31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

8.11.2007

Víkendový dárek dostanou řidiči, které cesty zavedou do Českého Krumlova. Po 30 týdnech se tu pro ně opětovně otevře zrekonstruovaný most, který překlenul řeku Vltavu v roce 1963. Současný stav železobetonového mostu si vyžádal náročnou obnovu, která přišla Jihočeský kraj na téměř 15 milionů korun.
„S rekonstrukcí takzvaného Porákova mostu, který částečně utrpěl i povodněmi, jsme mohli začít až po dokončení opravy silnice II/163 na trase Vyšší Brod - Lipno - Bližná - Černá, během níž objížďka vedla i přes tento most. Další podmínkou bylo také dokončení prvních dvou etap opravy silnice II/160 v průtahu městem Český Krumlov. Rekonstrukce tak sice vstoupila svým...

8.11.2007

Klíčem k velké dohodě o Šumavě je územní plánování, avšak některá vyjádření představitelů Ministerstva životního prostředí a Správy NP a CHKO Šumava matou veřejnost, neboť nerespektují kompetence obcí a krajů, stanovených stavebním zákonem. Na tuto skutečnost upozornil ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Luboš Průša.
„Pořizovatelem územních plánů i na území národních parků a CHKO jsou obecní úřady nebo na žádost zastupitelů dané obce městské úřady obcí s rozšířenou působností. Pořizovatelem celokrajského územního plánu, takzvaných zásad územního rozvoje kraje, je příslušný krajský úřad. Územní plány schvalují příslušná zastupitelstva obcí a krajů a tak nikdo...

7.11.2007


Rada Jihočeského kraje na svém včerejším jednání rozhodla, že doporučí zastupitelstvu, aby schválilo realizaci projektu Jihočeského kraje „Silnice II/145 u Kratochvíle - sanace zemního tělesa a rekonstrukce vozovky" a podání žádosti o podporu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad s celkovými náklady 57 300 000 Kč. „Zastupitelé by zároveň měli rozhodnout o kofinancování tohoto projektu Jihočeským krajem ve výši 7,5 % z celkových uznatelných nákladů projektu, tj. 4 297 500 Kč, a o předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 92,5 % z celkových uznatelných nákladů projektu, tj. 53 002 500 Kč," říká Robin Schinko, první náměstek...

7.11.2007

Ke zkrácení dopravní vzdálenosti a ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu má přispět vybudování přeložky silnice II/145 v délce 2,480 km ve směru od Husince k obci Běleč, s napojením na již dokončený a provozovaný úsek silnice II/145 Běleč - Vitějovice. Na včerejším jednání totiž krajští radní rozhodli, že realizaci tohoto projektu doporučí zastupitelstvu ke schválení s tím, aby zastupitelé zároveň schválili podání žádosti o podporu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad s celkovými náklady 329 700 000 Kč.
„Zastupitelé také rozhodnou o kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 7,5 % z celkových uznatelných nákladů projektu, tj. 24 727 500 Kč,...

7.11.2007


Třináct středních škol a odborných učilišť se zítra zúčastní již 14. ročníku soutěže ve vazbě a aranžování květin „Soběslavská růže", kterou v Kulturním domě města Soběslavi pořádají Jihočeský kraj, Národní institut dětí a mládeže ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav.
„Soutěž je zaměřena na vazačské a aranžérské práce z přírodních materiálů a je určena pro jednotlivce a tříčlenná družstva žáků odborných učilišť a praktických škol," říká Marie Hrdinová, krajská radní pro školství, mládež a tělovýchovu. Na každého účastníka čekají tři soutěžní disciplíny - jarní věneček k...

7.11.2007

Co mají společného a čím se liší Jihočeské letiště České Budějovice a letiště v Ostravě Mošnově? Je možné propojit české a rakouské zdravotní a sociální služby a konečně vzpomínka na Jihočecha, který byl vyznamenán Řádem bíleho lva - to jsou témata dnešního vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

7.11.2007


O přidělení příspěvku na hospodaření v lesích 22 žadatelům v celkové výši 236 740 korun rozhodli na svém úterním jednání krajští radní. O rozdělení dalšího 1,5 milionu korun pak budou rozhodovat zastupitelé na svém jednání 20. listopadu.
„Jedná se o finanční příspěvky, které rozdělujeme ve dvou dotačních titulech. Přes 1,5 milionu jde na zalesnění, zajištění a výchovu lesních porostů, 230 tisíc pak na ekologické a k přírodě šetrné technologie," říká radní Jiří Netík.

7.11.2007


Peticí občanů města Trhové Sviny, ve které žádají okamžité zastavení všech kroků vedoucích k realizaci obchvatu města, se na včerejším jednání zabývali krajští radní. Petice byla na Jihočeský kraj - Krajský úřad doručena 12. října a jak radní dnes konstatovali, petici se stejným obsahem projednali již 3. července.
„Jedná se o totožnou petici s tím, že nyní obsahuje jen jiné další podpisové archy. Neobsahuje žádné nové skutečnosti. Již v červenci jsem přitom kontaktnímu členu petičního výboru sdělil, že požadované zastavení kroků vedoucích k realizaci stavby ‚Přeložka silnice II/156 Trhové Sviny' můžeme provést pouze na základě rozhodnutí a požadavku města...

5.11.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 7.11. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 1082/2007)
2. Změna Plánu pořízení investic na r. 2007 Domova pro seniory Bechyně (mat. č. RK 1113/2007)
3. Změna Plánu pořízení investic na r. 2007 Domova důchodců Horní Planá (mat. č. RK 1114/2007)
4. Schválení realizace projektu „Silnice II/145 u Kratochvíle - sanace zemního tělesa a rekonstrukce vozovky" a jeho...

« Předchozí        Aktuální stránka: 482/547        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku