31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

2.10.2007


Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů pořádá ve čtvrtek 4. října ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí již potřetí akci „Významná žena ve světě". Toto ocenění bude udělováno v průběhu slavnostního aktu v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR jako projev uznání za vynikající výsledky, které ženy českého původu žijící v zahraničí dosáhly v různých sférách života počínaje sportem, uměním, přes charitativní činnost, obchodní a podnikatelskou sféru až po oblast veřejného působení. Mezi hosty bude také členka Rady Jihočeského kraje Marie Hrdinová.
„Účast na této akci bude pro mě o to slavnostnější, že letos je poprvé...

1.10.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 3.10. od 8:00 hod. v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 963/2007)
2. Základní dopravní obslužnost území Jihočeského kraje na rok 2008 (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 989/2007)
3. Program obnovy komunikací III. třídy (P2) (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 997/2007)
4. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele zakázky „Dodávka 1 ks univerzálního nosiče nářadí...

25.09.2007

Dne 1.10.2007 v 9:30 vyjede slavnostně na trasu linky č. 2 v Českých Budějovicích trolejbus č. 50, který vypravila na cestu nejen v jihočeské metropoli, ale také v Ostravě, Hradci Králové a Zlíně, Informační kancelář Evropského parlamentu u příležitosti letošního 50. výročí podpisu Římských smluv.

V Českých Budějovicích je v tento den také připravena debata s poslankyní EP Janou Hybáškovou (Evropská lidová strana - Evropští demokraté) a poslance Jaromíra Kohlíčka (Evropská spojená levice). Diskuse se koná od 10:30 v sále Zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje. Lidé mohou s oběma politiky jít polemizovat nejen o bruselských záležitostech, ale také o aktuálních...

25.09.2007

Na čtvrtek 27. září připravil Krajský úřad Jihočeského kraje „Den otevřených dveří". V jeho rámci si budou moci zájemci prohlédnout prostory jak hlavní budovy úřadu v ulici U Zimního stadionu, tak i objekt v ulici B. Němcové, kde sídlí odbory zdravotnictví a sociální péče, školství, mládeže a tělovýchovy i životního prostředí, lesnictví a zemědělství.

Budova U Zimního stadionu 1952/2 9.00 - 15.00

  • výstava trojrozměrných fotografií z Jihočeského kraje
  • prezentace činnosti vedení a jednotlivých odborů Krajského úřadu Jihočeského kraje
  • organizované prohlídky s výkladem každou celou hodinu od 10.00 do...
25.09.2007

Jihočeský kraj prodá administrativní budovu bez čp. postavenou na stavební parcele KN č. 2593/1 včetně všech součástí a příslušenství, venkovních úprav a včetně stavební parcely KN č. 2593/1 o výměře 184 m2, zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou na základě geometrického plánu č. 2381 - 45/2007 ze dne 13. 6. 2007 ze stavební parcely KN č. 2593, zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na LV č. 49 pro obec a k. ú. Týn nad Vltavou a dále včetně pozemkové parcely KN č. 2051/3 o výměře 626 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která vznikla na základě geometrického plánu č. 2381 -...

24.09.2007


Jihočeští dobrovolní hasiči si letos mezi sebe rozdělí 10,5 milionu korun z grantu Jihočeského kraje. Sbory budou moci peníze použít na obnovu techniky a rekonstrukce požárních zbrojnic. V loňském roce čerpali hasiči z tohoto grantu pět milionů korun.
Původně bylo v grantu alokováno 5,5 milionu korun, ale vzhledem k tomu, že přišly žádosti o dotace celkem na 29 541 000 korun (převis tedy činil 24 041 619 Kč), byl grant navýšen o dalších pět milionů korun. Z celkem došlých 230 žádostí se dotace dostanou na 108. Podrobný přehled je zveřejněn na webových stránkách kraje v rubrice ...

24.09.2007


V rubrice Informace - dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb (sekce Krajský úřad/Odbor sociálních věcí a zdravotnictví/) je zveřejněno vyjádření MPSV ČR k problematice generování kódu formuláře žádosti o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2008


Prohlédnout podrobné informace.

24.09.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 26.9. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 963/2007)
2. Informace o hospodaření příspěvkových organizací v sociální oblasti za 1. pololetí r. 2007 (MUDr. Pavelka, mat. č. RK 972/2007)
3. Plnění finančních plánů na rok 2007 příspěvkových organizací Jihočeského kraje v sociální oblasti (MUDr. Pavelka, mat. č. RK 977/2007)
4. Informace o činnosti a hospodaření příspěvkových...

21.09.2007


Europe Direct Krajského úřadu JK zve na EUROPEAN JOB DAYS 24. - 25. 9.2007. Poslední zářijový týden je již tradičně označen jako Evropský týden pracovní mobility (European Job Days) a slouží k tomu, aby byli občané členských zemí EU informováni o možnostech práce v jiných zemích Evropské unie.

Evropské informační středisko Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje spolu s českobudějovickým zástupcem EURES - celoevropské organizace umožňující snazší vstup na zahraniční pracovní trh - a spolu s Eurocentrem České Budějovice připravili dvoudenní seminář, který všem zájemcům nejen o práci v cizině, ale také o stáže či dobrovolnickou práci přinese zajímavé...

« Předchozí        Aktuální stránka: 483/543        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku