Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

9.07.2007

Dne 04.07.2007 byla vyhlášena 1. výzva pro předkládání žádostí o grant pro sub-projekty v rámci Programu CZ0043: Rozvoj Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy Informační seminář pro potencionální žadatele se koná dne 11.07.2007 v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. (Více informací v Aktualitách na této stránce).

4.07.2007

V nejbližších týdnech, během července a srpna, by měl být postaven památník obětem havárie autobusu u Nažidel, ke které došlo 8. března 2003. Na jeho realizaci přispěje Jihočeský kraj částkou 30 000 korun, kterou schválili na svém úterním jednání krajští radní.
Po jednáních zástupců občanského sdružení Nažidla 2003 s představiteli Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic a Stavebního úřadu Kaplice byla nalezena varianta podoby památníku, který bude představovat uložení dvaceti žulových valounů, symbolizujících oběti havárie. Tato podoba splňuje požadavky uvedených institucí a je zároveň v souladu s představou pozůstalých.
Vydání stavebního povolení nabylo právní moci...

4.07.2007


Celkem 5,5 milionu korun je k dispozici v grantovém programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů (SDH) obcí Jihočeského kraje, který vyhlásili krajští radní.
„Grant je určen výhradně na rekonstrukci požárních zbrojnic a zlepšení materiálně technického vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů a je určen výhradně obcím, které jednotky hasičů zřizují," říká hejtman Jan Zahradník.
Grant má dvě opatření, první zahrnuje investiční dotace na rekonstrukci požárních zbrojnic nebo technické zhodnocení mobilní požární techniky pro jednotky SDH a jsou v něm k dispozici dva miliony korun, přičemž výše grantu se pohybuje v rozmezí od 50 do 600 tisíc...

2.07.2007

Jihočeskou vesnicí roku 2007 je obec Ražice na Písecku. Výsledky hodnocení 23 jihočeských obcí, které se přihlásily do krajského kola soutěže, vyhlásili dnes na tiskové konferenci jihočeský hejtman Jan Zahradník a Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl, který byl předsedou krajské hodnotitelské komise.
Druhé místo v celkovém hodnocení obcí získaly Malenice na Strakonicku a o třetí místo se dělí obce Jankov na Českobudějovicku a Radětice na Táborsku.
Další ocenění v podobě tradiční Modré stuhy za společenský život získá obec Mičovice (okres Prachatice), Bílou stuhu za činnost mládeže obec Řepice (okrs Strakonice), Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského...

28.06.2007

Jihočeský kraj prodá pozemkovou parcelu KN č. 3406 o výměře 296 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na LV č. 658 pro obec Zliv a k. ú. Zliv u Českých Budějovic včetně venkovních úprav a trvalých porostů.

Své nabídky podávejte v podatelně krajského úřadu nebo v sekretariátu odboru dopravy a silničního hospodářství v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených „nemovitost Zliv" a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou či podpisem statutárního zástupce, je-li právnickou...

28.06.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 4.7. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 711/2007)
2. Vyhlášení GP na podporu jednotek SDH obcí a ostatních složek IZS (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 728/2007)
3. Žádost o změnu Plánu pořízení investic na rok 2007 Domova důchodců Horní Planá (MUDr. Pavelka, mat. č. RK 731/2007)
4. Žádost o změnu Plánu pořízení investic na rok 2007 Ústavu sociálních služeb, příspěvkové...

25.06.2007

V sobotu 23.června 2007 skončilo pětidenní sportovní zápolení na Hrách III.letní olympiády dětí a mládeže České republiky, které hostilo z pověření Českého olympijského výboru severočeské krajské město Ústí nad Labem.
Z jihočeských sportovců získalo nejpočetnější kolekci medailí družstvo mladých atletů a atletek, a sice 4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové. Olympijskými vítězi se stali Marek Pršín ve skoku dalekém, Martin Šťastný v hodu oštěpem, Eva Führerová v běhu na 800 metrů a štafeta na 4 x 60 metrů starších děvčat ve složení Lucie Šetelíková, Simona Havlová, Michala Budínová a Markéta Mikešová.
Druhou nejúspěšnější výpravou byli mladí plavci. Získali celkem 9...

22.06.2007

Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti. Materiály pro jednání jsou zveřejněny na stránkách kraje.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
3. Informace o jednání Rady Asociace krajů
4. Zpráva o vyřizování podnětů a připomínek zastupitelů Jihočeského kraje
5. Závěrečný účet...

22.06.2007

Mladí jihočeští reprezentanti v atletice a v plavání doplnili kolekci osmi olympijských medailí z prvního dne na zatím celkových patnáct. Plavec Martin Rus má již druhé zlato za nejrychlejší dvoustovku znak a ještě dokázal doplavat pro své druhé stříbro na trati 100 m volný způsob. Jakub Srnka získal ještě bronzovou medaili na trati 200 m prsa a tak se plavecká reprezentace Jihočeského kraje bude pyšnit celkovým počtem devíti medailí.
Jihočeští atleti vybojovali ve svém druhém soutěžním dnu celkem dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Štěpán Podlaha byl druhý na hladké šedesátce, na stejné trati získala stříbro i Simona Havlová. Markéta Mikešová si výkonem 561 cm v dálce...

« Předchozí        Aktuální stránka: 481/534        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku