmové činnosti. O krajský grant mohou tentokrát...

20.12.2006

Již od dnešního dne se mohou právnické a fyzické osoby ucházet o příspěvky z rozpočtu Jihočeského kraje na projekty v oblasti kultury a na postupové soutěže. Celkem 3 miliony korun jsou vyčleněny na neinvestiční dotace pro oblast živé kultury, hudby, tance, publikační činnosti, divadla, folklóru, filmu a fotografie i na řemeslné a výtvarné dílny. Dalších 500 tisíc korun bude rozděleno na přípravu postupových přehlídek a kulturních soutěží mládeže i dospělých. Žádosti o příspěvky ve vyhlášených tematických skupinách lze podávat do 28. února 2007. Výběrem uchazečů a výši příspěvků se bude zabývat krajská rada do konce dubna a v následujícím měsíci o nich rozhodne Zastupitelstvo...

19.12.2006

Nejen školy, ale ti, kteří vědí o mladých lidech z jihu Čech, kteří letos dosáhli mimořádného úspěchu, mohou ještě přihlásit svůj tip na Talent Jihočeského kraje roku 2006. V soutěži, kterou vyhlašuje Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích, jsou již tradičně kategorie humanitní, přírodovědná, technická, umělecká i sportovní a letos nově také kategorie všestranný talent. Titul Talent Jihočeského kraje mohou získat jednotlivci ve věku 10-19 let s trvalým bydlištěm a nebo studující na školách v Jihočeském kraji.
„O udělení titulu rozhodují odborné komise, přičemž základním kriteriem hodnocení je umístění v okresních a vyšších kolech soutěží a přehlídek, popřípadě...

14.12.2006

Vážení spoluobčané!

Blíží se svátky zrození a naděje, a tak využívám této příležitosti, abych popřál všem lidem dobré vůle radostné a zároveň i poklidné prožití vánočních dnů v kruhu rodinném, a nebo po boku svých blízkých, přátel či těch, kteří svůj profesní život zasvětili péči o druhé.
S nadcházejícím koncem roku 2006 si mnozí z nás budeme klást otázku, jaký vlastně byl? Také samospráva Jihočeského kraje bude bilancovat, i když konečné zúčtování ročního rozpočtu, jehož příjmy i výdaje se letos pohybovaly v částce 8 miliard korun, náleží vždy na konec prvého pololetí roku následujícího.
Návštěvníci internetových stránek Jihočeského kraje se mohou průběžně...

14.12.2006

Jihočeský kraj vnímá budoucí zajištění dostatku pitné vody jako celospolečenský problém, zároveň však požaduje, aby jeho řešení nebylo na úkor práv vlastníků pozemků. Vyplývá to z dopisu jihočeského hejtmana Jana Zahradníka, s kterými se nyní obrátil na předsedu vlády ČR Mirka Topolánka a ministryni zemědělství Milenu Vicenovou.
„Návrh Plánu hlavních povodí České republiky, obsahující seznam možných nádrží pro akumulaci nedostatkové vody, kraj připomínkoval z odborného hlediska již v polovině roku. Nyní apelujeme na vládu, která se má tímto plánem zabývat do 21. prosince, aby do návrhu vládního usnesení zahrnula také náhrady pro vlastníky pozemků rezervovaných pro...

14.12.2006


Modrou tabulku, což je osvědčení od Evropské unie o tom, že Krajský úřad Jihočeského kraje příkladně spoří elektrickou energii, připevnil dnes na budovu úřadu hejtman Jan Zahradník.
Z osvědčení, které úřad obdržel od Evropské komise na základě jejího mezinárodního programu GreenLight, vyplývá, že díky úspoře elektrické energie úřad napomáhá ochraně životního prostředí. Po bok takových nositelů tohoto prestižního osvědčení, jakými jsou například města Salcburk, Curych či Frankfurt nad Mohanem nebo firmy Philips Consumer Electronic, IKEA, France Telecom či Johnson and Johnson, se krajský úřad začlenil na základě rekonstrukcí svých budov, jejichž součástí byla instalace...

12.12.2006

Jednání se uskuteční od 10,00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 367/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 356/2006)
3. Informace o jednání Rady Asociace krajů (RNDr. Zahradník, předloženo dodatečně)
4. Rozpočtové změny č. 34/06 (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 364/2006)
5. Akční plán Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje pro rok 2007 (Ing. Pavel,...

« Předchozí        Aktuální stránka: 481/517        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku