sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Reklamy na zvláštní nabídky jsou nejčastěji v rozporu se zákonem
15.01.2008

K nejčastějšímu porušování zákona o regulaci reklamy dochází na jihu Čech u reklam, které uvádějí zvláštní nabídku. Vyplynulo to z 71 kontrol a 24 místních šetření, které v uplynulém roce uskutečnil krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihočeského kraje. Ve 23 případech kontroloři shledali, že reklamou nabízené zboží nebylo zákazníkům k dispozici a za porušení zákona uložili pokuty v celkové výši 20.500,- Kč.
„Během minulého roku jsme se v rámci kontrol dodržování zákona o regulaci reklamy soustředili především na zákaz reklamy klamavé a skryté, na šíření nevyžádané reklamy, která obtěžuje adresáta a nebo vede k jeho výdajům, dále na reklamu, týkající se alkoholických nápojů a především pak na reklamu, uvádějící zvláštní nabídku, tedy tu, která se odchyluje od běžného prodeje zboží nebo služeb. Vycházeli jsme jednak z podnětů spotřebitelů, těch bylo 20, a zároveň i z vlastní vyhledávací činnosti. V případě reklamy na zvláštní nabídku jsme sledovali vybrané podnikatele, provozující obchodní řetězce na území Jihočeského kraje. Potvrdilo se, že přestože nová právní úprava je v platnosti od počátku roku 2006, podnikatelé ji stále nerespektují a mnohdy po celou dobu svých reklamních akcí nabízejí prostřednictvím letáků zboží, přestože nejsou schopni zajistit jeho plynulou distribuci," uvedl vedoucí odboru krajský živnostenský úřad Radek Urbánek. Zároveň připomenul, že s cílem předejít takovému protiprávnímu stavu vyvolal krajský živnostenský úřad jednání s některými obchodními řetězci, kde je na tento problém upozornil. „Vzhledem k tomu, že nejvíce připomínek spotřebitelů je právě na reklamy, uvádějící zvláštní nabídky, krajský živnostenský úřad se v rámci svých pravomocí i v tomto roce soustředí na jejich kontrolu. Našim cílem není podnikatele pokutovat, nýbrž přispět k tomu, aby se u akčních nabídek zlepšilo dodržování zákona o regulaci reklamy," dodal Radek Urbánek.

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku